Katalog – Opptak samla av Ål spel og dansarlag, digitalisert og tilgjengeleg i Ål bygdearkiv

BAND 1:

 

Diverse  gammaldans (O. Nygard?):

 

Munnspel – svensk (Utøvar???): 6.?

7.?

Durspel – svensk (Utøvar???):

 1. Polska?
 2. Polska?
 3. Skråddarpolkaen (etter sin far).
 4. Gamal vals (etter sin farfar). i Po.lska.
 • Polska.
 1. Kvåsarvalsen.
 2. ?
 3. Klackjårnspolka.

Side B på MC: 22.Herregårdsvalsen.

 1. Polska?
 2. Vals (I en sal på …?) 26.Polka.
 3. Masurka?
 4. Polka (Tuttebitten).

 

Durspel og fele (Utøvarar???):

 1. Gammaldansorkester (Kven?):

 

BAND 2:

 

HALLGRIM  SANDELIEN  (1887-?), einpikar:

 1. «Fær e ein kurv…», lauslått.

-samtale m/Hallgrim Berg.

 

Ny utøvar??:

 1. Basken ?

 

OLAV ØYALAND (?), hardingfele, privat opptak:

 1. Falkeriset,
 2. Tukthusen,
 3. Rjukanfossen,

 

Frå jubileumskappleiken til Laget for folkemusikk i Oslo i 1973:

NRK-opptak vi Rolf Myklebust.

 1. Springar etter Jørn Røn, m/ Ola  Bø.

 

Side B på MC:

 

 1. Guro Lomodden, springar m/ Hauk
 2. Hildalen, halling m/ Einar Løndal.
 3. Signe Ulladalen, springar  m/  Knut

– prat ved  R.Myklebust.

 1. Okserauten (Rødalsrauten),  lydarlått  m/  Torleiv  Bolstad (Kappleiksvinnar!)
 2. Skraddarlåtten, springar  m/ Torleiv                                            ·

 

Durspel  (Spelemann???):

 

Annan utøvar ?

 1. Springar
 2. Springar
 • Reinlender
 1. Springar (Ola kom heimatUSkuredølen).
 2. Springar
 3. Røysekatten,
 4. Springar
 5. Springar

 

BAND 3:

 

Folkemusikkhalvtime (20 min.) om  slåtten NORDFJORDEN:

v/ Lisa Malvorsen.

 1. Stundo e mi kjering go», Anders Dahle,
 2. Springar på vanleg
 3. Nordfjorden (e. Schart oppskrift), Sigbjørn B. Osa,
 4. Ola drukkjen

Stundo då får eg noke til mat, 2 slåttestev  m/ Arne  Bjørndal.

 1. Svarterabben, Elling Seljeset,
 2. Nordfjorden, Anders  Kjerland,
 3. Stundo e mi kjering go», Ola Bø, Slåttestevet m/ Anna Fuglesteg.
 4. Søtepose, Olav Vestenfor,
 5. Stundo e mi kjering so god, slåttestev m/ Talleiv Røysland. 1o: Nordfjorden, Einar Løndal,

ÅL SPEL- OG DANSARLAG:

 1. Brudemarsj etter Tor Grimsgard (Reiselåtten).
 2. Randi, springar
 3. Springar etter Ola Dekko (Den Blårandute).

 

Side B på MC:

 

OLAV SATASLÅTTEN, hardingfele (Frå  80-års festen):

Dette opptaket finnest og på Band 34.

 1. Fuggel’n,
 2. Skuslen,
 3. Ulrik i Jensestugun,

-tale om/for Sataslåtten v/ ein tørping? (ein i spelemannslaget).

-tale om Aslak Sandestølen v/ Leif Rygg.

 1. Heimhaugen, lydarlått m/  Leif

 

TORADER’N», radioprogram v/ Hallgrim Berg:

Toradertrioen spelar.

 1. Toresgarden, i form etter Eilev Stave, m/ T. Stave og O.Rygg.
 2. Reinlender

 

BAND 4:

 

? ? spelar durspel:

Opptak gjort Langfredag 1973 på Brennehaugen, Grånhagan i Ål. Hallgrim  Berg intervjuar.

 

 1. Lauslått.
 2. Lauslått.
 3. Golingsjenta, springar etter Olav Sausgardhaugen.

 

GAMMALDANS  – radioopptak:

 1. Masurka/springleik?, m/ ???.
 2. Kvislavalsen, m/ Stave  og O.Rygg.
 3. Vals, m/ ???.

 

Side B på MC:

OPPTAK  FRA EIT TV-PROGRAM  OM DURSPELTRADISJONEN I ÅL:

Opptaka er gjorde på Liatoppen. Programmet er ved Hallgrim Berg.

 

 1. Purka i grinden I Fru Stenersen, m/ Embrik Bergaplass.
 2. Basken , spr. m/ Torleiv
  • prat m/ Jon
 3. Silde Per, spr. m/ Ola Gurugard
 4. Epleskjularen, spr. m/ ?
 5. Skinntrøya, spr. m/ Jens A. Myre,
 6. Skinntrøya, m/ Torleiv Stave.
 7. Jørnvrengja,   m/ Embrik Bergaplass.
 8. Våadn (?), m/ Torleiv
 9. Kagge – Tor, spr. m/ ?
 10. Wiggen, polka m/?.
  • intervju med Guri og Knut

 

Framhald av programmet på neste band.

