Kappleiker på hardingfele i perioden 1904-1976

Oversikt over plasseringer på kappleiker for hardingfeleutøvere fra Hallingdal i perioden 1904 -1976
Utarbeidelse og opphavsrett: Olav Sataslåtten.

Tilføyelser oktober 2018:
Landskappleiken 26. og 27. oktober i Oslo 1946
Hallingdal fylkeslags kappleik på Geilo oktober 1950
Hallingdal fylkeslags kappleik Bygdahall Hol mars 1952
Hallingdal fylkeslags kappleik Nes februar 1953
Hallingdal fylkeslags kappleik i Ål april 1954
Hallingdal fylkeslags kappleik Geilo oktober 1954
Kappleik Presfoss i Sigdal august 1954
Kappleik i regi av Nes spelemannslag på Sollys i Nes oktober 1956
Landskappleiken Fagernes 1957 (ikke fullstendig)
Kappleik i regi av Nes spelemannslag, Nes oktober 1958
Kappleik Nesbyen juni 1959
Kappleik Ål juni 1959
Kappleik Nes juni 1960
Kappleik Fylkeslaget for spelemenn, Ål sept 1960
Kappleiken på stemna til Numedal Fylkeslag i Svene august 1961
Kappleik Flesberg oktober 1961.
Kappleik Nesbyen juni 1962
Hilmestevnet 1963
Kappleik Nesbyen juni 1963
Kappleiken Numedal Fylkeslag skipa til i Tunhovd august 1963
Austlandskappleiken Kongsberg august 1963
Kappleik Hallingdal fylkeslag Geilo september 1963
Kappleik Hallingdal fylkeslag for spelemenn Nes November 1963
Kappleik Nes Spelemannslag og Nes Ungdomslag  mai 1964
Hilmestevnet 1964
Kappleik Nes mars 1965
Kappleik Nes juni 1965

Tilføyelser mai 2018:
Hallingdals fylkeslags stemne Nes våren 1904
Landskappleiken Hønefoss 1926
Kappleik Hemsedal Hallingdal Fylkeslag oktober 1955
Hilmestevnet 1960

Hilmestevnet 1961
Austlandskappleiken Oslo 1961

Hilmestevnet 1965
Hilmestevnet 1966
Hilmestevnet 1967
Hilmestevnet 1969

Hallingdals fylkeslags stemne på Nes våren 1904 (Kilde: Torleiv Perstølens: Eit og anna um gamle spelemenn i Ål i Hallingdal. Notatbok frå 1946, bevart i Arne Bjørndals samling ved Universitetet i Bergen).

1. pr Tor Grimsgard, Nes
2. pr Syver Larsen Velta; Nes
3. pr. Eivind Hollebakken; Ål

1914
Landskappleiken Bergen (kilde: Thomsen)
Første premie ble ikke utdelt
2. premie Sevat Sataøen
2. premie Lorentz Hop
2. premie Jon Rosenlid
3. premie Henrik Gjellesvik
4. premie Lars Hæve
4. premie Per Berge
Yngste klasse
2. premie Per Bøthun
2. premie Leiv Tomasgard
Hans Sætren
Ludvig Larsen
Anders Olson Viki
Fridtjof Erneshagen

1918
Kappleik Bøndernes hus oktober 1918 (Kilde: Norske Intelligenssedler 1918.10.14)
1. pr. Henrik Gjellesvik
1. ) Lorentz Hop
2. ) Halldor Meland
2. ) Olav Groven
2. ) Sevat Sataøen
3. ) Ola Okshovd
3. Stubberud, Sigdal
3. E. Lund, Telemark
4. Nyhaug, Telemark
Frøysaa, Setesdal
Ørpen, Krødsherad
Fyrileig d.y., Telemark
5. Fyrileid d.e., ditto
Anton Rund, Kr.herad

1919
Landskappleiken Oslo (Kilde: Thomsen)
Ærespremie Torkjell Haugerud
1. premie Jon Rosenlid
1. premie Haldor Meland
1. premie Henrik Gjellesvik
1. premie Gunnulv Borgen
1. premie Harald Manheim
2. premie Kjetil Flatin
2. premie Sevat Sataøen
2. premie Olav Groven
2. premie Leif Bjørge
3. premie Engebret Beitohaugen
3. premie Ola Okshovd
3. premie Anders Viken
4. premie Olav Nyhaug
4. premie Per Bøtun
4.premie Anton Rund
5. premie Ludvig Larsen
5. premie B. Fyrileiv
5. premie Lars Hovden
Yngste klasse under 20 år:
1. pr Gunnar Dahle
2. pr. Berger Fyrileiv
3. pr. Reidar Hamre

1920
Felekappleik Bøndernes Hus, Teatersalen, Oslo juni 1920 Kjelde: Agder Tidend
1. H. Gjellesvik, Sunnfjord.
1. 0. Groven, Vinje.
1. S. Løndal, Sauland.
2. Johs. Dale, Tinn.
2. John Rosenlid, Nordfjord.
2. H. Kvaale, Seijord.
2. Olav Okshovd, Valdres.
2 S. Haukjem, Numedal.
3. Arne Bjørndal, Bergen.
3. H. Smeland, Seljord.
3.T. Ørpen, Valdres (sic) , Krødsherad.
3. 0. Nyhaug, Tinn.
3. L. Hop, Hordaland.

Yngste klasse
2. Reidar Hamre, Slidre
3. Birger Fyrileiv, telemark
3, Torbjørn Bø, Sauland

1921
Landskappleiken Oslo 1921
Eldste klasse:
1. pr. Gunleik Smedal, Telemark
1. « Olav Graven, Telemark
1. « Jon Rosenlid, Nordf jord
2. Harald Manheim, Telemark
2. Truls Ørpen, Krødsherad
2. Steingrim Haukjem, Numedal
3. Lærar Frøyså, Setesdal
3. Lars Hovden, Telemark
4. Reidar Hamre, Valdres
5. Sigurd Fyrileiv, Telemark

Yngste klasse, under 20 år:
1. pr. Eivind Groven, Telemark
1. » Birger Fyrileiv, Telemark

1922
Landskappleiken Oslo (Kilde: Thomsen)
1. pr Gunnulf Borgen
1. pr Haldor Meland
1. premie Henrik Gjellesvik
1.premie Lorentz Hop
2. premie Sevat Sataøen
2.premie Truls Ørpen
2. premie Høye Kvåle
2. premie Eivind Groven
3. premie Jon Rosenlid
3. premie Steingrim Haukjem
3. premie Torleiv Frøyså
3. premie I.G. Nordgård

Yngste klasse under 20 år:
1. premie Harald Torgeirson
2. premie Sigbjørn B. Osa

1925
Hallingdal fylkeslag ungdomsstemne Krødsherad juni 1925 (Kilde: avisreferat 17.06.1925)
1.klasse
1.premie
Sevat Sataøen
2. premie
Olav Sataslåtten
2. premie
Ole Viksbraaten
3. Premie
Anton Rund
4. premie
Ludvig Larsen

2.klasse
1. premie (Ærespremie)
Johan Kleven
Umframpremie
Olav Frydenlund
«Over 1500 menneske var paa stemna»
Landskappleiken Hønefoss 1926 (Kilde:Den 17de mai 05.07.1926)
Hardingfele. Eldste klasse :
Ærespremi : Gunnulv Borgen, Telemarken
1.premi : Lorentz Hop, Hordaland. Truls Ørpen, Krødsherad,
2. premi: Olav Heggland Setesdal. Olav Okshovd, Valdres Ingvald Hop, Hordaland. Halvor Braaten, Telemark.
3. premi : Svein Aakhus„ Setesdal, Per Berge, Voss. Ingolv Vindheim, Sunnfjord. Sataslaatten. Hallingdal.
4. premi : Per Lid, Hordaland. Olav Evju, Telemark. Klaus Sande, Sogn.
Minnestaup . Torleiv Frøyso, Setesdal. Gunnar Lande. Setesdal. Torleiv Strømmen, Numedal
Hardingfele. Yngste klasse :
1, pr. Sigbjørn Osa, Voss. 2, pr. Olav Hjelmevoll. Hardanger.
Flatfele:
2.pr. Olav Moløkken, Gud-brandsdalen,
Langeleik.
1. pr. Olav Brenno, Valdres. 1. pr. Kristi Perstølen, Hallingdal

Kappleik Hovet 18.10.1925
Kilde: Kongsberg Dagblad
31.10.1925

«Sundag 18de oktober var det
spele og dansestemna på Gullhaug
Hotel — Hovet — for øvre
Hallingdal.
Domarar for spel og dans;
O A Strand, L T Strand, Erik
Tufte og Ola Hajem.
Desse fekk premi for spel:
Klæse A. 1ste premi Olav
Sataslåtten, Aal (Gjeve av Gullaug
Hotel).
2den premi Ludvig Larsen, Nes
Klasse B 1ste premi Hans
Holto, Aal
2den premi Aslak Holto, Aal
3die premi Helge Helgesen, Nes.
Umframtpremi Olav Vestenfor,
Hol (Gjeve av Lars O Sletto)».

1927
25-årsstemne Hallingdal fylkeslag, Ål juni 1927 (Kilde: Den 17de mai 20.06.1927)
1. klasse:
1. premie: Sevat Sataøen,
1. pr. Olav Sataslåtten,
2. premie: Ludvig Larsen
2. klasse
1. Olav Lien,
2. pr. Jørgen Husemoen,
3. pr. Aslak Holto,
3. pr Hans Holto,
4. pr. Lars Skardet

Springar:
1. pr. Olav Luksengard og Guri Torsgard, 1. pr. Torleiv Nestegard og Sissel Tveiten, 2. pr. Torleiv Øyno og Helga Øyno, 2. pr. Jens Roteigen og Borghild Noss, 3. pr Torleiv Helling og Gunvor Kvinnegard, 4. pr. Herbrand Slaatto og Marie Rotnheim.
Halling:
1. pr. Sigurd Teigen, 2. pr. Louis Noss, 2. pr. Haakon Dusegard, 2. pr. Herman Torkelsgard.
1928
Hallingdal ungdomslag kappleik Nesbyen juni 1928 (Kilde: Den 17de mail 1928:06.13)
Klasse 1
1. pr. Sverre Eggerud (Rollag) og Olav Sataslåtten,
2. pr. Anton Rund, Krødsherad og Ludvig Larsen, Nes,
3.pr Lars Skardet, Aal.
Klasse 2
2. pr. Levor Garnaasjordet, Nes,
3. pr. Olav Myro, Nes

1929
Kappleik på harding- og flatfele, Oslo fylkeslags festsal november 1929 (Kilde: Arbeiderbladet 1929. 11.14)
18 felespillere med i konkurransen, 6 av dem ble kåret til å delta i den offentlige konkurransen om kvelden. Dommere var Torkjell Haugerud, Herbrand Hagen, Oslo og Henrik Gjellesvik, Rælingen. Matiné i Teatersalen i Bøndernes hus 03. november hvor de fire førstepremievinnerne spilte.
1. premie:
Truls Ørpen (Myllargut-pokalen som Gunnulv Borgen vant i fjor),
Lorentz Hop,
Gunnulv Borgen,
Eivind Moe
2. premie:
Ole Okshovd,
Martinius Jansen
3. premie:
Olav Evju,
Halvor Kaasine,
Olav Sataslåtten,
Sevat Sataøen,
Eirik Deildokk, Numedal,
Jon N Dale, Valdres
4. premie:
Olav Nyhaug, Telemark,
Hans Omland, Telemark

1930
Norsk-amerikansk stevne på Nesbyen i forbindelse med årsmøte i Hallingdal ungdomslag 22.06.1930 ( Kilde: 17de mai 29.01.1930)
Formann Thor Myre styrte møtet. Thor og Helge Grimsgard spilte fele. Nes ungdomslag var arrangør. 1200 mennesker til stede.
Kappleiken
Klasse A
1. pr. Anders Stubberud, Sigdal,
1. pr Sevat Sataøen,
2. pr. Ludvig Larsen.

Klasse B
1. pr. Kittil Flaglien, Krødsherad,
2. pr. Karl Dokka, Krødsherad.
Umframpremie: Ivar Isaksen, Hallinglaget i Oslo.

Springdans
1) Fru Myhre og Arne Holm, Nes. 2) Ola Luksengard og Halldis Breie, 2) Oline Langeland og Erik Brie, Ål, 2) Gudrun Mæhle og Sigurd Livgard, Nes 3) Borghild Underberg og K. Underberg, Ål.
Halling
15 mann med i tevlingen.
1. pr Lars Gjeldokk, Ål, Fingar Brattested, Nes. 2. pr Tor Underberg, 3. pr Olav Nyhus, Torpo, 4. pr Levor Vangen, Torpo. Umframpremie: for dans uten kast; Per Moslåtten, Ål.

