Eldre folkemusikkbilder i farger

Denne koloreringen er utført av Olav Sataslåtten som et forsøksprosjekt. Klikk på miniatyrbildene helt til du kommer frem til bildene i stor størrelse.

«Dansen i Kroko» av Lars Opsata

«I Kroko» heiter det flate og noko myrlendte landskapet som fiellelva Lya renn igjennom der beitestrekningane til stølslaga Hellebu og Nystølane møtest. Alt no har den vesle fjellelva lagt mange kåte sprett attom seg. Fyrst kasta ho seg med god fart utover Brea og Blå- berga, so tralla ho friskt nedover fjellet framom Haugestølane og…

«Hjaa felespelar og sogemann Knut Heddi» av G. Moseidjord

«Paa mi ferd gjenom Sætesdalen i sumar var eg ogso innum den kjende felespelaren og soge-mannen Knut Heddi paa Rysstad, Han bur i ei stova litt ovanfor Hylestad kyrkja, tett ved vegen. Daa eg kom inn døri sit Knut i fullt arbeid med nokre fotografiske saker. Han er nemleg ein flink amatørfotograf, og stova er…

Samspill mellom spelemenn og tambur ved bryllupsseremonier i Seljord på 1780-talet, skildret i Hans Jacob Willes «Beskrivelse over Sillejords Præstegield i Øvre Tellemarken» utgitt 1786

Hans Jacob Wille (født 1756 i Telemark, død 1808) var en norsk prest og vitenskapsmann, kjent for sine topografiske beskrivelser av Telemark. «Naar man her vil fri, sendes i Forveien en æragtig Mand, som derom skal handle med Forældrene og Pigen. En Maaned gaar i det ringeste bort, før Frieren, her kaldet Beler, selv kommer,…

Jon Tjos av Rikard Berge, frå Syn & segn 1902 Vol. 8

Alle veit um Myllarguten, og at hans felespel var makelaust Men færre veit vel kven Myllar’ns fyrste og beste læremeister var. Namne hans hev dult seg so lengi, at no er de paa tidar aa skrive ogso paa dette blanke blade i den norske spel-sogo. Mannen heitte Jon Tjos. Han var fraa Aamotsdal i Telemork….