 

BAND 5:

 

«DURSPELTRADISJONEN«:

(TV – program frå Liatoppen, program/eiar er Hallgrim Berg.) Framhald frå Band 4.

– Intervju med Guri og Knut Buseth.

 1. 1905, spr. m/ Embrik
 2. Nordfjordingen,   m/ Toraderlaget.
 3. Skyttarhuslåtten, reinlender  m/
 4. Sjugurd i peise, m/ Toraderlaget.

 

Opptak  frå  eia privat fest (kvar?) etter at TV-prog. har vorte sendt (?):

 1. Wiggen, polka m/ ?.
 2. Min første komposisjon, vals,  m/ ?.
 3. Vals ?
 4. Myrbråthenpolka, m/ ?.
 5. Springar m/ Bergaplass.

 

Side B på MC:

 

 1. Jørnvrengja, m/  E. Bergaplass.
 2. Springar, m/ s.
 3. Brennheiten, springar  m/ s.
 4. Springar m/ s.

 

Annan Spelemann (?):

 

Annan spelemann (?):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAND 6:

 

OLAV  SATASLATTEN  (1891  –  1972),  spelar hardingfele: Privatopptak v/ Torleiv Stave, 1. september 1971. .

 1. Gudbrand- Østen, springar frå Nes.
 2. Springar lært av Ola Øyne (i 16/17- års  alderen).
 3. Skjelleruden, springar frå
 4. Ein gamal halling, (Fyken).
 5. Ein reinlender, 0. Sataslåtten syng fyrst stevet, og spelar so låtten.
 6. Krullafuru,
 7. Storebråten,
 8. Sumbreien, springar.

– 0. Sataslåtten fortel ei historie.

 1. Skuslen, springar.
 2. Pål Eilevstøle, springar.
 3. Fuggel’n, springar.
 4. Kåte – Reiar, springar.

 

Ein durspelemann (?):

 1. Springar.

 

Side B på MC:

 

 1. Hagamann, (Purka i grinden ?)
 2. Golingsjenta,
 3. Fykeruden,
 4. Ein lauslått.
 5. Hallingstugu,
 6. Springar (Skinntrøya ?).
 7. Skinnbrokji,
 8. 1 05,

 

Ny spelemann (?):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAND 7:

 

EIN FRANSK  DURSPELEMANN  (Kven?):

 

Privatopptak  (kvar?).

 1. Boure (???).
 2. s.
 3. s.
 4. s.
 5. Scottish ? (fransk dans).
 6. Vals (i moll).
 7. Larde (???), (dans frå Fransk )
 8. Annan dans frå same

9.. Fransk polka.

 1. Dans frå Sør – Frankrike.
 2. ???
 3. Song (kvinne og mann).
 4. D.s.
 5. Song (mann).
 6. Song ( m/ instrument).
 7. s.

 

Side B på MC:

 

FOLKEMUSIKKHALVTIME,  YL Hallgrim Berg:

 1. Nordfjordingen, springar m/ Jens
 2. Rotnheims – Knut, halling m/ Odd
 3. Kjenne du røven lambetjuven, lydarlått m/  Torleiv
 4. Bylesoparen, springar  m/  Hauk
 5. Livius Smiths minne, springar m/ Bjarne  Herrefoss.
 6. Gullfakse, springar m/ Anders
 7. Sevliden, halling m/ Einar Løndal (Nesbyen 1961).
 8. Skuldalsbrure, gangar  m/  Kjetil Løndal.

 

BAND 8:

SPELEMANN PA HARDINGFELE (kven?) (E. Stave???):

 1. Springar (Telespringar i hallingtakt).
 2. Gro Gudmundsrud,
 3. Linkom – Sara, springar (fela stilt høgare enn dei  forrige).
 4. Solmøy,
 5. Thoingen,

6: Vårflaumen,  springar  (g-d-a-e).

 1. Låa, springar (g-d-a-e).
 2. Kongelåtten, springar  (g-d-a-e(Vert  broten på slutten av tredje  gjennomspeling).
 3. Springar (g-d-a-e).
 4. Vesle – Dekken,  springar (g-d-a-e).
 5. Den som rulla etter golvet, springar  (g-d-a-e).

 

Side B på MC:

 

 1. Silde-Per, springar (g-d-a-d).

 

Ny spelemann (Leif Rygg ???):

 

Frå ein folkemusikkhalvtime v/ Sven Nyhus:

 1. Frå morgon til kveld, springar m/ Bjarne Herrefoss (Lillehammer    1968).
 2. Skøren, halling m/ Magne
 3. Tjødnbalen, springar  m/ Jens A.
 4. lgletveiten, springar m/ Kjetil Løndal.
 5. Skuldalsbrure, gangar  m/  Torbjørg Aas

 

JENS A MYRO, hardingfele:

Privatopptak.

 1. Godværsdagen,
 2. Fuglesongen,
 3. Kristi Vangji,

 

BAND 9:

 

«KVINNFOLK   ISLÅTTEMUSIKKEN»

Folkemusikkhalvtime  ved  Hallgrim Berg.

Kristian øvrevollseie spelar hardingfele:

 1. Søtepose,
 2. Gro Gudmundsrud,
 3. Rand – Ambjørg, lauslått.
 4. Vesle Kari Rud,
 5. Kristi Vangji,
 6. Skinntrøya,
 7. Basken,
 8. Prillar – Guri,
 9. Den lunefulle, springar (av Sevat Sataøyn).

 

Side B på MC:

 

JENS A. MYRO spelar hardingfele:

Privatopptak v/ Torleiv Stave. 1O.  Gofalåtten, springar.