1931
Kappleik Hallingdal, sted ikke kjent (Kilde Thomsen: Lokale kappleiker)
Klasse 1
1. pr Sevat Sataøen
1. pr. Olav Evju
1. pr. Ludvig Larsen
Klasse 2
1. pr Kjetil Flaglien
2. pr. Jørgen Husemoen
2. pr Kristian Øvrevollseie
3. pr. Karl Dokka

Klasse 3
3. pr. Nils Gjeldokk
4. pr. Knut Dekko
4. pr. Martin Flaglia

1931
Landskappleiken i Kristiansand (Kilde: Thomsen) Finn nøyaktig dato fra avis

1. pr Gunnulv Borgen
2. pr Ola Okshovd
2. pr. Olav Sataslåtten
3. pr. Torgeir Lykka
3. pr. Martinius Jansen
4. pr. Jørund Nordgard

Yngste klasse
2. pr. Saavi Rysstad
Ludvig Larsen, Nes og Anders Hauge, Valdres var med men fikk ikke premie.
Jon Gustavsen (Jon Fyken) fikk 2. premie: yngste klasse etter Gjermund Haugen.

1931 Norgesmeisterskap Oslo 10. og 11. oktober (Kilde: Thomsen)Finn nøyaktig dato fra avis
1. pr Lorentz Hop
1. pr Martinius Jansen
1. pr Harald Manheim
1. pr. Egil Manheim
1. pr. Ingvald Hop
2. pr. Olav Sataslåtten
2. pr. Jørgen Tjønnstaul
2. pr. Ola Okshovd
2. pr. Reidar Hamre
3. pr. Nils Borge
3. pr. Ola Nyhaug

Yngste klasse
Magnus Daleng

I boka Lokale Kappleiker i Aust og vest av Kjell Thomsen er følgende utøvere avbildet: Gjermund Haugen, Martinius Jansen, Harald Manheim, Reidar Hamre, Ola Okshovd, Ole Nyhaug, Nils Borge, Ingvald Hop, Embrekt Beitohaugen, Egil Manheim, Lorentz Hop, Jon Fylken, Magnus Daleng, Jens Gustavsen, en ukjent og Olav Sataslåtten. Dommere: Reidar Hamre, kapellmester Sverre Lindberg, teatersjef Amund Hydland, Jon Rosenlid, Lauritz Hop.

1931
Hallingdal fylkeslag Stevne på Fjellvang, Geilo 1931(Kilde: Den 17de mai 1931.06.29)

Dommere: Skolestyrer Nordberg, Nes, Arnfinn Rustberggard, Gol, og Lars Brusletto, Gol.
1. klasse
1. premie:
Olav Sataslåtten,
Steingrim Haukjem, Veggli,
2. premie:
Jørgen Husemoen, Nes
Kittil Flaglien, Krødsherad.
2. klasse
1. premie:
Kristian Øvrevollseie,
Olav Foss
Ola Liahagen, Torpo.
Oppmuntringspremie:
Lars Haugen, Hol (16 år).

1932
Landskappleiken i Oslo (Kilde: Thomsen)
1. pr Gunnulv Borgen
1. pr. Henrik Gjellesvik
2. pr. Truls Ørpen
2. pr. Einar Lunde
2. pr. Truls Ørpen
2. pr. Embrekt Beitohaugen
2. pr Gunnar Dale
3. pr. Steingrim Haukjem
3. pr. Martinius Jansen
3. pr. Gudmund Buen
3. pr. Halvor Klonteig
3. pr. Egil Manheim
3. pr. Sevat Sataøen
3. pr. Olav Sataslåtten
4. pr. Jens Gustavsen
4. pr. Olav Evju
4. pr. Hallvard Kasin
4. pr. Eirik Deildokk

Ekstrapr. for gammalt Gibøspel: Lars Hovden
Yngste klasse:
1. pr Gjermund Haugen
2. pr. Olav Strømmen
2. pr. Anund Roheim
Ekstrapremier: Magnus Daleng og Såvi Rysstad

1933
Landskappleiken Nesbyen (Kilde: Thomsen)
Klasse C
1. pr. Gjermund Haugen
1. pr. Einar Løndal
2. pr. Nils Gjeldokk
2. pr. Halvor Vårstulen

Klasse B
1. pr. Olav Evju
1 pr. Steingrim Haukjem
2. pr. Olav Løndal
2. pr. Olav Sataslåtten
3. pr. Sevat Sataøen
3. pr. Kornelius Eikenes
3. pr. Ingolf Vindheim
4. pr. Ketil Flaglien
4. pr. Kristian Øvrevollseie
5. pr. Syver Larsen
6. pr. Ludvig Larsen

Klasse A
1. pr. Truls Ørpen
1. pr. Henrik Gjellesvik
2. pr. Arne Bjørndal

1934
Stevne Hallingdal fylkeslag juli 1934 – sted ikke oppgitt (Kilde Den 17de mai 02.07.1934)
1. klasse
Anders Stubberud, Sigdal,
2. pr. Kittil Flaglien, Krødsherad,
2. pr Jørgen Husemoen,
2. pr Nils Gjeldokk,
3. pr Olav Frydenlund, Modum,
3. pr Kristian Øvrevollseie,
3. pr Anton Ruud,
4. pr Syver Larsen, Nes,
4. pr Olav Foss

2. klasse
2. pr Lars Gjeldokk,
2. pr Amund Bentehaugen, Nes,
3. pr Truls Baasum, Sigdal,
3. pr Edvard Engene, Flå.

Umframpremie:
Erik Evju, Åmot,
Sigurd Bakken, Sigdal.

1935 fylkeslaget Hemsedal
1. pr Olav Sataslåtten

1936
Hallingdal fylkeslag sommerstevne i forbindelse med årsmøte, Torpo 13. og 14. juni 1936 (Kilde: Norsk Tidend 1936.06.22)
Klasse 1a
Olav Sataslåtten, vandrepokal for andre gang til odel og eie,
1. pr Kitil Flaglien, Krødsherad,
2. pr Kristian Øvrevollseie,
3. pr Ludvig Larsen, Nes,
4. pr Syver Larsen, Nes.
Klasse 1b
1. pr Jørgen Husemoen,
2. pr Knut Dekko, Torpo,
3. pr Olav Foss, Geilo,
4. pr Ragnvald Husemoen, Nes,
4. pr. Ola Liahagen, Torpo.
Særpremie: for tradisjonsrikt spel; Ola Dekko, Torpo (78 år)

Klasse 2
2. pr. Botolv Dekko, Torpo,
3. pr Eilev Stave, Ål,
3.pr. Per Moslåtten, Torpo,
4.pr Sevat Moslåtten, Torpo,
5. pr. Wigger Liahagen, Torpo,
6. pr. Knut Rødningen, Nes.

1939
Årsmøte og stemne Hallingdal fylkeslag, Flå 17. og 18. juni 1939 (Kilde: Norsk Tidend 1939.06.29)
1. klasse
1. pr Ludvig Larsen, Nes
2. klasse
1. pr O. Frydenlund, Modum,
2. pr. A. Bentehaugen, Børtnes,
2. pr A. Rund, Krødsherad,
3. pr Jens Myro, Ål,
4. pr Eilev Stave, Ål,
4. pr Edv. Engene, Flå,
5. pr Truls Båsum, Sigdal.
3. klasse
3. pr Martin Opheim, Stavn,
3. pr. Arnfinn Bøygard, Ål

1941
Landskappleiken Nesbyen 1941 (Kilde: Hallingdølen 17.06.1941)

Klasse A
1.a Anund Roheim
1.b. Olav Bergland, Seljord
1.c. Torbjørg Ås, Kviteseid
1.d. Hølje Vårstulen, Gransherad
2.a. Jon Fylken, Vestre Slidre
3.a. Nils Gjeldokk, Ål
3.b. Sigurd Kvåle, Voss
4.a. Sverre Eggerud, Rollag
4.b. Jon Kåsin, Nore
4.c. Mathias Aa, Nordfjord
Ekstrapremie: Åmund Bentehaugen, Nes i Hallingdal

1945
Kappleiken Ål november 1945 (Kilde: Hallingdølen 29.11.1945)
Dommere: Arne Bjørndal, Olav Moe og Truls Ørpen
Klasse A
1. premie: og pokal for beste spel Signe Flatin, Seljord
1. pr Gunnar Dahle, Tinn
2. pr. Olav Innleggen, Bø
2. pr. Torbjørg Ås, Seljord
2. pr. Knut Ufs, Bø
2. pr. Sevat Sataøen, Ål
2. pr. Olav Sataslåtten, Ål
3. pr Nils Gjeldokk, Ål

Klasse B
1. pr og pr for beste springar Torleiv Bolstad, Østre Slidre
2. pr. Lars Lysereid, Gjerstad, Telemark
2. pr. Jens Amundsen, Bø
2. pr og pr for beste halling Kristian Øvrevollseie, Hol
3.pr. John Stølen, Bø
3. pr Lars Skjervheim, Vossestrand
3. pr. Sveinung Dahlen, Bø
4. pr. Sigurd Kvåle, Voss
4. pr. Ola Lie, Østre Slidre
4. pr. Knut Bergheim, Bø
Oppmuntringspremie:
1. Olav Sire, Torpo
2. Olav Bergheim, Ø Slidre
3. P. Ådland, Samnanger
4. Johan Portepauli, Gudbrandsdalen
Klasse 2, yngste klasse
1. pr. Magne Manheim, Seljord
2. pr. Sveinung Innleggen, Bø
3. pr. Anders Dahle, Ø Slidre
4. pr. Oddmund Sataslåtten, Ål

1946
Landskappleiken 26. og 27. oktober 1946 Oslo (Kilde: Hallingdølen 07.11.1946)
Yngste kl. B, hardingfele:
3. pr. Anders Dahle, Ø. Slidre, Valdres
3. pr.  Sveinung Innleggen, Bø, Tele-
mark
4.pr. Gunnar Stubberud, Sigdal.

Vanleg fele, eldste kl:
2. pr. Pål Skogum, Vågå, Gudbr.dalen
2. pr. Jacob Skogum, Gudbr.dalen

Eldste kl A, hardingfele:
1. pr. Torleif Bolstad, ø. Slidre, Valdrs
1. pr. Johs. Dahle, Tinn, Telemark
1. pr. Anund Roheim, Bø, Telemark
1. pr. Anders Kjærland, Granvin, Hardanger
1. pr. Kjetil Løndal, Tuddal, Telem.
2. pr. Kristian Øvrevollseie, Hol, Hal.
2. pr. Jens Amundsen, Bø, Telemark
2. pr. Magne Manheim, Seljord
2. pr. Einar Løndal, Tuddal
2. pr. Olav Løndal, Tuddal
2. pr. Nils Stubberud, Sigdal
2. pr. Steingrim Haukjem, Veggli, Numedal
3. pr. Hølje Landsverk, Tuddal
3. pr. Knut Ufs, Bø
3. pr. Niri Tjønnheim, Heddal
3. pr.  Lars Skjervheim, Vossestrand
4. pr. Olav Bergland, Notodden
4. pr. Sigurd Kvåle, Voss
4. Torleif Gjernes, Voss
4. Klaus Vethe, Voss
4. Olav Bø, Vestre Slidre, Valdres.

1946
Spelemanns-stemne Prestfoss Sigdal juli 1946 (Kilde: Norsk Tidend 24.juli 1947)
Klasse A
1. Anund Roheim
2. Nils Stubseid
2. Ola Bergland
2. Neri Tjønnheim
2. Karl Bjørnsen
2. Kittil Flaglien
3. Gunnar Stubberud

Klasse 2
1. Østen Ellefsen
1. Ola Hiåsen
1. Arnfinn Bøygard
2. Kåre Kleven
2. Herman Enderud
3. Engebret Ødegård
3. Ragnvald Borgen

Klasse under 20 år
2. Olav Mohagen
2. Arne M Holt, Sigdal
Nils Gjeldokk, Sveinung Bakka, Heddal og Tormod Møre, Sigdal var dommere.

1947
Landskappleiken på Voss (kilde: Kjell Thomsen; Lokale Kappleikar i Aust og vest)
Klasse A
1. pr Gjermund Haugen
1. pr. Anund Roheim
1. pr. Anders Kjerland
2. pr. Nils Stubberud
2. pr. Olav Bergland
2. pr. Kristian Øvrevollseie, Hol
3. pr. Sigurd Kvåle

Klasse B
2. pr. Sigurd Stubberud
2. pr. Lars Velure
3. pr Olav Bø
3. pr. Arnfinn Bøygard, Ål
3. pr. Jørgen V Slidre
3. pr. Olav Mohagen
4. pr. Klaus Vethe
4. pr. Olav Foss, Hol
5. pr. Anders Dahle
5. pr Knut Dekko, Ål
Yngste klasse:
3. pr Knut Trøen
4. pr. Ivar Røthe

Felekappleik Geilo 20. og 21. september 1947 (Kilde Norsk Tidend 1947.10.16)
Klasse A
1. Germund Haugen
1. Anund Roheim
1. Anders Kjerland
2. Nils Stubberud
2. Olav Bergland
2. Kristian Øvrevollseie (premie: for beste hallingspel)
2. Sigurd Kvåle

Klasse B
2. Gunnar Stubberud
2. Jon Velure
3. Olav Bø
3. Arnfinn Bøygard
3. Olav Mohagen
4. Klaus Vethe
4. Olav Foss
5. Anders Dahle
5. Knut Dekko
Klasse C
3. Knut Trøen, V Slidre
4. Ivar Røte, Voss

1948
Landskappleiken Ål (Kilde: Thomsen)
Klasse A over 20 år
1. pr Anund Roheim
1. pr Torbjørg Ås
1. pr. Signe Flatin
2. pr. Kristian Øvrevollseie
2. pr. Anders Kjerland
3. pr. Jens Amundsen
3. pr. Olav Sataslåtten
3. pr. Lars Skjervheim

Klasse B over 20 år
1. pr. Alfred Amundsen
2. pr. Nils Gjeldokk
2. pr. Arnfinn Bøygard
4. pr. Olav Foss
4. pr. Jens Myro
Omkamppremie: til Knut Hefte, Hallingdal

1949
Hallingdal fylkeslag kappleik Ål oktober 1949 (Kilde: Norsk Tidend 13.10.1949)
Klasse 1A
1. Nils Stubberud
1. Karl Bjørnsen
1. Anders Stubberud
1. John Fylken, Gol
Vandrepokal fra Hallingdal fylkeslag til Olav Foss for beste spelemann i Hallingdal

Klasse 1b
1. Olav Hiåsen
Klasse 2:
2. Odd Bakkerud

1950
Kappleik Sigdal (Kilde Thomsen: Aust og vest)
1. pr Karl Bjørnsen
1. pr. Anders Stubberud
3. pr. Anton Rund

Klasse under 20 pr:
2. pr Odd Bakkerud
Før premiert på kappleik:
1. pr Anund Roheim
1. pr Torleiv Bolstad
1. pr. Kjetil Løndal

2. pr:
Nils Stubberud
Ola Bø
Halvor Klonteig
Olav Bergeland
Gunnar Stubberud

1950
Hallingdal fylkeslags kappleik på Geilo oktober 1950
(Kilde: Hallingdølen 17.10.1950)
Hardingfele
Klasse I. Ikkje før premiert.
2. Olav Vestenfor, Hol. (Gåvepr. frå handelsstanden på Geilo) :
3. Olav Sletten, Ål.

Klasse II. Før premiert ved fylkeskappleik
2. Olav Sire, Torpo. (Gåvepr. frå bygdefolk i Ål.)
3. Martin Opphfim, Flå. (Gåvepr. frå Hugnad u. I., Torpo.)
3. Vigger Torpo. (Gåvepr. frå Hugnad u. l», Torpo;
4.. Per Moslåtten, Torpo.
4. Herman Liahagen, Gol

Klasse III – Før premiert på landskappleik.
1. Kristian Øvrevollseie, Hovet
(Gåvepr. fra Samhald u. L) 1. aksje i vandrepokal
1. Olav Sataslåtten, Torpo. (Gåvepr. frå Nes u. l.)
2. Olav Foss, Geilo (Gåvepr. frå Hol kommune,)
2. Odd Bakkerud, Nes. (Gåvepr frå Hol kommune.)
3. Jens Myro, Ål.
3. Arnfinn Bøygard, Ål.

Landskappleik Nes (Kilde: Thomsen)
ELDSTE KL. OVER 20 ÅR:
l. pr. Gjermund Haugen, Notodden
l. pr. Kjetil Løndal, Tuddal
l. pr. Torleiv Bolstad, Valdres

YNGSTE KL. UNDER 20 ÅR:
l. pr. Odd Bakkerud, Nesbyen. 1 lut i vandrepr.
frå laget for folkemusikk og gåvepr. frå Hol
Spelemannslag.

ELDSTE KL. VANLEG FELE, OVER 20 ÅR:
l. pr. Hans Brimi, Lom. Gåvepr. frå Heddal
Lensearbeidarfor., og kr. 50,-.

YNGSTE KL. VANLEG FELE, UNDER 20 ÅR:
l. pr. Borgny Eide, Vågå.

1951
Kappleik i Sigdal (Kilde: Thomsen)
Dommere: John Tjønn,
Tuddal, Tj. Berget, Numedal og Sigurd Grimelund,
Drammen.
KL. A:
Tidl. pr. på landskappleik:
l. pr. Nils Stubberud, Sigdal, Halvor Klonteig,
Tinn og Knut Ufs, Bø.
2. pr. Ola Bø, Valdres, Søren Norland, Setesdal.
KL. B:
Tidl. premiert på fylkeskappleik:
l. pr. Odd Bakkerud, Nesbyen, Olav Brattås,
Flesberg.
2. pr. Martin Oppheim, Nesbyen, Engebret
Ødegården, Drolsum, Kåre Kleven, Krødsherad,
Bjarne Øen, Krødsherad.
3. pr. Knut Ellefsrud, Sigdal, Olav Øyraker,
Vestre Slidre, Ditlef Løver, Kongsberg.
4. pr. Truls Båsum, Sigdal.
KL. UNDER 20 ÅR:
1. pr. Knut Myran, Nore i Numedal
Vandrepokalen til beste spelemann frå Sigdal
Gikk for annen gang til Nils Stubberud.

1952
Landskappleik Bergen (Kilde: Bergens Tidende 1952.05.26)
Hardingfele yngste klasse
2. pr Hauk Buen
2. pr Sveinung Kvåle
Klasse B
1. Johannes Evensen
1. Birgit Tjønn
1. Leiv Neset
2. pr Olai Eide
2. pr Ingolf Vindheim
2. pr Torleiv Gjernes
3. pr Olav Vestenfor
3. pr Lars Skjervheim
3. pr. Halvor Sørsdal
3. pr Ola Kvammen
3. pr Nikolai Lundekvam
4 pr. Bernhard Bruvik

Klasse A
1. pr. Gjermund Haugen
1. pr. Kjetil Løndal
1. pr. Otto Furuholt
1. pr. Torleiv Bolstad
1. pr. Knut Ufs
1. pr. Anders Kjærland

1952
Hallingdal fylkeslags kappleik Bygdahall Hol mars 1952
(Kilde: Hallingdølen 01.04.1952)

Domarar i hardingfelespel var Ordf. K. Kleven. Nes, Aslak SandestøIen, Ål, og Nils Gjeldokk, Ål.
KL A
(Tidlegare premiert på landskappleik).
1. Kristian øvrevollseie, Hovet.
(Gåvepr. frå Nes u.l.)
2. Olav Foss, Geilo.
(Gåvepr. frå Samhald u.l., Geilo).
2. Odd Bakkerud, Nes.

Klasse B
(Tidl. premiert ved fylkeskappleik).
1. Martin Opheim, Nes.
(Gåvepr. frå nokre på Sundre).
1. Olav Vestenfor, Hol.
(Gåvepr. frå Hol u.l.)
2. Olav Sire, Torpo.
Syver Pukerud,
Geilo.
Engebret Ødegård, Flå.
3. Vigger Liahagen, Torpo. Per Mo slåtten, Torpo. Olav H. Sletten, Ål.

KL C (Før upremierte).
2. Olav T. Hagen, Ål.
(Gåvepremie trå Gol u.l.)
3. Nils Herland, Geilo.

Vandrepokalen til beste spelemann
vart vunnen av Kr. Øvrevollseie, som
no har to napp i han.

Kappleik Sigdal (Kilde: Thomsen, Aust vest)
Klasse A
1. premie:
Nils Stubberud
Halvor Klonteig
Kittil Flaglien
2. pr
Sverre Eggerud

Klasse B
1. premie
Ole Hiåsen
Gunnar Stubberud
2. premie:
Herman Enderud
Olav Mohagen
Hans Haugen
Kåre Kleven
Engebret Ødegård (Drolsum)
Per Enderud
Knut Dekko, Ål
Olav T Hagen, Ål
3. premie:
Martin Opheim, Nesbyen
Knut Ellefsrud

1953
Landskappleiken Oslo
Kl A
1.pr
a) Gjermund Haugen
b) Anders Kjerland
c) Einar Løndal
d) Otto Furuholt

2. pr.
a)Gunnar Dale
b) Jens Amundsen
c) Torleiv Bjørgum
d) Torbjørg Aas Gravalid
3. premie
Olav Bergland

Kl B
1. premie
a) Odd Bakkerud
b) Halvor Klonteig
c) Hauk Buen
2. pr.
a)Ola Bø
b)Ingolf Vindheim
c) Åsmund Krossen
d) Sigurd Kvåle
e) Jan Lunden
3. pr
a) Olav Kvammen
b) Daniel Jordal
c) Søren Nomeland
d) Finn Vabø
Klasse C under 20 år
2. pr
Gunnar Inleggen

Hallingdal fylkeslags kappleik Nes februar 1953 (Kilde Hallingdølen 17.02.1953)
Kl. A.
(Før premiert på landskappleik).
1. Sigurd Kvåle, Voss.
(Gåvepr. frå Nes u.l.)
1. Kristian Øvrevollseie, Hovet.
(Gåvepr. frå Nes Spelemannslag).
1. Odd Bakkerud, Nes.
(Gåvepr. frå Snersrud u.l.)
2. Olav Vestenfor, Hol.
(Gåvepr. frå Samhald u.l. Hemsed.)
2. Lars Skjervheim, Voss.
(Gåvepr. frå Hall. Musikk- og Son-
garlag).
2. Sveinung Kvåle, Voss (16 år).
3. Thorleif Gernes, Voss.
3. Arnfinn Bøygard, Ål.
3. Jens Dekko Myro, Al.
3. Olav Foss, Geilo.

Kl. B. (Før premiert )
2. Kåre Kleven, Krødsherad.
(Gåvepr. frå Nes Samvirkelag).
2. Olav Sire, Torpo.
(Gåvepr. frå Hol u. I..
2. Engebret Ødegård, Stavn.
3. Wigger Liahagen, TorB).
3. Martin Opheim, Nes.
3. Knut Dekko, Al.

Kl. C. (Før upremiert).
2. Lars Haugen, Hol.
(Gåvepr. frå Hugnad u.l, Torpo).

Magne Myren, Torpo, (15 år) fekk oppmuntringspremie. Vandrepokalen til beste spelemann vart vunnen til odel og eige av Kr. Øvrevollseie.

1954
Kappleik Presfoss i Sigdal august 1954 (Kilde: Hallingdølen 31.08.1954)

Klasse A. Før premiert ved landskappleikar:
1. Nils Stubberud, Sigdal, 165,0 g).
I. Knut Myran, Nore, 1625
1. Odd Bakkerud, Nesbyen, 1535 ,
2. Jens Amundsen, Bø, Telm. 150,5
2. Søren Nomeland, 1430
2. Olav Vestenfor, Hol, 134,0

Klasse B. Ikkje før premierte ved landskappleik:
1. Halvtan Øyberg, Numed. 134,5
1. Ola Hiåsen, Sigdal, 134,0
1.  Olav Mohagen, Sigdal, 130,5
1. . Gun. Stubberud, Prestfoss 129,0
1. Bjarne Øen, Numedal, 128,5
2. Herrnan Enderud, Svene, 123,0
2. Kåre Kleven, Krødsherad, 118,0
2. Martin Opheim Nesb. 111,5
3. Kjell Evju, Flesberg 105,0
3. Arne Holt, Sigdal, 104,0
3. Per Endrud, Svene, 102,5

Klasse over 60 år:
1′. Anders Stubberud, Sigdal, 132,0
2. Ola Enderud, Svene, 108,0
Omframpremie til Nils Lie for eldste deltaker.

Hallingdal fylkeslags kappleik i Ål april 1954 (Kilde: Hallingdølen 6. april 1954)
Domarar for kappleiken var: K. A. Kleven, Nes, Nils Gjeldokk, Al og
Sigurd Grimeli, Drarnmen.