 1. Tjødnbalen,
 2. Kåte – Reiar,
 3. Storelåtten,
 4. Krullafuru,
 5. Vestgardingen,
 6. Silde – Per,
 7. Den eldste,
 8. Silde – Per,
 9. Den som rulla etter golvet,
 10. Bråta – Per,
 11. Kjitil Geitrygg,
 12. Sølve – Knut,
 13. Den blårandute,

 

BAND 10:

AUSTLANDSKAPPLEI KEN PÅ ÅL 1971:

Privatopptak frå speltevlinga. Kappleiksleiar: Hallgrim Berg.

 

Fyrst ca. 5 min. med tekniske prøver.

 

Jostein Fjærestad (Vik i Sogn):

 1. Storeslåtten,
 2. Kjepphesten,

 

Frank  Martinsen (Nesbyen):

 1. Springar etter Ola Dekko (Den Blårandute).
 2. Haslebuskane,                                 ·

 

øyvind Brabandt (Nesbyen):

 1. Asle – Knut,
 2. Fru Stenersen,

 

Knut Hamre (Granvin):

 1. Rekveden,

 

Side B på MC:

 

 1. Springar etter Per

 

Olav Sataslåtten (Torpo):

 1. Basken,
 2. Krullafuru,

 

Anders Kjerland (Granvin):

 1. Akslabiten,
 2. Springar ettter Per

 

Knut Ufs (Bø):

 1. Fossegrimen,
 2. Naparen,

 

Arnfinn Kvammen (Hardanger):

 1. Gangar etter Håstadbøen.
 2. Seksen,

 

Framhald på neste band.

 

BAND 11:

AUSTLANDSKAPPLEIKEN PÅ  ÅL 1971:

Privatopptak frå speltevlinga. Kappleiksleiar: Hallgrim Berg.

 

Gunnar Rød (Vanleg fele kl. B.):

 1. Pols e. Marius Nytrøen.
 2. Elverumspols (eigen komposisjon).

Hans w. Brimi (Lom):

 1. Springleik frå Ottadalen (uppstilt tersj).
 2. Springleik frå Ottadalen (trollstilt).

 

Leif Rygg (Ål L Voss):

 1. Labba – Gyri,
 2. Vestlendingen,

 

Olav Øyaland (Tinn):

 1. Knut Bekkjin,

. 8. Rjukanfossen,  springar.

 

Side B på MC:

Gunleik Bandal (Tuddal):

 1. Bokkoen,
 2. Brynjulv Olsson,

Lars o. Wangensteen (Valdres):

 1. Springar frå
 2. Springar frå Valdres.

 

Kjell Midttun (Voss):

 1. Gangar etter Haldor
 2. Sagafossen,

 

Framhald på neste band.

 

BAND 12:

 

AUSTLANDSKAPPLEIKEN  PA ÅL 1971:

Privatopptak av speltevlinga. Kappleiksleiar:  Hallgrim Berg.

 

Magne Myhren (Oslo / Skurdalen):

 1. Springar etter Ola
 2. Bråta – Per,

 

Bjarne Herrefoss (Bø):

 1. Duft,
 2. Frå morgon til kveld,

 

Olav Sire (Torpo):

 1. Ha du kji hoppa,
 2. Skuslen,

Side B på MC: Jens A. Myro:

 1. Kristi Vangji,
 2. Storelåtten,

 

Gullik Kirkevoll:

 1. Kletteguten,
 2. Trumpen hass Trond,

 

Anna opptak:

LANGELEIK – SAMSPEL: (Kven ?)

 1. springar I lydarlått.

 

 1. Springar frå Hardanger, spelt på hardingfele (kven?).

 

MEDLEMSKVELD IÅL SPEL- OG DANSARLAG:

 1. Skuslen, springar m/ Olav
 2. Fele – Jan, springar av og med Olav H.
 3. Ulrik i Jensestugun, springar m/ Eilev
 4. Jonsejenta, springar m/ Tore

 

Framhald på neste band.

 

BAND 13:

 

MEDLEMSKVELD  IAL SPEL- OG DANSARLAG:

(Forts. frå forrige band.)

 

 1. Låa, springar m/  Lars
 2. Gangarstubb m/  Nils Gjeldokk (lært av Sataslåtten?).
 3. Sketsj m/ «Embrik Sylkjigulen» (Ola Guroplass},  som spelar ein
 4. Storelåtten, springar m/ Jens A.

 

LARS  SKJERVHEIM, hardingfele:

Lars Skjervheim er innbeden til å halde konsert på denne medlemskvelden.

 1. Hildalen,
 2. Sjur i dammen,
 3. Storeslåtten,

8.·Fossmorken,  springar.

 

Side B på MC:

 

 1. Meistervalsen, av  M. Bolstad.
 2. Ungdomsminne, vals av hans

 

 1. Nils Gjeldokk held tale for Audhild og Leif Rygg, som no skal flytte frå Ål etter å ha budd der i 3 112 år. Overrekkjing av

12.  Leif Rygg held eia takketale.og spelar nokre slåttar:

 1. Håkanesen, springar (lært av Knut  Myrann).
 2. Fagerdalen, springar (lært av Torleiv Bolstad).
 3. Heimhaugen, lydarlått  (lært av Aslak  Sandestølen  som og har laga låtten).

 

Framhald på neste band.