PREMIELISTE
Hardingfelespel. Klasse C.
Magne Myren, Skurdalen 179,0 p
Klasse B.
Kåre Kleven, KrødSherad 166,0 P
Martin Opheim, Nes 162,0
Olav Sire, Torpo 161
Lars Haugen, Hol 156
Klasse A.
Nils Stubberud, Sigdal 207,5 p
Lars Skjervheim, Vossestrand 203,5
Jon Fylken, Gol 199,5
Olav Vestenfor, Hol 195,5
Sigurd Kvåle, Voss 190,5
Olav Foss, Geilo 190,0

Hallingdal fylkeslags kappleik Geilo oktober 1954 (Kilde: Hallingdølen 12.10.1954)
PREMIELISTE — FELESPEL:
Klasse A. (Tidlegare premiert på landskappleik).
1. Signe Flatin Neset, Telemark 152.0
2. Leiv Neset, Telemark 146.6
3. Jon Fylken, Gol 140, 1
4. Sigurd Kvåle, Voss 136, 0
5. Olav Vestenfor, Hol 135,8
6. Jens Myro, Torpo 125,6

Klasse B (Tidl. premiert på fylkeskappleik).
1. Magne Myren, Skurdalen 132,1 p
3. Martin Opheim, Nesbyen 129,6 ,
4. Kåre Kleven, Krødsherad 127,2
5. Wigger Liahagen, Torpo 125,0

Klasse over 60 år.:
Olav Sataslåtten, Torpo  96, 2
Knut Dekko, Torpo 94, 5

Vestlandskappleiken Voss 1954(Kilde: Bergens Tidende 1954.11.08)
Klasse A:
1.premie:
Anders Kjerland
Signe Flatin
Leif Neset
2. premie:
Ingelif Kvammen
Klasse B:
To førstepremier:
Lars Skjervheim og Sigurd Kvåle
Annenpremier:
Olav Reinsæter
Torleif Gjernes
Einar Spildo

Yngste klasse under 20 år:
Førstepremier til:
Sveinung Kvåle
Magne Myhren
Leif Rygg

1955
Landskappleik Nesbyen (Kilde: Hardanger 1955.06.25)
Klasse A
1. premie:
Anders Kjerland
Odd Bakkerud
Otto Furuholt
Jens Amundsen
2. premie:
Ola Bø
Steingrim Haukjem

Klasse B
1. premie:
Bjarne Herrefoss
Kristian Øvrevollseie
Lars Skjervheim
Sigurd Kvåle
Olav Vestenfor
Søren Nomeland
2. premie:
Finn Vabø
Ragnar Lunde
3. premie:
Bernhard Bruvik
H. Øyberg
Bernt Balchen
Ingolf Vindheim
Halvor Sørsdal
Jon Fylken
Harald Fylken

Eldste klasse
1. pr Knut Dekko, Sigurd Eldegard, Anders Innleggen

Yngste klasse
1.premie:
Sveinung Kvåle
2. premie:
Kåre Kleven
3. premie:
Gunnar Innleggen

Kappleik Hemsedal Hallingdal Fylkeslag oktober 1955 (Kilde: Busekeruds blad 19.10.1955)
1. pr. Odd Bakkerud. Nes 168.5 pt.
2. pr. Olav vestenror. 154,5pt.
2.pr. John Fylken. Gol 153.0 pt.
3.pr. Olav Foss, Geilo 147 pt.
3 pr. Olav Slr. Torpo 144,5 pt.
pr. Martin Opheim 117.5

Klasse B
1.pr. Syver Pukerud, Geilo 127 p
1.pr. Nils Herland. Geno 123,5
2. pr. Knut Dekko, Ål 116 pt.
3, Ingebrigt Ødegård. Modum 109,5
3. Olav H. Sletten. Ål 108.0 pt.
3, pr. Hans Lien. Gol 108 p

Klasse over 60 år:
Olav Sataslåtten. Torpo 134.5 pt.
2 .Olav T. Hagen. Ål 89,5 pt.
Ekstrapremie for deltager utenfor konkaranse: Bjarne Herrefoss, Telemark pt- Gol u.l. gave pr.

1956
Landskappleiken Kongsberg (Kilde: Norsk Tidend 1956.06.30)
Klasse A
1. premie:
Kjetil Løndal 228p
Hølje Vårstulen 225p
Bjarne Herrefoss 223p
Einar Løndal 220p
Jens Amundsen 217p
Hauk Buen 214p
Hølje Landsverk 212p
2. premie:
Olav Løndal 206p
Nils Stubberud 203p
Olav Bergland 201p
Knut Ufs 198p
Olav Vestenfor 190p
Olav Bø 189p

Klasse B
1. premie:
Jon Lunden 176p
Olav Øyråker 173p
Bernt Balchen 171p
2.premie:
Olav Flåto, Håvin 160p
Halvdan Øyberg, Flesberg 158p
Finn Vabø, Bergen 157p
Sigurd Hovda, Hovin 153p
Egil Åsdalen, Notodden 152p
3.premie:
Olav Flåto, Tinn 140p
Olav Øyaland, Tinn 138p
Sverre Eggerud, Rollag 136p
Knut Lien, Tinn 135p
Kjell Evju, Flesberg 130p
4.premie:
Kåre Kleven, Krødsherad 108p
Bernhard Bruvik, Hordaland 102p

Eldste klasse
1. premie:
Anders Innleggen 150p
2. premie:
Knut Dekko, Ål 126p
Anders Olsen, Setesdal 118p
Anders Stubberud, Sigdal 112p
3. premie:
Gudleik Kirkevoll, Sigdal 98p
4. premie:
Olav Timann Hagen, Ål 92p pluss 1 lut i vandreskjold fra Laget for folkemusikk

Yngste klasse
1. premie:
Sveinung Kvåle, Voss 166p pluss vandrepokal Laget for folkemusikk til odel og eie pluss gavepremie: fra Spelemannsbladet
Gunnar Innleggen, Bø 162p
2. premie:
Magne Myhren, Hallingdal, 138p
Jan Marthinsen, Kongsberg, 13 år, ekstrapremie:

Kappleik i regi av Nes spelemannslag på Sollys i Nes oktober 1956 (Kilde: Hallingdølen 30.10.1956)
Domarar var: Kristiane Lund,
Bø, Paul Lia, Flesberg og O.
Mathismoen, Nes.
Premielista:

Klasse A.
1. Odd Bakkerud, Nes.
1. Halvdan Øyberg, Flesberg.
2. Olav Vestenfor, Hol.
2. Jens Myro, ÅL
2. Martin Opheim, Nes.
2. Kjell Evju, Flesberg

Klasse B.
E. Ødegård, Drolsum.

Klasse over 60 år.
Olav T.  Hagen, Ål

Under 20 år.
Oppmuntringspremie til Ola Trågåt, Flesberg.

Ekstrapremie for tradisjonsrikt og ekte hallingspel til Knut Dekko, Ål.

Grimsgårdmedaljen for beste hallingspel vart 1. gong vunnen av Odd Bakkerud.

GjøvelandsfeIa
Odd Bakkerud fekk 2. aksje i fela.
(Nils Stubberud, Sigdal, har frå før ein aksje fela. Han tok ikkje del i
leiken no).

1957
Kappleik Ål 5. og 6. oktober 1957 (Kilde: Telemark Arbeiderblad 1957. 10.10)
Kl D over 60 år
2. pr
Olav Sataslåtten 104 p
2. pr. Knut Dekko 102 p
KL C

KL C under 20 år
1. pr
A. Bratås 115 p
Kl B
2. pr
Olav Sire 120 p
Kjell Evju, Numedal 120
3. pr
Olav Sletten, Ål 103 p
Vigger Liahagen, 95 p
Hans Lien, 91, 5 p
Klasse A
2. pr
John Fylken, 129 p
Olav Vestenfor, 127 p
Blant dommerne var Olav Bergland, Notodden.

Landskappleiken Fagernes 1957 (Kilde: Hallingdølen 02.07.1957)
KAPPLEIKEN
Premieutdelinga fann stad på Valdres Folkemuseum. Olav Snortheim frå Harpeioss vart meister både på langeleik, lur, bukkehorn og munnharpe. Torleiv Bolstad, Ø. Slidre f. t.
Oslo, vart norsk meister på hardingfele. Hens Brimi frå Lom vart meister på vanleg fele. Lom Speiemannslag vann lagtevlinga på vanleg fele, medan spelemannslaget frå Bø i Telemark vart best på hardinglele. I klasse under 20 år vann Gunnar Innleggen, Bø,tevlinga på hardingfele, og Amund Bjørgan frå Lom var best på vanleg fele.
Frå Hallingdal fekk desse tre spelemennene kvar sin 2. pr. i klasse A
(hardingfele): Jon Fylken, Gol, Kristian Øvrevoilseie, Hol og Olav Vestenfor, Hol. Magne Myhren f. t. Voss fekk 2. pr. i klasse under 20 år. I Klasse A for hardingfele vart det
delt ut 6 fyrstepremiar og 8 andrepremiar. Også i klasse B vart det 6 fyrstepremiar, 9 andrepremiar og 6 tredjepremiar. For vanleg fele var det 2 fyrstepremiar i klasse A og 5 i
klasse B.

1958
Landskappleiken Notodden (Kilde: Avisnotis)
Klasse A
1. premie:
Kjetil Løndal
Signe Flatin Neset
Einar Løndal
Olav Løndal
2. premie:
Torleiv Bolstad
Otto Furuholt
Jens Amundsen
Hølje Wårstulen
Leiv Neset
Nils Stubberud
3. premie:
Bjarne Herrefoss
Olav Vestenfor, Hol
Johannes Evensen, Notodden
Bernt Balchen
Knut Ufs
4. premie:
Ola Bø
Finn Vabø
Ola Flåte, Hovin

Klasse B
2. premie:
Bjarne Øen, Krøderen
3. premie:
John Tryti, Sogn
Tor Homleid, Drangedal
Halfdan Furuholt, Vest-Agder
Olav Øyland, Tinn
4. premie:
Olav Sire, Torpo
Ivar Melås, Alversund

Yngste klasse under 20 år
2. premie:
Gunnar Innleggen
Jon Martinsen, Oslo
3. premie:
Olav Selland, Voss
Sigurd Frogner, Rollag

Klasse over 60 år
Ekstrapremie:
Olav Sataslåtten
Gullik Kirkevoll, Valdres

Kappleik i regi av Nes spelemannslag, Nes oktober 1958 (Kilde: Hallingdølen 09.10.1958)
Domarar var Odd Bakkerud, Nes, Nils Gjeldokk, Ål, og C. Knestang, Kongsberg.

Klasse under 20 år.
2. Arne Olsen, Flesberg.
3. Olav Frågåt, Flesberg.

Klasse B.
2. Vigger Liahagen, Torpo.
Klasse A.

1. Olav Vestenfor, Hol.
(Nes kommunes gåvepr.)
1. Halvdan Øyberg, Flesberg.
(Nes Sparebanks pr.)
2. Olav Sire, Torpo.
2. Martin Opheim, Nes.
3. Kjell Evju, Flesberg.

Klasse over 60 år.
2. Knut Dekko, Ål.
2. Olav T. Hagen, Ål.

1959
Kappleik Ål juni 1959 (Kilde: Hallingdølen 23.06.1959)
Klasse A
(tidl. premiert på landskappleik) :
1. pr. Odd Bakkerud, Nes.
2. Olav Vestenfor, Hol.
2. Olav Sire, Torpo.
3. Martin Opheim, Nes.
3. Magne Myhren, Skurdalen.

Klasse B
(tidl. upremiert på landskappleik) :
1. pr. Arne Holt, Gol.
Kåre Kleven, Krødsherad.
2. Sigurd Skrindo, Ål.
3. Hans Lien, Gol.
3. Olav Sietten, Ål.

Eldste klasse (over 60 år):
1. pr. Olav Sataslåtten, Torpo.
2. Engebret Ødegaard, Drolsum.
2. Knut Dekko, Ål.
2. Olav T Hagen, Ål.
3. Andreas Finsrud, Vikersund.

Kappleik Nesbyen juni 1959
(Kilde: Hallingdølen 16. juni 1959)
Domarar var Olav Foss, Geilo, Nils Gjeldokk, Ål,og K. A. Kleven, Nes.

Yngste klasse.
2. Olav Frågått, Kongsberg 89,5

Klasse over 60 år.
2. Olav Sataslåtten, Torpo 89,5
3. Olav T Hagen, Ål  75,0
75,0

Klasse B.
1. Arne Holt, Eggedal 106,0 p
2. Vigger Liahagen, Torpo 86,0
2. Hans Lien, Gol
3. Olav Sletten, Ål

Klasse A.
1. Odd Bakkerud, Nes
2. Halftan Øyberg, Flesberg
2. Olav Vestenfor, Hol
3. Olav Sire, Torpo
3. Magne Myren, Hol
3. Martin Oppheim, Nes

Spelmannstevna Tovdal 19 juli 1959 (Kilde: Fædrelandsvennen 1959.07.21)
Klasse A:
1. pr. Odd Bakkerud, Hallingdal.
1. pr. Otto Furuholt, Kristiansand.
1. pr. Knut Myrann, Numedal.
2. pr. Aslak Bløtekjær, Åmli.
2. pr. Dreng Ose, Setesdal.

Klasse B:
1. Tor Homlå, Hailingdal.
1. pr. Salve Austenå, Tovdal.
2. pr. Olav Berge, Fyresdal.
2. pr. Kjell Evju, Flesberg.
2. pr. Tallak Dale, Åm1i.
3. pr. Andreas Hægestøyl, Fyresdal.
3. pr. Olav Skomednl, Setesdal.
3. pr. Didrik Redalen, Hallingdal.

3. pr. John Nilsen, Arendal.

Klasse under 20 år:
1. pr. Asbjørn Brattås, Flesberg.