 

BAND 14:

 

Framhald frå forrige band:

 

LEIE RYGG, hardingfele:

 1. Labba – Gyri,
 2. Vestlendingen,

 

Frå ein folkemusikkhalvtime v/ ein numedøl:

 1. Guro Lomodden, springar  m/ Gunnulf

 

Torleiv Stave og Ola Rygg, torader:

 1. Holingen,

 

Toraderspelemann frå Gudbrandsdalen (?) (opptak v/ Sven Nyhus):

(Er dette Knut Kaibakk, frå Tessand?)

 1. Skotsk etter Ola
 2. Springleik etter Ola
 3. Springleik etter Ola
 • Vals etter Nesgarden, lært av 0. Kampen.
 1. Springleik (S. Nyhus nemner to  namn).

 

Side B på MC:

 

 1. Galopp/Skotsk.
 2. Vals etter Syver  Kaibakk (som hadde han etter Ola  Molykkjun).
 3. Reinlender (Gamal ).
 4. Bessleiken,

 

LANDSKAPPLEIKEN  PÅ GEILO  1969.

PRIVATOPPTAK FRÅ TEVLINGA I $PEL:

 1. Nordavinden, springleik (Utøvar på vanleg fele).
 2. Springleik (Utøvar på vanlge fele).
 3. Halling på Thomasklukkestille (Utøvar på vanleg fele).
 4. Springleik (Utøvar på vanleg fele).

 

Amund Bjørgen (Lom):

 1. Gaukmåtårn,

 

Tarjei Romtveit (Vinje):

 1. Kvennaslåtten,

 

 

Framhald side B på neste band.

 

BAND 15:

FOLKEMUSIKKHALVTIME FRÅ AL:

Jens A.  Myra spelar hardingfele og Levor Laa let på  kjafte.

Program/eiar:  Hallgrim Berg.

Jens A. Myro:

 1. Ulrik i Jensestugun, springar.
 2. Bråta – Per,
 3. Kristi Vangji,

Levor Laa:

 1. Kristi Vangji,
 2. Sega – Ola, springar (Kagge – Tor).
 3. Dagalihunkerten, halling (lært frå fele tå Ivar Gjeldokk).
 4. Den som rulla etter golvet (Rotnheimsmålaren),
 5. Fløytelått etter Eivind
 6. Vesle Kari Rud, stev. Brennheiten, springar. Levor og Jens:
 7. Fru Stenersen,

Jens A. Myro:

 1. Sølve – Knut,
 2. Tjødnbalen,

 

Side B på MC:

Framhald frå forrige band: LANDSKAPPLEIKEN PÅ GEILO 1969.

PRIVATOPPTAK AV SPEL HARDINGFELE KLASSE A:

Kappleiksleiar: Hallgrim Berg.

 

Tarjei Romtveit (Vinje):

 1. Suldølen,

 

Olav Sire (Torpo):

 1. Krullafuru,
 2. Rotnheims – Knut,

 

lngeleiv Kjerland Kvammen (Granvin):

 1. Gangar etter Ola Håstadbø.
 2. Sørfjorden,

 

Ola Bø (OsloNestre Slidre):

 1. Springaren som den vonde plystra i kyrkjitårnet.
 2. Springar etter Jørn

 

Knut Buen (Tuddal):

 1. Fykeruden,

 

BAND 16:

 

LANDSKAPPLEIKEN  PÅ GEILO 1969.

PRIVATOPPTAK AV SPEL HARDINGFELE KLASSE A:

Kappleiksleiar:  Hallgrim Berg.

 

Kjell Midttun (Voss):

 1. Langedragen,
 2. Apalhagen,

 

Bjarne Herrefoss (Bø):

 1. Tjugedalaren,
 2. Sevliden,

 

Einar Løndal (Tuddal):

 1. Bokkoen,
 2. Myllarens siste slått,

 

Side B på MC:

 • Olav Øyaland (Tinn):
  1. Morten Sålebindar,
  2. Fossegrimen, ganga

 

Oddmund Dahle (Bergen):

 1. Gangar etter Ola Håstadbø.

 

Lars Larsen (Møsstrond):

 1. Springar etter Svein Løndal.
 2. Møsstrondsfenta,

 

Torkjell Tveiten (Tuddal):

 1. Kvennaslåtten,
 2. Suldølen,

 

Gunleik K. Bandal (Tuddal):

 1. Floketjønn,
 2. Nordfjorden,

 

BAND 17:

LANDSKAPPLEI KEN PÅ GEILO 1969.

PRIVATOPPIAK AV SPEL HARDINGFELE KLASSE A:

Kappleiksleiar: Hallgrim Berg.

 

Magne Myhren (Oslo/Skurdalen):

 1. Bråta – Per,
 2. Basken,

 

Bernt Balchen jr. (Oslo):

 1. Mehanken,
 2. Sortebergen,

 

Jens A. Myro (Ål):

 1. Sølve – Knut,
 2. Asle – Knut,

 

Leif Rygg (ÅINoss):

 1. Rull etter Sjur Håstadbø (i form etter Haldor Meland).
 2. Gjelsviken, springar iform etter Ola

 

Torleiv Bolstad (Øystre Slidre):

 1. Kjenne du røven lambetjuven, lydarlått.
 2. Bendik i Nø’n (Sylkjigulen),

 

Side B på MC:

Finn Vabø (Bergen):

 1. Rull etter oia
 2. Springar etter Jon

 

Lars Wangensten (Valdres):

 1. Springar frå
 2. Springar frå

 

Høije Wårstulen (Gransherad):

 1. Springar etter Luråsen.
 2. Gangar etter Luråsen.

 

Hauk Buen (Jondalen):

 1. Tjugedalaren,

 

Anund Roheiro (USA/Bø):

 1. Godværsdagen,
 2. Sevlen,

 

 

 1. Huldremøyane dansar, reinlender av og med Gjermund
 2. Springar spelt på

 

BAND 18:

 

 1. Langeleiklått, NRK-opptak.
 2. Halling, Erik Røine på munnharpe og Robert Normann på gitar,  NRK-opptak.

 

RADIOPROGRAM FRÅ ÅL («50-60-70»):

– Intervju med Torleiv Stave.