Klasse over 60 år:
1. pr. Gunnar Thomassen, Herfoss.
2. pr. Olav Straume, Fyresdal.
Ærespokalen til beste spelmann
under omframkappleiken gjekk til
Odd Bakkerud som også fekk ein
lut i den store nasjonalsylja.
Nummer to blei Otto Furholt som
fekk Tovdalgmedalja og dessuten
brørne Hægestøyl sin gåvepremie
for beste Tovdalsslått.
Ekstrapr. fekk Thomassen, Herefoss. Domarar ved
kappleiken var Kristian Lund (sic),
Anton Skree. Den siste er fra Fyresdal.

Hilme-stevnet 1960 (Kilde:Valdres 12.07.1960)
Premieliste for hardingfele.
Klasse A
1. premie: Odd Bakkerud 333
poeng, Torleiv Bolstad 328, Ola Bøe 302.
2. premie: Kristian Øvrevolls-
eie 299, Olav Øyråker 274, Olav
Vestenfor 261, Ola Grihamar 247,
John Fylken 240.
3. premie: Martin Opheim 232.

Klasse B
1. premie: Andris Dale 193,
Knut Trøen 191, Arnfinn Bøy-
gard 181, Haldor Røyne 180, Ha-
rald Fylken 179.
2. premie: Gullik Haugen 162,
Jens Myro 153,
Arne Holt 160,
Olav Sire 153.
3. premie: Nils Lie 144, Torger
Havro 139, Knut Bergheim 138.
4. premie: Hermann Liahagen
128, Knut Skjefte 123.
Deltakarmedalje: Gullik Kir-
kevold 116, Vigger Lihagen 114,
Arvid Jacobsen Myhre 114, Kris-
tian Husaker 110, Hans Lien 105.
Yngste klasse.
2. premie: Gudbrand Dahle.

1960
Fykerud-kappleik Kongsberg  1960 (Kilde: Avisoppslag)
Fykerud-klassen
1) Olav Løndal
2) Kittil Løndal
3) Hauk Buen
Minnemedalje og premie:
4) Jens Amundsen
5) Bjarne Herrefoss
7) Nils Stubberud
8) Anders Buen, Jondalen
9) Halvor Klonteig, Drolsum
10) Steingrim Haukjem
11) Olav Øyaland
12) Knut Lien, Tinn
13) Torstein Feten, Gransherad
14) Engebret Ødegård, Drolsum

Klasse over 60 år
2. premie:
Nils Klonteig, Tinn
Olav Timann Hagen, Ål
3. premie:
Knut Dekko, Ål
Andreas Finsrud, Vikersund
Nils Lie, Sigdal
Kristoffer Bjørnsrud, Kongsberg

Klasse A
1. premie:
Hølje Wårstulen
2. premie:
Olav Flåto, Hovin og Thor Homleid, Drangedal

Klasse B
1. premie:
Gunnar Innleggen
Leif Aasane, Kongsberg
Bjarne Øen, Kongsberg
2. premie:
Thorbjørn Brataas, Flesberg
Olav Myrland, Gvarv
Thorbjørn Wårstulen, Gransherad>
3. premie:
Halvor Hegna, Bø
Ingolf Winheim, Sunnfjord
Ambros Hjartsjø, Notodden
Halvor Hegg, Notodden
Jens Nilsen, Arendal
Nils Klonteig junior, Tinn
Gunvald Winaasen, Vikersund

Stevnets yngste deltaker: Knut Buen, fikk ekstrapremie:
Dommere var Kristiane Lund, Hølje Landsverk, Anund Haugan, Heddal og Thorstein Grøbakk, Notodden.

Kappleik Nes juni 1960 (Kilde: Hallingdølen 08.06.1960)
SPEL
Klasse A:
1. Odd Bakkerud, Nes.-
Gåvepremie frå kommune.
1. Olav Vestenfor, Hol.
2. Halvdan Øyberg, Numedal
2. Martin Opheim, Nes
3. Olav Sire, Torpo.

Klasse B :
1. Asbjørn Brattås, Flesberg
1. Arne Holt, Gol.
2. Arnfinn Bøygard, AI.
2. Sigurd Skrindo, AI.
3. Egil Holt, Eggedal.
3. Olav Sletten, Ål.

Klasse D:
2. Knut Dekko, Ål.
2. A. J. Finnsrud, Vikersund.
Båe var 74 år.
Domarar for spelet var Kristiane Lund, Bø, Knestang, Kongsberg, og Ola Matismoen, Nes.

Kappleik Fylkeslaget for spelemenn, Ål sept 1960 (Kilde: Hallingdølen 04.10.1960)
Felespel:
Klasse A.
Odd Bakkerud, Nes, 1. pr.
Olav Vestenfor, Hol; 2. pr.
Olav Sire, Ål, 2. pr.
Martin Opheim, Nes, 2. pr.

Klasse B.
Olav Myrland, Gvarv, 1. pr.
Arne Holt, Gol, 2. pr.
Arnfin Bøygard, Ål, 2. pr.
Sigurd Skrindo, Ål, 2. pr.
Gunnar Haugen, Gol,3. pr.
Olav Sletten, ÅI, 3. pr.

Klasse D.
Vigger Liahagen, ÅI, 3. pr.
Knut Dekko, Ål, 3. pr.
Medaljevinnarar:
For felespel: Odd Bakkerud,

1961
Landskappleiken Nesbyen 16-18. juni 1961(Kilde: Aftenposten 1961. 06.26)
Klasse A
1. premier
Jens Amundsen
Einar Løndal
Torleiv Bolstad
Klasse B
1. pr
Leif Åsane 200 p
Eldste klasse
1. premier
Olav Sataslåtten 139 p
Halvor Klonteig, 130 p
Hilme-stevnet 1961 (Kilde:Valdres 11.07.1961)
Klasse B.
1. premie: Knut Trøen, Valdres. 226 poeng,
Arnfinn Bøygard
Hallingdal. 224 poeng
Kjell Midttun, Voss, 224 poeng.

2. premie: Torgeir Havro, Valdres, 202 poeng.
Martin Opheim, Hallingdal. 197 poeng,
Harald Fylken. Valdres, 194 poeng
Knut Skjefte, Valdres 186 poeng.

3. premie: Arvid J. Myhre. Valdres, 162 poeng
Kristian Husaker, Valdres. 148 poeng.

Yngste klasse.
2. premie: Gudbrand Dahle, 193 poeng.

Langeleik.
1. premie: Gudbrand Dahle, 193 poeng, og Oddrun Rudi, 193 poeng.

Klasse A.
1.premie: Torleiv Bolstad 280 poeng.
2. premie: Andris Dale 239 poeng,
Olav Øyraker 239 poeng,
Sveinung Kvale, Voss 237 poeng,
Olav Selland, Voss 237 poeng.

Kappleiken på stemna til Numedal Fylkeslag i Svene august 1961 (Kilde: Hallingdølen 26. august 1961)
KL A:
1. Steingrim Haukjem, Veggli.
2. Olav Strømmen, Nore.
3. Martin Opheim, Nesbyen.
Kl. B:
1. Leif Asane, Kongsberg
2. Sigurd Frogner, Rollag.
2. Steinar Strømmen, Nore.
Kl over 60 år:
1. Jon Berget, Kongsberg.
2. Kristoffer Bjørnsrud, Kongsberg
3. Nils Lie, Sigdal.
Steingrim Haukjerms pokal for beste numedalsspel: Olav Strømmen.
Fylkeslagets fele: Haukjem.
Dommarar var: Sigurd Grimeli,
John Kasin og Olaf Bergland.

Kappleik Flesberg oktober 1961. (Kilde: Hallingdølen 2. november 1961)

Dommarar i kappleiken var Lars Gjeldokk, Erik Lindteigen og Hans Haugen.
KAPPLEIK
Over 60 år:
1) Øistein Odden, Tinn1) Olav Brattås, Flesberg,
l) Jon Berget, Kongsberg.

Kl. B:
l) Leif Aasane, Kongsberg.
1) Olav Øyaland, Tinn,
1) Øistein Ellefsen, Flesberg,
2) Ingolf Vindheim,Oslo,
2) Halvor Gulliksrud, Tinn,
2) Olav Flåto, Tinn,
2) Arnfinn Bøygard, Ål,
2) Olav Sire,
Kl. A:
1) Olav Bergeland, Notodden.
1) Thor Homleid, Drangedal,
1) Halvdan Øiberg, Fleiberg.

Kappleik Nesbyen juni 1962 (Kilde: Hallingdølen 13. juni 1962)

Klasse over 60 år:
1. Vigger Lihagen, Torpo
2. Knut Dekko, Ål
Klasse B:
1. Hermann Liahagen. Gol
2. Hans Lien, Gol
2. Thv. Bakken, Flesberg
2. Gunnar Haugen, Gol
2. Olav H. Sletten, Ål
Klasse A:
1. Olav Vestenfor, Hol
1. Knut Myrann. Nes 128,0
1. Halftan Øiberg, Flesberg 126,0
1. Olaf Mohagen, Numedal 112,0 »
1. Olav Sire, Torpo
2. Arnfin Bøygard, Ål
2. Arne Holt, Gol
2. Martin Opheim, Nes
2. Age Ruud, Oslo

Dommarar var Hans Nestegard, Hol, Erik Lindteigen og Ole Mathismoen, Nes

Austlandskappleiken Oslo 1961 (Kjelde: Nationen 18.09.1961)
Klasse A.
1. premie: Kjetil Løndal, Telemark,
Einar Løndal, Telemark, Otto Fur-
holt, Kristiansand, Torleiv Bolstad,
Valdres.
2. premie: Torbjørg Aas Gravalid, Seljord, Leif Aasane, Kongs-
berg, Olav Bøe, Valdres, Olav Bergland, Notodden.
3. premie: Olav Øyråker, Valdres
Olav Hiåsen, Sigdal.

Klasse B.
1. premie: Haldor Røyne, Valdres,
Knut Trøen, Valdres.
2. premie: Magne Myren, Hallingdal
3. premie: Ingolf Vindheim, Oslo,
Aage Ruud, Rælingen.
Klasse over 60 år.
1. premie: Karl Bjørnsen, Sigdal.
2. premie: Alf Aasnes, Oslo.
3. premie; Gullik Kirkvoll, Valdres.
Klasse under 20 år.
1. premie: Jan Martinsen, Oslo,
Nils Sletta, Tuddal.
2. premie: Gudbrand Dale, Øystre
Slidre.
Komposisjon (eigne slåttar).
Kjetil Løndal vann premie for
beste komposisjon.

1962
Hilme-stevnet (Kilde: Hallingdølen 12.07.1962)
Klasse A
Torleiv Bolstad 234p
Knut Myrann 226p
Ola Bø 210p
Anders Dahle 197p
Martin Opheim, Nes 191p
Arne Holt, Gol 173p

Klasse over 60 år
2) Olav Sataslåtten 171 p
3) Vigger Liahagen 154 p

Spel klasse B
1) Knut Trøen 200p
Haldor Røine 200p
Arnfinn Bøygard, Ål 190p
Lars O. Wangenstein, Vang 171p
Sigurd Skrindo, Ål 164p
Knut Skjefte, Vang 155p
Arvid Jacobsen Myhre, Vang 119p
Hans Lien, Gol 117p
Kristian Husaker, V. Slidre 102p

1962
Hallingdal fylkeslag stemne med kappleik Gol november 1962 (Kilde: Fremtiden 05.11.1962)
Klasse A
1. premie:
Ola Grihamar
Andris Dale

Klasse B
1. premie:
Lars Gjeldokk,
Torgeir Havro, Valdres
2. premie:
Olav Sire,
Sigurd Skrindo,
Torleif Bakken, Flesberg
3. premie:
Martin Opheim,
Arne Holt,
Åge Ruud (Lillestrøm),
Gunnar Haugen, Gol,
Hans Lien, Gol,
Herman Liahagen, Gol,
Olav Sletten, Ål

Klasse C, under 20 år
3. premie:
Gudbrand Dale, Valdres,
Ola Grihamar d.y.

Klasse D
2. premie:
Vigger Liahagen
Lagtevling
1. premie:
Valdreskvelven sp.lag
2. premie:
Torpo sp. Lag
Gol sp. Lag

Kappleik Nesbyen juni 1963 (Kilde: Hallingdølen 5. juni 1963)
KAPPLEIKEN
Klasse A:
1. Odd Bakkerud, Nes 220,5
l. Knut Myrann, Nes 217,0
1. Olav Vestenfor, Hol 202, 5

Klasse B:
1. Olav Mohagen, Sigdal
2. Arne Holt, Gol
2. Asbjørn Brattås, Flesb.
2. Martin Oppheim, Nes
3. Olav Sire, Torpo
3. Hermann Liahagcn, Gol
3. Åge Ruud, Rælingen

Austlandskappleiken Kongsberg august 1963 (Kilde: Hallingdølen 22. august 1963)
Felekappleiken :
Klasse A:
1. premie: Odd Bakkerud, Hallingdal, 269,5 poeng.
Hauk Buen, Jondalen. 261,5.
Torbjørg Aas Gravali, Seljord, 260.
2. premie: Nils Sletta, Tuddal, 258,5.
Leiv Asane, Kongsberg, 252,
Olav Vestenfor, Hailingdal, 245.
3. premie: Olav Strømmen, Nore, 240.
Halvdan Øyberg, Flesberg, 240.
Olav Flåto, Hovind, 233.

Klasse B:
1. premie: Eilef Ellefsen, Ho-
vind, Ola Mohagen, Sigdal. Asbjørn Brattås, Flesberg.
2. premie: Steinar Strømmen,
Nore. Tolleiv Bakken, Flesberg.
Halvor Hegna, Bø.
3. premie: Halvor Hegg, Notodden
Yngste klasse (under 20 år):
1. premie: Gunleik Bondal, Tuddal, Torkjell Tveiten, Tuddal.

Klasse over 60 år:
1. premie: Neri Kjønheim, Heddal, Jon Berget, Kongsberg.
3. premie: Kristoffer Bjørnsrud, Kongsberg. Nils Lie, Sigdal.

Hilme-stevnet 1963 (Hallingdølen 11. juli 1963)
I eldste fele-klasse fekk Wigger Liahagen 1. premie med 119,5 poeng. Arne Holt fekk 1. premie i kl. B, med 145 poeng, Olav Sire 2. premie med 137,5 poeng, og Hans Lien vann 3. premie, med 115,5 poeng.

Kappleiken Numedal Fylkeslag skipa til i Tunhovd august 1963 (Kilde: Hallingdølen 8. august 1963)
Klasse A:
1. Knut Myrann, Nes.
1. Steingrim Haukjem, Veggli.
2. Olav Strømmen, Nore.
3. Ola Selland, Voss.
3. Bjarne Mæland, Voss.
3. Steinar Strømmen, Nore.
3. Martin Opheim, Nes.

Klasse over 60 år:
Ekstrapremie: Nils Lie, Sigdal.
Steingrim Haukjems pokal for beste Numedals-spel (vandrepremie): Olav Strømmen,Nore.
Numedal Fylkeslags vandrepremie (ei hardingfele) gjekk i år til Steingrim Haukjem, Veggli.
Dommarar for kappleiken var: John Kaasin, Nore, Erik Lindteigen, Veggli, og Andres Høva, Nes
Nes.

Kappleik Hallingdal fylkeslag Geilo september 1963 (Kilde: Hallingdølen 3. oktober 1963)
1. Olav Vestenfor, Hol 255,5
1. H. Øiberg. Flesberg 248,5
2. Magne Myhren, Oslo 241,0
2. Knut Trøen, Valdres 238,5
2. Sigurd Frogner, Ål 236,0
3. Arne Holt, Gol 217.5
3. M. Opheim, Torpo

Kl B
Olav Sire, Torpo 231, 5
Sigurd Skrindo, Ål
Torleif Bakken, Svene
3. K. Husaker. Valdres
3. Olav Sletten. Ål

Kappleik Hallingdal fylkeslag for spelemenn Nes November 1963 (Kilde: Hallingdølen 19. november 1963)
Dommarar var Ole Mathismoen, Nils Gjeldokk og Odd Bakkerud.

Kl over 60 år.
2. Engebret Ødegård, 174 p
pr.
3. pr. A. J. Finsrud, 156 p

Kl. B.
2. pr. Torleiv Bakken, 178 p.
2. pr. Olav H. Sletten, 170 p.
(Gåvepr. frå Olav Vestery
for).
3. Knut Hemsing, 156 p.
4. Kristian Husaker, 126 p.

Kl. A.
1. pr. og Hallingdalsmedaljen i gull: Knut Myrann, 273 p.
2. Lars Vangensten, 236 p.
2. Ola Grihamar, 221 p.
3. Ingolf Vindheim, 203 p.
3. pr. Arvid Jack Myre, 172 p.
4. pr. Hans lien, 149 p.

1964
Kappleik Nes Spelemannslag og Nes Ungdomslag  mai 1964
(Kilde: Hallingdølen 2. juni 1964)
Kappleiken på hardingfele:
Kl. A:
1. Odd Bakkerud, Nes 135,5
1. Knut Myrann, Nes 131,5
2. Lars Skjervheim, Voss 131,0
2. Halfdan Øyberg, Flesberg 127,0

Kl. B:
1. Olav Foss, Hol 110,5
1. Olav Sire, Ål  106,0
2. Arne Holt, Gol
2. Martin Opheim, Nes
2. Sigurd Skrindo, A1
3. Hermann Liahagen, Gol
3. Hans Lien, Gol
4. Olav H. Sletten, Ål

Kl. C:
Agnar Amundsen, Voss  99,0

Klasse over 60 år:
Olav Sataslåtten 104,5
Dommarar var: Nils Gjeldokk, Ål, Ola Mathismoen, Nes, og Erik Lindteigen, Numedal.

Landskappleiken Vågå (avisreferat)
Klasse D
1 premie:
Anders Kjærland, Granvin
Klasse C
Knut Buen

Klasse B
Ingen 1. premie:

2. premie:
Sjur Hesjevoll, Jostedal
Petter Eide, Nordfjord
Bjarne Meland, Voss
Korn. Eikenes, Gloppen
Torgeir Havro, Skogstad
Sigurd Skrindo, Ål
Erling Kroken, Hornindal
Eilev Eilefsen, Breivik
Jens Myro, Ål
Olav Sire, Torpo
Nils Furnes, Bergen

Klasse A
Odd Bakkerud
Einar Løndal
Torleiv Bolstad
Hauk Buen
Finn Vabø, Bergen
Anund Roheim
Lars Skjervheim
Leif Rygg, Voss
Torbjørg Ås Gravalid
Knut Trøen, Oslo
John Tryti, Oslo
Ragnvald Lunde, Hornindal
Olav Øyaland, Tinn
Kjell Midttun, Vossestrand
Premie fra NRK for dåmrikt spel: Einar Løndal

Hilmestevnet 1964 (Kilde Hallingdølen 09.07.1964)
HARDINGFELESPEL:
Kl. A:
I pr.: Torleiv Bolstad, Øystre
Slidre (Vandrepokalen frå Vald-
res Folkemuseum )
2. pr.: Knut Trøen, Vestre
Slidre, og Knut Myran, Nesbyen.
3. pr.: Andris Dale, Øystre
Slidre (Omframtpremie for tra-
disjonsrikt Valdresspel).
1. pr.: Sigurd Skrindo, Ål (gå-
vepremie frå XS «Valdres.),
Knut Skjefte, Vang, Arne Holt,
Gol, og Lars Wangensteen, Vang.
2. pr.: Torgeir Havro, Vang,
Kristian Husaker, Vestre Slidre,
og Olav H. Sletten, Al.
3. pr.: Hans Lien, Gol, Herman Liahagen, Gol, og Arvid J.
Myhre, Vang.
Yngste klasse:
1. pr.: Ola Grihamar, Vang,
(Gåvepremie frå Fagernes Sparebank).
2. pr.: Gudbrand Dahle, Øystre Slidre.

Eldste klasse:
1. pr.: Olav Sataslåtten, Ål.
2. pr.:John Wiken, Fagernes.

1965
Landskappleiken Bergen (Kilde Dagbladet 1965.06.22)
Klasse A:
Bakkerud, Buen, Rygg, Skjervheim, Vabø
Klasse B
1. premie
Olav Kvammen
Magne Myhren
Sigurd Frogner
Arne Rivedal

3. andrepremie_
Jens Myro

Tredje 3.premie: Arne Holt, Gol
Femte 3. premie: Olav Sire, Torpo

1965
Austlandskappleik Fagernes (Kilde: Aftenposten 1965.08.05)
Ekstrakonkurranse felespill vunnet av Torleiv Bolstad og Jens Myro
Hilmestevnet 1966 (Kjelde: Avisa Valdres)
Vanlig fele. klasse D:
3. pr. Johan Partoupouli 188
Hardangerfele, klasse D:
2. pr. Martin Oppheim 200
3. pr. John Wiken 158,5
Vanlig fele, klasse B:
2.pr. Per Bjørkheim 237,5
Hardangerfete, klasse B:
1. pr. Olav Sire 247
2. Sigurd Skrindo 232,5
2. Olav Foss 229
3. Arthur Søgnen 209
3. Knut Skjefte 198
3. Ragnvald Borgen 183,5
Vanlig fele, klasse A:
1. pr. Peter Eide 293
1. Øyvind Skogum 288
1. Kr. Gården 283
Hardangerfele, klasse A:
1. pr. Torleiv Bolstad 295
1. » Knut Trøen 283
NYSKAPING
2. pr. Torleiv Bolstad
2. Kristian Gården
2. » Knut Trøen
3. » John Wiken
Munnharpe :
Martin Sælid.
Kappleik — spill.
Yngste klasse — vanlig fele.
2. Tore Jørgen Røddølen, Otta 140 pts.

Kappleik Nes mars 1965 (Kilde: Hallingdølen 18. mars 1965)

KAPPLEIKEN
Klasse A.
1 og 1. pr. Odd Bakkerud. Nes 229 p.
2 og 2. pr. Olav Foss, Hol 177,5 p.
3 og 2. pr. Halvdan Øyberg, Flesberg 164 p.
4 og 3. pr. Øystein Ellefsen, Flesberg 148,5 p.
5 og 3. pr. Olav Mohagen, Sigdal 134 p.
6 og 3. pr. Sigurd Skrindo. Ål 123 p.
7 og 4. pr. Olav Sire, Torpo 98,5 p.
8 og 4. pr. Arne Holt, Gol 97,5 p.
Klasse B.
1 og 1. pr. Jens Myro, Ål 150,5
p.
2 og 2. pr Gunnar Stubberud. Sigdal 134 p.
3 og 3. pr. Torleif Bakken, Flesberg 109,5 p.
4 og 4. pr. Hans Lien, Gol 62.5 p.
5 og 4. pr. Olav Sletten, ÅI 32.5 p.
Klasse D.
1. og 2. pr. Olav Sataslåtten,
Torpo 100,5 p.
2 og 2. pr. Olav Frydenlund, Modum 83,5 p.
3 og 3. pr. Engebret Ødegård, Modum 57,5 p.
4 og 4. pr. Finsrud, Modum 45,5 p.
Dommarar på kappleiken var Olav Sørensen, Geilo, Jon Fylken, Gol, og K. A. Kleven, Nes.

Kappleik Nes juni 1965 (Kilde: Hallingdølen 12. juni 1965)
SPEL:
Klasse A:
I. pr. Odd Bakkerud Nes, 179 Dessutan første napp i ein ny pokal som må vinnast 3 gonger. ( I fjor vann Bakkerud den førre pokalen ).
1. pr. Knut Myrann, Nes 176
2. pr. Halvdan Øyberg, Flesb. 152
Klasse B:
Sigurd Frogner, Rollag 140
Olav Foss, Geilo  129
Sigurd Skrindo, Ål 107
Hans Ilien, Gol 81, 5
Klasse D:
Martin Oppheim Nes 109
Kr. Bjørnsrud, K.berg 68
Dommarar på kappleiken var Lars Gjeldokk, Ål, K. A. Kleven, Nes, og Lindteigen, Numedal.

Hilmestevnet 1965 (Kjelde: Dagningen 06.07.1965)
Klasse D — hardingfele. 2. Martin Opheim, Hallingdal 135.5, 2. Vigger Liahagen, Hallingdal 131.5, 3. Olaf Frydenlund,
Tyrifjord 124.0, 3. Torleiv Robøle, Ø. Slidre 119, 4. John Wiken, Fagernes 110, 4. A.J. Finsrud, Sig-dal 103.5.

Klasse D — vanlig fele.
I. Johs. Langøygard, Gudbr.dal 142, 1. Rikard Skjelkvåle, Skjåk
135, 1. Johan Partapauli. Vågå 134.

Klasse B — hardingfele.
1. Jens Myro, 155, 1. Olav Sire, Torpo 153, 2. Arne Hoff,
Hallingdal 149, 2. Olav Foss, Geilo 148, 3. Lars Wangensteen, Vang 144.5, 3. Torgeir Havro, øye 135.5, 3. Arvid Jacobsen-Myhre, Vang 124, 3. Knut Skjefte, Høre 121. 4. Hans Lien, Hallingdal 120, 4. Olav Sletten, Hallingdal 118.
Klasse B — vanlig fete.
2. Ragnar Haugstuln, Gudbrandsdalen 143, 2. John Hølmo, Vågå 140, 2. Arne Skogum, Gudbrandsdalen 139.5, 2. Ragnar Vang. Skjåk 139.5, 3. Rolf Sletten, Gudbrandsdalen 137.5, 3. Oskar Haugstulen, Gudbrandsdalen 136.
Klasse A — hardingfele.
1. Torleiv Bolstad, Valdres/Oslo166, 1. Knut Trøen, Valdres/Oslo162, l. Andris Dahle, Øystre Slidre

Klasse A — Vanlig fele.
1. Hans W. Brimi, Lom 165, 1. Amund Bjørgen, Lom 157.5,
l. Bjørn Odde, T 157.5, 1. Jakob Skogum, Gudbr. dalen 153, 1.
Øivind Skogum, Gudbr.dalen 153.