 1. Kvislavalsen, Stave og 0. Rygg på torader.
 2. Reinlender, Stave og 0. Rygg på torader.

 

RADIOPROGRAM FRÅ ÅL («Musikk landet rundt»):

 1. Gam/elåtten, springar m/spelemannslaget.
 2. Intervju med Jens A. Myro om
 3. Brudemarsj frå Hallingdal etter Tor  Grimsgard, m/spelemannslaget.
 4. Polka, m/ T. Stave og 0. Rygg på

 

ODD GUNNAR HAUGEN, torader:

Privatopptak ved Torleiv Stave, 22/4-72.

 1. Ball i Hallingdal,
 2. Polka av Gotthard Erichsen.
 3. Lokkern,

 

Side B på MC:

 

 1. Dans på låven,
 2. Reinlender av  Erichsen.
 3. Ta det med ro,
 4. Knut Olsen, gamal
 5. Kristianiavalsen (Gam/e Kristianiavalsen).
 6. Gamal einraderreinlender (e. Trygve Tragethon).
 7. Mikkel Ulen,
 8. Vals.
 9. Halling etter Lars
 10. Holingen, reinlender av og etter Knut
 11. Haugeruden, laus.

 

Duespeleroann ro/komp. (?):

 1. Holingen,

 

Speleroannslaget:

 1. Reiselåtten, marsj etter Tor
 2. Baustadtoppen, springar  av  Olav Sataslåtten.

 

Spelemann (?):

 1. Oskesekken,

 

BAND 19·

 

SPELEMANNSLAGET:

 1. 1905,
 2. 1905,

 

RADIOPROGRAM  V/ MAGNE MYHREN:

Om Ola Jensen  Myro (Myreguten)  og Per 0. Perplassen  (Bråta-Per).

 1. Den blårandute, springar m/ Jens A.
 2. Rustemann (Fuglesangen), springar m/ Sevat  Sataøyn.
 3. Bråta-Per, halling m/ Sevat Sataøyn.

 

FRÅ EIN FOLKEMUSIKKHALVTI ME MED OLA BØ OG HANS W. BRIMI:

– Intervju med Bø og Brimi ved Rolf Myklebust. Ola Bø, hardingfele:

 1. Gam/e Anne Vik, springar  lært av  Ivar
 2. Halling etter Ola
 3. Springar etter Jørn

 

Side B på MC:

 

OLAV  SATASLÅTTEN, hardingfele:

Privatopptak.

 1. Skripalåtten, halling. (?)
 2. Sumbreien,
 3. Fuggern,
 4. Vesle Dekken, springar (g-d-a-e).
 5. Skripalåtten,
 6. Ulrik i Jensestugun,
 7. Skinntrøya,
 8. Skuslen,
 9. Livet på Sandesletta, springar komponert av Sataslåtten.
 10. Krullafuru,
 11. Bråta-Per, halling.
 12. Baustadtoppen, springar  komponert av Olav Sataslåtten.

 

BAND 20:

 

ODD  BAKKERUD, hardingfele:

Folkemusikkhalvtime  v/  Rolf Myklebust.

 1. Sjåheima,
 2. Perigarden,
 3. Låtten hass Tor,
 4. Skøren,
 5. Sølvsmed-Morten, springar (g-d-a-e).
 6. Springar etter Jørgen Husemoen (Baggen).
 7. Kubbestollåtten,
 8. Naustehaugen, springar (g-d-a-e).
 9. Storebråten,
 10. Tjødnbalen,
 11. Bråta-Per,
 12. Reiselåtten,

 

Side B på MC:

 

AL $PEL- OG DANSARLAG:

Folkemusikkhalvtime  ved  Halgrim Berg.

 1. 1905, springar m/
  • intervju med Jens A.
 2. Springar etter Ola Dekko (Den Blårandute), m/spelemannslaget.
  • intervju med Tor
 3. Linkom-Sara, springar m/ Jens A.
 4. Storebråten, halling m/Jens A.
 5. Springar etter Ola Lien m/Lars
  • intervju med Lars
 6. Randi, springar etter Lars Tollefsen Strand (samspel).
 7. Gam/elåtten, springar (samspel).
  • intervju med Ingjerd Helleland og Jens A. Myro.
 8. Hagamann, springar  m/Eilev Stave på
 9. Kitil Geiterygg, springar (samspel).

 

 

Noko forvrenging I11

 

BAND 21:

 

Frå ein konsert med HAUK BUEN på Sundre  Camping:

 

OPNING  V/ SPELEMANNSLAGET:

 1. Kitil Geiterygg,

 

HAUK BUEN, hardingfele:

 1. Bylesoparen, springar  lært av Hølje
 2. Tåkåtind, halling av Johannes
 3. Begjuven, springar (oppstilt).
 4. Sevliden,
 5. Hølje Tresk, springar frå
 6. Bestefarslåtten, springar frå
 7. Duft,
 8. Jondølen, springar  på

 

OLAV SATASLÅTTEN, hardingfele:

 • Fuggel’n, springar.