1966
Landskappleiken Molde (Kilde: Aftenposten 1966. 06.27)
Hardingfele eldste klasse
Ola Kallset, Torjulvaagen 176,5p
Hardingfele yngste klasse
1. premie og premie: for mesterlig spel: Knut Buen, 232,5p

Hardingfele klasse B
Kornelius Eikenes, Nordfjord 233p
Jens Myro 231p
Torkjell Tveiten, Tuddal 230p
Lars Wangenstein, Valdres 219p
Jostein Mæland, Voss 218p
Petter Eide, Sandane 216p

Hilmestevnet 1966 (Kilde: Hallingdølen 07.07.1966) Kommer

Landskappleiken Porsgrunn 1967 (Kilde: Spelemannsbladet)
Hardingfele – klasse A.
1. Bakkerud, Odd, Oslo 265 p.
1. Herrefoss, Bjarne, Bøheringen 265 p.
1. Furholt, Otto, Kristiansand 264
1. Buen, Hauk, Kongsberg 264
1. Aas Gravalid, Torbjørg, Seljord 262
1. Løndal, Einar, Tuddal 262
1. Øyaland, Olav, Tinn 254
1. Wårstulen, Hølje, Gransherad 251
1. Homleid, Tor, Drangedal 245
1. Vabö, Finn, Fjellbekken 244
2. Myhren, Magne, Oslo 237
2. Myro Jens, Ål 236
2. Dale, Oddmund, Fjellbekken 228
2. Flaato, Olav 0., Tinn 227

Hardingfele — klasse B
1. Sveinung Dalen, Bøheringen 253 p. 241
1. Gunleik Bondal, Tuddal 241

Hardingfele klasse C
1. Knut Buen Tjønn, Tuddal 252 p

Hardingfele klasse D:
2. Halvor Klonteig, Tyrifjord 219
2. Neri Tjønnheim, Heddal 188
2. Halvor Hegna, Bøheringen 186
3. Olav B Straume, Fyresdal 154
3. Gullik Kirkevoll, Oslo 148

Hilmefestivalen 1966 (Kjelde:Valdres 05.07.1966)
Vanlig fele. Klasse D:
3. pr. Johan Partoupouli
Hardangerfele, klasse D:
2. pr. Martin Oppheim 3. pr. John Wiken
Vanlig fele, klasse B:
2.pr. Per Bjørkheim
Hardangerfele, klasse B:
Olav Sire 247
Sigurd Skrindo 232.5
Olav Foss 229
Arthur Søgnen 209
Knut Skjefte 198
Ragnvald Borgen 183,5

Vanlig fele. Klasse A:
1. pr. Peter Eide 293
1. Øyvind Skogum 288
1. Kr. Gården 283
Hardangerfele, klasse A:
1. pr. Torleiv Bolstad 295
1. Knut Trøen
NYSKAPING
2. pr. Torleiv Bolstad
2. » Kristian Gården
2. » Knut Trøen
3. » John Wiken
Munnharpe :
Martin Sælid.

1967
Kappleik Nes juni 1967 – Nes spelemannslag og Nes ungdomslag (Kilde: avis 1967.06.12)

Hardingfele klasse D
2. premie:
Martin Opheim, Nes 108p

Klasse B
1. premie:
Asbjørn Bratås, Flesberg 125,5p
2. premie:
Olav Sire 122p
Olav Foss 121,5p
Arne Holt 120p
3. premie:
Eilev Stave 90,5p
Knut Skaro, Geilo 83p

Klasse A
1. premie:
Odd Bakkerud, Nes 147p
Knut Myrann, Nes 143,5p
Leif Aasane, Kongsberg 140,5p
2. premie:
Jens Myro 135p
Dommere:
Ole Mathismoen, Nils Gjeldokk og Erik Lindteigen, Veggli.

1967
Hilmestevnet 1967 (Kilde:Valdres 11.07.1967)
Hardingfele Kl A
Torleiv Bolstad 270
Andris Dahle 246
Jens A Myro 244
Lars Wangensteen 243

Klasse B
1.pr Olav Foss. Olav Sire
2. pr. Sigurd Skrindo, Knut Skjefte, Torstein Lie, Ulnes.
3. pr: Hans Lien, Eilev Stave, Arvid Jak. Myhre, Vang. Ragnvald Borgen, Vikersund.
4 pr. Kristian Husaker V Slidre:

Klasse C 1. pr Olav Grihamar, Vang
Klasse D 1. pr. Olav Sataslåtten. 2. pr Gullik Kirkvoll
Kappleik Gol 1967 (Kilde: Spelemannsbladet nr 1 1967)
Klasse A
1. Knut Myrann, Nesbyen 227
1. Sigurd Frogner, Rollag 214
2. Magne Myhren, Skurdalen, f.t. Oslo.198
2. Jon Fylken, Gol 191

Klasse B :
1. Jens Myro, Ål 211

2. Olav Foss, Geilo 184
2. Olav Sire, Torpo 178
2. Arne Holth, Gol 164
3. Sigurd Skrindo, Ål
3. Hans Lien, Gol 122
3. Olav H. Sletten, Ål 102

Klasse D .
Olav Sataslåtten, Torpo, Ærespremie som einaste
deltakar i eldste klasse 191 p

Ørpen-stevnet 1967 (Drammens Tidende 1967.05.22)
Klasse A
1. premie:
Leif Åsand, Kongsberg
2.premie:
Magne Myhren, Hol
Bjarne Øen, Bø

Klasse B
1. premie:
Gunnleik Bondal, Tuddal
Olav Sire, Torpo
Ragnvald Borgen, Vikersund
Asbjørn Brattås, Kongsberg
3. premie:
Arne Holt, Gol
Øystein Ellefsen, Kongsberg
Klasse D
1. premie:
Halvor Klonteig, Drolsum (premie: beste spelemann hardingfele)
3. premie:
Olaf Frydenlund, Haugfoss
Kjetil Flaglien, Krødsherad

Kappleik på Ål 31.08.1968 (Kilde: Splemannsbladet nr 5 1968)
Hardingfele — Klasse A:
1. Lars Skjervheim. Voss 241
(Gåvepremie frå Hol kommune).
1. Torleiv Bolstad, Valdres 238
1. Leif Rygg, Ål 238
1. Jens A. Myro, Ål 230

Hardingfele — Klasse B:
1. Ola Grihamar, Valdres 207
(Gåvepremie frå Nes Prestegjelds Sparebank)
1. Olav Sire, Torpo 203
1. Torgeir Havrå, Valdres 200
1. Sigurd Skrindo, Ål 200
2. Olav Foss, Geilo 196
2. Eilev Stave, Ål 175
2. Lars Brattabø, Hardanger 171
2. Arthur Søgnen, Ål 170
3. Knut Skaro, Geilo 166

Hardingfele — Klasse D:
2. Martin Opheim, Nesbyen 162

Hardingfele — Klasse C:
1. Frank Martinsen, Nesbyen 170
(Gåvepremie frå Hemsedal kommune).
1. Øivind Brabant, Nesbyen 159

Geilo Spelemannslags Vandrepokal for beste spele-
mann gjekk til Lars Skjervheim for fyrste gong.

1968
Ørpen-stevnet 1968 (Kilde: Buskeruds Blad 1968.06.18)
Klasse A
1. premie:
Ola Bøe (aksje i Ørpens minnepokal pluss minnebeger)
Leif Rygg (ekstrapremie: for dåmrikt spel)
Klasse B
1. premie:
Gunnar Stubberud
2. premie:
Kåre Kleven
Ola Mohagen
Sigurd Skrindo
3.premie:
Ragnvald Borgen
Olav Sire
Einar Dokka

Klasse D
1.premie:
Halvor Klonteig
2.premie:
Olav Sataslåtten
3. premie:
Martin Opheim
Engebret Ødegård
Kjetil Flaglien

Kappleik Sigdal spelemannslag, Prestfoss Samfunnshus 1968 (Kilde: Drammens Tidende 1968.09.03)
Dommere: Engebret Hiåsen, Sigdal, Olaf Frydenlund, Modum og Jon Kåsin, Nore
Klasse A
1. premie:
Nils Stubberud, Sigdal
Gunnleik Bondal, Tuddal
2. premie:
Magne Myhren, Oslo

Klasse B
1. premie:
Gunnar Stubberud, Sigdal
2. premie:
Olav Sire, Torpo
Olav Mohagen, Sigdal
Asbjørn Bratås, Kongsberg
Sigurd Skrindo, Ål
3.premie:
Ragnvald Borgen, Vikersund
Per Sælid, Oslo
Olav Hofshagen, Tyrifjord
Engebret Ødegård, Drolsum
Eilev Stave, Ål

1969
Landskappleiken Geilo (Kilde: Hardanger 1969.07.09)
Hardingfele D:
1. pr. Anders Kjerland, Hard.
1. «Knut Ufs, Bøheringen
2. «Olav Sataslåtten, Al Spm.l.
2. «Halvor Sørsdal, Bergen.
2. «Nils Furnes, Fjellbekken
3. « Johan Lien, Bergen.
3. « Sigurd Bruflåt, Naustdal
3. « Olav Straume, Agder Spm.l.
Hardingfele B:
1. pr. Sjur Hesjevoll, Jostedal
2. « Ola Grihamar, Valdres.
2. « Svein Løndal, Tuddal
2. « Sigmund Eikås, Jølster
2. « Audun Nordheim, Vinje
2. « Bjarne Mæland, Voss
2. « Asbjørn Brattås, Kongsberg
2. « Olav H. Flåto, Tinn
3. « Per Helge Alnes, Setesdal
3. « Eilif Ellefsen, Porsgrunn
3. « Olav Berge, Voss
3. « Lars Brattebø, Hard.
3. « Ragnvald Borgen, Tyrifjord
3. « Age Ruud, Lillestrøm
3. « Per Øyvind Tveiten, Bergen
3. « Oddvard Rauboti, Ardalst.
3. «Sveinung Skavdal, Kjønnberg
3. « Trygve Bolstad, Ø. Slidre.
3. « Unni Staurseth Karstensen,
Romsdal
3. « Arvid J. Myhre, Vang
Hardingfele B:
l. pr. Sjur Hesjevoll, Jostedal
2. « Ola Grihamar, Valdres.
2. « Svein Løndal, Tuddal
2. « Sigmund Eikås, Jølster
2. « Audun Nordheim, Vinje
2. « Bjarne Mæland, Voss
2. « Asbjørn Brattås, Kongsberg
2. « Olav H. Flåto, Tinn
3. « Per Helge Alnes, Setesdal
3. « Eilif Ellefsen, Porsgrunn
3. « Olav Berge, Voss
3. « Lars Brattebø, Hard.
3. « Ragnvald Borgen, Tyrifjord
3. « Age Ruud, Lillestrøm
3. « Per Øyvind Tveiten, Bergen
3. « Oddvard Rauboti, Ardalst.
3. « Sveinung Skavdal, Kjønnberg
3. « Trygve Bolstad, Ø. Slidre.
3. « Unni Staurseth Karstensen,
Romsdal
3. « Arvid J. Myhre, Vang
Hardingfele A:
L pr. Ola Bø, Oslo
l. ·« Einar Løndal, Tuddal
L « Torleif Bolstad, Ø. Slidre
l. « Leif Rygg, Al
l. « Olav Øyland, Tinn
l. « Hølje Wårstulen, Gr.herad
L « Bjarne Herrefoss, Bø
2. << Gunnleik Bondal, Tyddal
2. « Anund Roheim, U.S.A
2. « Lars Larsen, Vinje
2. « Jens Myro, Al
2. « Finn Vabø, Bergen
2. « Tarjei Romtveit , Vinje
2. « Bernt Balchen, Oslo
2. « Torkjell Tveiten, Tyddal
2. « Inge leiv K. Kvammen, Hard.
2. « Kjell Midtun, Voss
2. « Lars Wangensten, Øylo
2. « Oddmund Dale, Bergen
2. « Olav Sire, Al
3. « Knut Buen, Oslo

Austlandskappleiken Elverum 1969 (Kilde: Spelemannsbladet)
Premieliste: Hardingfele Klasse A.
1. Premie:
Torbjørg Aa Gravalid 246
Torleiv Bolstad 242
Ola Bø 241

2. premie:
Jens Myro 236
Knut Myrann 236
Magne Myhren 228

Hardingfele KL B:
1. premie:
Ola Griharnar Jun. 230
2. premie:
Arne Holth, 226
Gunnar Haugen 221

3. premie:
Melvin Trondsgård 209
Arvid Jacobsen Myhre 194
Olav Tomasgård 132

Hardingfele kl. D.
2. premie:
Gullik Kirkevoll 220
3. premie:
Martin Strøm 173

1969 Kappleik Sigdal spelemannslag, Båsheim 1969 (Kilde: Avisreferat)
Dommere: Halvor Klonteig, Kittil Flaglien og Engebret Hiåsen
Klasse A
1. premie:
Gunnleik Bondal, Tuddal
Nils Stubberud, Sigdal
Olav Sire, Torpo
2. premie:
Magne Myhren, Oslo