 

KNUT MYRANN, hardingfele:

 1. Storeslåtten, halling frå
 2. Jåle-Ragnhild,

 

Side B på MC:

Samspel mellom LEIE RYGG og KNUT MYRANN;

 1. Akslabiten, rull frå
 2. Innmed omnen, springar av Johannes

 

HAUK BUEN, hardingfele:

 1. Fenta, halling Svein Løndal (berre slutten).
 2. Nordfjorden,

 

Folkemusikkveld i Ål Spel- og Dansarlag (1970?).

Gjest: SIGBJØRN BERNHOFT OSA :

 1. Reiselåtten, marsj m/spelemannslaget.
 2. Kitil Geiterygg, springar m/spelemannslaget.

 

 1. Fuggel’n, springar m/?

 

 1. SIGBJØRN BERNHOFT OSA kåserer ( om kulturbegrepet, framandord, tradisjonsbegrepet,   bunadar ..).

 

Framhald på BAND 23.

 

BAND 22:

 

LEVOR LAA, LARS OG NILS GJELDOKK:

Folkemusikkhalvtime  ved  Hallgrim Berg.

 

Levor Laa let på kjafte:

 1. Asle Myro,
 2. Skåren,

-samtale med Levor Laa.

 1. Basken (Naustedokken),
 2. Musehaugen,

 

Lars Gjeldokk, hardingfele:

 1. Leinen,
 2. Gro Gudmundsrud,
 3. Solmøy,

 

Nils Gjeldokk, hardingfele:

 1. Storebråten,
 2. Linkom-Sara,

 

 1. Fløytelått e. Eivind Helling, Levor
 2. Fløytelått e. Eivind Helling, Lars
 3. Storebråten, springar  m/L.
 4. Vesle Dekken, springar m/L.
 5. Brennheiten, springar  m/L.

 

Side B på MC:

 

ODD BAKKERUD, hardingfele:

Folkemusikkhalvtime ved Hallgrim Berg.

 

 1. Gangar av Eivind
 2. Traskjen,
 3. Markensmondagen,
 4. Bylesoparen,
 5. ?
 6. Sjur i dammen,
 7. Kjitil Geiterygg,
 8. Sylkjigulen,

 

BAND 23:

 

(Framhald frå BAND 21.)

 

SIGBJØRN B. OSA er gjest hjå Al Spel- og dansarlag:

 1. B. OSA kåserer (bevaring av  fortidsminnesmerker).
 2. B. OSA kåserer om dans og dansetakt, og spelar brotstykkjer av:
 3. Horgalåten,
 4. Litj-Hurven,
 5. Pols frå Trøndelag.
 6. Springleik frå Springar frå Romsdalen.
 7. Springar frå

 

 1. Brudemarsj frå
 2. Jølstrabrura av Anders Viken.

 

 1. B. OSA kåserer.

 

Side B på MC:

 

 1. Budeiene på Vikafjellet, tonestykkje  av Sjur
 2. Skotsk

 

 

 1. Sjåheimen, springar  m/Torleiv  Bolstad (Kappleiksopptak).
 2. Vise om Myllarguten m/Maria Høgetveit
 3. Nordfjorden, springar m/Torbjørg Aas
 4. Basken, springar m/Hallgrim Berg på

 

BAND 24:

FOLKEMUSIKKHALVTIME FRÅ ÅL:

Ved Hallgrim Berg.

 1. Baustadtoppen, springar m/spelemannslaget.
 2. Kongelåtten, springar  m/Olav Sataslåtten.
 3. Skuslen, springar  m/Olav
 4. Kristi Vangji, springar  m/Sigurd
 5. Skripalåtten, halling m/Jens K.
 6. Linkom-Sara, springar m/Jens A.
 7. Den eldste, springar  m/Jens A.
 8. Rull m/Leif
 9. Halling, Margit Tveita Gunhildgard spelar langeleik.
 10. Masurka, Margit Tveita Gunhildgard spelar
 11. Springar, Eilev Stave spelar
 12. Vals etter Tor Grimsgard, m/spelemannslaget.
 13. Reiselåtten, marsj m/spelemannslaget.
 14. Hallingstugu, springar  m/spelemannslaget.

 

Side B på MC:

 

AUSTLANDSKAPPLEI KEN I PORSGRUNN :

Folkemusikkhalvtime  ved  Ro.lf Myklebust.

 

 1. Myllarens siste slått, gangar m/Einar Løndal.
 2. Høyværsdagen, springar m/John K.
 3. Lars Målar, springar m/Knut
 4. Vigstadmoen, springleik  m/Melvin  Tronsgård.
 5. .Guro Heddeli, gangar m/Trygve Vågen.
 6. Soteroen, gangar m/Såvi
 7. Falkeriset, springar m/Johannes
 8. bodsgubben, springar  m/Olav Øyaland.
 9. Bordstabelen, gangar  m/Knut
 10. Ramsen, springar m/Hauk
 11. Gjestebodsgubben, springar  m/Kjetil Løndal.

 

BAND 25:

 

HARDINGFELESPELEMANN  (?):

 1. Tukthusen, springar (Vestlandsforma).
 2. Moaguten,
 3. Leinen(?),
 4. Baggen,

.   6. Nordfjorden, springar.