Klasse B
1. premie:
Gunnar Stubberud, Sigdal
Olav Mohagen, Sigdal
2. premie:
Arne Holt, Gol
Per Olav Sælid, Oslo
Thorleif Strøm, Drammen

Klasse D
1. premie:
Knut Ufs

Hilmestevnet 1969 (Kilde:Valdres 29.07.1969)
Vanleg fele klasse A
1. pr Hans Brimi 277
Vanleg fele klasse D
l. premie: Johs Langødegård, Lom 224
Hardingfele klasse A.
Torleiv Bolstad 279
Leif Rygg 268
Jens Myro 260
Lars Wangensteen 251
2. premie:
Kjell Midtun 245
Olav Sire 235

Hardingfele klasse B
1.premie Olav Jørgen Hegge, Valdres 230.
Gudbrand Dale, Valdres 209, Sigurd Skrindo, Hallingdal 202

2. premie: Daniel Jordal, Odda 190.
Trygve Bolstad, Valdres 181
Knut Bergheim, Valdres 161. Olav Sletten, Haillingdal 156

3. premie: Eilev Stave, Hallingdal 138,
Torstein Lie, Valdres 122

Hardingfele klasse D
l. premie: Olav Øyråker. Oslo 224
2. Olav Sataslåtten. 186
3. premie: Ragnvald Borgen, Vikersund 166
John Wiken, Valdres 145

Hallingdal fylkeslag kappleik Bygdahall, Hol mars 1969 (Kilde: Drammens Tidende 1969.03.25)
Dommere: Jørgen Hegge, Valdres, Nils Gjeldokk og Olav Vestenfor
Klasse A
1. premie:
Knut Myrann; Nesbyen
2. premie:
Jens Myro
Olav Sire, Torpo

Klasse B
1. premie:
Sigurd Skrindo, Ål
2. premie:
Eilev Stave, Ål
Olav Sletten, Ål
Hans Lien, Gol

Klasse D
2. premie:
Olav Timann Hagen (82 år gammel)
Landskappleiken Geilo 1969 (Kilde: Avisreferat)
Klasse A
1.premie:
Ola Bø og Einar Løndal
Torleiv Bolstad
Leif Rygg, Ål
Olav Øyaland, Tinn
Hauk Buen
Hølje Wårstulen
Bjarne Herrefoss
Klasse B
1. premie:
Sjur Hesjevoll, Jostedal

Klasse D
Anders Kjerland
Knut Ufs

Klasse C
1. premie:
Einar Mjølsnes, Voss
Jostein Fjærestad
Ekstrapremie klasse C: Øyvind Brabant.

Kappleik Hallingdal Folkemuseum, Nesbyen juli 1969 (Kilde: Drammens Tidende 1969.08.02)
Klasse A
Knut Myrann 267
Leif Rygg 264
Jens Myro 249
Kjell Midtun 243
Olav Sire 223

Klasse B
Sigurd Skrindo
Arne Holt
Olav Sletten
Eilev Stave

Klasse C
Frank Martinsen
Øyvind Brabant
Klasse D
Ragnvald Borgen

Hilmestevnet 1970 (Kilde: Hallingdølen 28.07.1970)
HARDINGFELE, KLASSE B
1) Ola Grihamar, junior, Vang,
244 p. 1) Gunnar Stubseid, Setes-
dal, 232. 1) Torgeir Havro, Vang 228
1) Olav Jørgen Hegge, Ø. Slidre
226, Trygve Bolstad, Ø. S1idre, 218.
2) Aage Ruud, Rælingen, 214.
2) Sigurd Skrindo, Ål.211
2) Jahn Arne Sebuoøegård, N. Aurdal 209.
3) Torgils Kvandal, Granvin, 199.
3) Arvid Jacobsen Myhre Vang, 197.
3) Torstein N. Lie, N. Aurdal, 182.
Eilev Stave, Ål,
minnepremie.

HARDINGFELE, KLASSE A.
1) Torleiv Bolstad, Ø. Sldire, 282
poeng. 1) Bjarne Herefoss, Bø. 268.
1) Jens Myro, Ål, 265, 1) Lars Lar-
sen, Vinje. 253 poeng. 2) pr. Mag-
ne Myhren, Oslo, 230. 2) Olav Sire,
Ål, 230.

HARDINGFELE, KLASSE C.:
1) Øivind Brabant, Nesbyen, 218 p.
3) Oddvar Lie, O. Slidre 174.

HARDINGFELE, KLASSE D.
1) Olav Sataslåtten, Ål, 196 p.
2) John Wiken, Fagernes, 169 p.
3) Torleiv Robøle, O. Slidre 134.

Austlandskappleiken Ål mai 1970 (Kilde: Hallingdølen 02.06.1970)
Klasse A
1. Olav Øyaland, Tinn 256
1. Leif Rygg, Ål 254
1. Bjarne Herefoss, Bø 252
1. Jens A Myro, Ål 248
1. Kjell Midttun, Voss 248
2. Gunnleik Bondal, Tuddal 244
2. Olav Sire, Torpo 243
2. Lars Wangensten, Valdres 240
2. Magne Myhren, Oslo 239

Klasse B.
1. Sigurd Hovda, Notodden 244
1. Arne Holt, Gol 242
1. Sigurd Skrindo, Ål 242
2. Trygve Bolstad, Heggenes 240
2. Knut Bolstad, Heggenes 239
2. Torgils Kvandal, Hardanger 235

Minnnepremie:
Knut Skaro, Geilo 229
Eilev Stave, Ål 227
Olav H. Sletten, Ål 192

Klasse C.
1. Knut Hamre, Hardanger 242
1. Jostein Fjærestad, Vik i Sogn 241
2. Frank Martinsen, Nesbyen 235
2. Øyvind Brabant, Nesbyen 230

Klasse D.
1. Anders Kjærland, Granvin 253
1. Knut Ufs, Bø i Telemark 249
2. Olav Sataslåtten, Torpo 242

Minnepremie:
Arnfinn Kvamrmen, Odda 198
Guliik Kirkvoll, Oslo 195

Kappleik på Hallingmarken 1970 (Kilde Spelemannsbladet nr 5 1970)
SPEL KL. A:
1. pr. Knut Myran, Nesbyen 273 p. 1. pr. Jens Myro, Ål
263. 2. pr. Olav Sire, Torpo 2275.
2. pr. Arne Holt, Gol 236,5. 2. pr. Sigurd Skrindo,
2235.

2. pr. Olav Sataslåtten, Torpo 173 p, 2. pr. Martin Opp-heim, Nesbyen 170 p.

KL. C:
2. pr. Frank Martinsen, Nesbyen 188 p. 2. pr. Øyvind
Brabandt. Nesbyen 182 p.

Hilmestevnet 1971 (Kilde: Hallingdølen 03.08.1971)
HARDINGFELE KL A:
1. pr. Leif Rygg, Voss 267 p. 1. pr.
Jens A. Myro. 260 p. t. 1. pr. And-
Ris Dahle, Valdres 25O p. 2, pr. Olav
Sire. Torpo 238 p. 2. pr. Sjur Hesje-
voll, Jostedalen 191 p.

KLASSE B:
1. pr. Ola Grihamar jr. Valdres
246 p, 1, pr. Trygve Bolstad. Vald-
Res 244 p. 2, pr. Sigurd Skrindo. Ål
235 p. 2. pr. Torgils Kvandal. Har-
danger 224. 2. pr. Torgeir Havro,
Valdres 224. 2. pr. Eilev Stave, Ål
2. pr. Olav Sletten, Ål.

KLASSE C
1. pr. Øivind Brabant, Nes 228 p.
1. Geir Harald Fodnes 22o.
2. pr. Inga Robøle, Valdres

KLASSE D
1. pr.: Sigurd Robøle, Valdres.
2. pr. Olav Sataslåtten, Torpo.

1971
Vestlandskappleiken Årdalstangen august 1971 (Kilde: Avisreferat)
Klasse A
1. premie:
Lars Skjervheim 276
Leif Rygg 268,5
Finn Vabø, Bergen 260,5
2.premie:
Sjur Hesjevoll, Jostedal 256,2
Sigmund Eikås, Jølster 256,2
Jostein Fjærestad, Sogn 248,5
Oddmund Dale, Bergen 239

Klasse B
1. premie:
Svein Skjærdal, Sogndal 228
Rikard Hilde, Sogndal 228
2. premie:
Torolf Eidegard, Årdalstangen 197
Oddvar Rauboti, Årdalstangen 190
Svein Nesje, Stryn 186
Lars Brattebø, 180

Klasse C
1. premie:
Knut Hamre, Granvin 246
Axel Heienberg, Bergen 235
Minnepremie: Arve Takle, Brekke

Klasse D
1.premie:
Anders Kjærland, Granvin 249
2. premie:
Johan Lien, Bergen 223

Gjesteklasse klasse A:
3. pr. Olav Sire, Torpo, 223 poeng
Minnepremie: Ola Grihamar jr, Skogstad
Gjesteklasse klasse B:
2. premie: Sigurd Skrindo, Ål, 217

Landskappleiken Sogndal 1971 (Kilde: Bergens Tidende 1971.06.28)
Klasse B
1. premie:
Erling Kroken, Hornindal 266
Ola Grihamar, Skogstad 265
Jostein Fjærestad, Vik 262
Arne Sølvberg, Nordfjord, 260
Svein Løndal, Tuddal, 257
Johannes Sunsvalen, Holtsås, 256
Sigmund Eikås, Eikås, 255
Eilef Eilefsen, Porsgrunn, 253
Sigurd Skrindo, Ål 250
Daniel Jordal, Odda, 244
Richard Hilde, Sogndal 243
Leikny Rogne, Longva 239
Svein Skjerdal, Sogndal 237
Bjarne Mæland, Voss 236
Knut Sandnes, Jølster 224
Per Øyvind Tveiten, Bergen 222
Einar Eimhjellen, Fimlandsgrend 221
3. premie:
Arne Holt, Gol 212
Arvid Myhre, Vang 159

Fylkeskappleiken Gol april 1971 (Kilde: Nationen 1971.04.15)
Klasse A
1. premie:
Knut Myrann, Nes 265
Leif Åsane, Kongsberg, 252
2. premie:
Olav Sire, Torpo 243
Lars Wangensten, Valdres, 231

Klasse B
1. premie:
Ola Grihamar, Vang 262
3. premie:
Hans Lien, Gol 209

Klasse C
1. premie:
Frank Martinsen, Gol 220
Øyvind Brabant, Nes 214

Klasse D
3. premie:
Herman Liahagen, Gol 200
Hilmestevnet 1973 (Kilde: Splemannsbladet 1973)

Klasse C — Hardingfele:
1. pr.: Øyvind Brabant, Nesbyen 212.
2. pr.: Oddvar Lie, ø. Slidre 188.

Klasse D — Hardingfele:
1. pr.: Olav Øyråker, V. Slidre 209 poeng.
3. pr.: John Wiken, Fagernes 173.
3. pr.: Per Lie d.e., Fjell 165.

Hardingfele kl. A:
1. pr.: Torleiv Bolstad, ø. Slidre 277 poeng. Odd Bakke-
rud, Nesbyen 273. Johannes Sundsvalen, Sauherad 262.
Jens Myro, Ål 248. 2. pr.: Bernt Balchen jr., Oslo 240.
2. pr.: Olav Reisæter, Odda 214.

Hardingfele kl. B.:
1. pr.: Trygve Bolstad, Ø. Slidre 247 poeng. Sigurd
Skrindo, Al 220. 2. pr.: Arthur Søgnen, Al 197.
3. pr.: Inga Robøle Hegge, Ø. Slidre 164. Eilev Stave, Ål
147. Olav Sletten, Al 122.

1976
Kappleik Porsgrunn 1976 (Kilde: Avisreferat)
Klasse A
1. premie:
Jens Amundsen 280
Otto Furuholt 272
Olav Øyaland, Tinn 271
Trygve Vågen, Møsstrand 270
Johannes Sundsvalen, Sauherad 269
Leiv Åsane, Kongsberg 268
Tor Homleid, Drangedal 266
Gunnar Stubseid, Bygland 266
2. premie:
Såvi Rystad, Kristiansand 244
Olav Sire Torpo 212

Klasse B
1. premie:
Hallvard Bjørgum 266
Arne Øygarden, Rauland 262
2. premie:
Asbjørn Brattås, Svene 238
Einar Øverland, Vårlengt 236
Nils Bondal, Tuddal 235
Arne Åbø, Lårdal 229
Egil Åsdalen, Gvarv 225
Eivind Sordal, Bygland 224
Lars Bråtebø, Hardanger 204

Klasse C
1. premie:
Jon Bodal, Tuddal 250

Klasse D
1. premie:
Eilef Eilefsen 259
Anund Roheim, Bø 247
2. premie:
Gunstein Bygland, Kr.sand 203
Tor Høydal, Seljord 199

 

 

 

 

 

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s