 1. Tjødnbalen,
 2. Laus frå Nes (Muraren).
 3. Hei so dansa jenta mi,
 4. Solmøy,

 

Side B på MC:

 

ODD BAKKERUD, hardingfele:

Folkemusikkhalvtime  ved  Hallgrim Berg.

 1. Brot/slutten av Thoingen,
 2. Kubbestollåtten,
 3. Spretten,
 4. Asle Myre,
 5. Laus etter Ola Dekko (Bråta-Per 1).
 6. Springar etter Gam/e-Kleven.
 7. Gangar etter Knut Dahle (Sandsdalsgangaren).
 8. Vegglijenta,
 9. Gangar lært av Kjetil Løndal.
 10. Mehanken,
 11. Gibøspringar etter Eivind

 

 

 

 1. Gangar m/Knut Myrann (kappleiksopptak).

 

BAND 26:

 

FRA EIN FEST (?):

 1. Nordfjorden, springar, trekkspel  og
 2. Ulrik i Jensestugun, springar.
 3. Asle Myro, springar (g-d-a-d).
 4. Baklivalsen, fele og
 5. Vals,
 6. Vals på
 7. Vals på
 8. ?
 9. ?
 10. Vals (Baklivalsen?).
 11. Ringnesen,
 12. Vals på
 13. Springar på
 14. Vals på
 15. Springar på
 • Vals, vam/eg fele og trekkspel.

 

Side B på MC:

 

 1. Vals på
 2. Vossavalsen, fele og
 3. Nordfjordvalsen, fele og
 4. Ringnesen,
 5. Vals på
 6. Vals på

 

TORIL STAVE syng og spelar gitar:

 1. Ei
 2. Ei

Ei skillingsvise.

 1. Ei
 2. Han bodde der oppe ved fjellets

 

 

 1. Vals, to
 2. Vals på
 3. Song og
 4. Song og
 5. ?,
 6. Vals på
 7. Vals, torader og

 

BAND 27:

 

OM  KAPPLEIKSDØMM.ING:

Folkemusikkhalvtime ved Rolf Myklebust.

 1. Innleiing v/Leif Løchen.
 2. Frå innlegget til Haldor Røyne. Springar m/Harald Røine.
 3. Ein tå systerlåtto, springar m/Ola
 4. Frå innlegget til Anders
 5. Flatabøen, rull m/Anders Kjerland.
 6. Frå Torleiv H. Bjørgum sitt
 7. Den kaldsteikte, gangar m/Torleiv H.  Bjørgum.
 8. Framhald av H.Bjørgum sitt innlegg.
 9. Filleværen, gangar m/Torleiv  Bjørgum.
 10. Frå Sven Nyhus sitt innlegg. Pols spelt av S.
 11. Framhald av S. Nyhus sitt Pols spelt av Sven Nyhus.
 12. Asle Myro, springar m/Odd

 

Side B på MC:

 

Frå ei IVprogram om dans, ved Hallgrim Berg:

 1. Springar, Levor Laa let på
  • prat-
 2. Vesle Kari Rud, springar m/L.Laa.
 3. Tjødnbalen, springar  m/L.Laa.
 4. Tjødnbalen, springar m/Jens Myro.
  • samtale med a. Oddvar Vestenfor om variasjonselement i springaren.
 5. Asle Knut, springar m/J. Myro.
 6. Samtale med Henrik Sjøberg (danseforskar frå Sverige).
 7. Bråta-Per, halling m/J. Myro.

 

BAND 28:

LANDSKAPPLEIKEN PA OPPDAL 1974:

Radioprogram ved Rolf Myklebust og Hans W.   Brimi.

 1. Pols etter lngulf Galåen,  m/Einar Galåen.
 2. Gangar etter Gunnulf Borgen, m/Knut
 3. Pols m/Jan
 4. Systerlått , gangar m/Hallvard Bjørgum.
 5. Stor i stugun, springleik m/Tarjei
 6. Springleik frå Oppdal, m/lnge
 7. Bokkoen, springar  m/Svein
 8. 2 Setesdalsstev m/Aslak
 9. Gufseguten, vise  m/Bjarne Øverbø  (nokre vers).
 10. Springar m/Arne Røine på

11: Springar  etter Sevat Gudbrandsgard,  m/Hallgrim  Berg på munnharpe.

 1. Fant-Kal minne, vals m/Magne Bø.
 2. Springleik etter Ivar Sveen, m/Pål
 3. Else-Lars, springleik  m/Knut Kjøk.
 4. Mons Nerhole, springleik m/Tore Jørgen Rødølen.
 5. Gjermundhallingen, m/Amund  Bjørgen.
 6. Springleik frå Ottadalen, m/Hans

 

Side B på MC:

 

 1. Jonsokdagen, springar  m/Torleiv
 2. Urjen, springar mf Johannes
 3. Person Vrita, springar  m/Knut
 4. Gånglåt, m/Målselv
 5. Randi, springar m/AI Spel- og
 6. Springleik etter lneshaugen, m/Gudbrandsdølenes spelemannslag i

 

Frå buskspelet under kappleiken:

 1. Reinlender, trekkspel og
 2. Springleik, vanleg
 3. Springar, m/Harald Røine på hardingfele (kl. 30).

 

 

EMBRIK BERGAPLASS, torader:

Opptak gjort av Torleiv Stave 30.april 1973; hjå Ola Håheim.

 1. lnkji sutra e og inkji gret e,
 2. Brennheiten,
 3. 1905,
 4. Sjugurd i peise,

 

Framhald neste band.

 

BAND 29:

 

Framhald frå forrige band:

 

OLA HAHEIM, torader:

 

EMBRIK BERGAPLASS, torader:

 1. Purka i grinden,
 2. 3. ?., spri.
 1. Silde-Per,
 2. Gamal
 3. Skyttarhuslåtten.
 4. Sylkjigulen,
 5. Jørnvrengja,
 6. Era knivadn sløv te bite…,
 7. Anne Marie i grønmåla hus, vals (Kvåsarvalsen).

 

Annan utøvar?, durspel:

 1. Skyttarhuslåtten ?

 

Trekkspelar?:

 

Side B på MC:

LANDSKAPPLEI KEN IBERGEN 1973:

Folkemusikkhalvtime ved Rolf Myklebust.

 1. Fjellmannjenta, gangar m/Fjellbekken Utdrag frå tale ved ordføraren i Bergen.

,    17. Skjoldmøyslaget, gangar m/Hallvard T. Bjørgum.

 • Naparen, springar m/Knut Ufs.
 1. Tjønnbergen, gangar  m/Anders
 2. Springar på vanleg fele, m/lvar
 3. Tveitlien, gangar m/Gunnar
 4. Fossegrimen etter Jon Rosenlid, gangar m/Finn Vabø.
 5. Uppå Gaustadfjell, gangar av Johannes  Dahle, m/Hauk
 6. Sjåheima, springar  m/Odd
 7. Brynjulf Olsson, gangar m/Knut

 

BAND 31:

 

 1. Springar etter  Halvor

 

MINNEPROGRAM OM KRISTIAN ØVREVOLLSEI E:

Folkemusikkhalvtime  ved Magne Myhren og Hallgrim  Berg.

 1. Søtepose,
 2. Laus frå Nes (Murar’n),
 3. Sølve-Knut,
 4. Sylkjigulen,
 5. Ragnhild Brunsvall,
 6. Bråta-Per 2,
 7. Tjødnbalen,
 8. Sumbreien,
 9. Halling iform frå Hol (Duft).

 

Side B på MC:

SVERRE GJEVRE, durspel:

Privatopptak frå 13 mai 1973.

. 11. Masurka.

 

Toradertrioen øver:

 1. Holingen,

 

Framhald side B på neste band.

 

BAND 32:

 

JUBILEUMSKONSERTEN  TIL LAGET FOR  FOLKEMUSIKK 1973:

Folkemusikkhalvtime ved Rolf Myklebust. (Litt forvrenging!)

 1. Fiskestigen, marsj m/Lff si

-tale v/Ola Hjelle.

 1. Markensmåndagen, springar  m/Jens
 2. Gangar etter Jon Kjos, m/Anund
 3. Rull på nedstilt, m/Anders
 4. Storeslåtten, rull/halling m/Lars
 5. Springar m/Ola Bø.
 6. Brynjulv Olsson, gangar  m/Einar Løndal.
 7. Tjugedalaren, springar  m/Bjarne
 8. Sevliden, halling m/Hauk
 9. Nordafjells, gangar  m/Otto
 10. Vossabrure, brureslått  m/Leif
 11. Prestegåra, springar m/Kjetil Løndal.

 

Side B på MC:

 

TORADERMUSI KKEN I HALLINGDAL

EMBRIK BERGAPLASS spelar :

Radioprogram 1 av 2, ved Hallgrim Berg.

 1. Gamal
 2. Sjugurd i peise,
 3. Brennheiten,
 4. 1905,
 5. Låtten hass Embrik,

 

TORADERMUSI KKEN  IHALLINGDAL:

Radioprogram 2 av 2 ved Hallgrim Berg.

 1. Lauslått iform etter Sevat Teigen, m/Torleiv
 2. Springar, m/Sissel Flåm.
 3. Polka, m/Oddemann
 4. Reinlender, m/eit
 5. Skinntrøya, springar m/Torleiv

 

TORADERTRI OEN øver:

(Framhald frå forrige band.)

 1. Wiggen,
 2. Briskjihauga/Masurka etter
 3. Reinlender etter

 

BAND 33:

 

FRÅ FEIRINGA AV

OLAV S_ATASLÅTTEN SIN 80-ARS DAG:

Privatopptak ved Torleiv Stave.

 1. Reiselåtten, m/ÅI Spel- og
 2. Baustadtoppen, springar  av O.Sataslåtten, m/spelemannslaget.
 3. Velkomen og ei historie v/Fyritalsmannen.
 4. Tale v/Ragnar Bøen.
 5. Tale v/Hallgrim
 6. Tale v/Håkon
 7. Tale v/Lars

 

Side B på MC:

Framhald av  L.  Gjeldokk si tale.

 1. Torgrim Sataslåtten takkar for
 2. Kristi Vangji, springa m/Jens A.
 3. Prolog av Lars Gjeldokk, lest av Ragna
 4. Tale v/Paul

Overrekkjing av  portrettet  måla av Aslak Sandestølen.

 1. Tale v/Jens A. Myro

Sataslåtten vert utnemnd til heiderslem i Ål Spel- og dansarlag.

 1. Tale v/Paul
 2. Tale v/Leif

 

Framhald på neste band.

 

 

BAND 34:

 

FRÅ FEIRINGA AV

OLAV SATASLÅTTEN SIN 80-ARS DAG:

Privatopptak ved Torleiv Stave. Framhald frå forrige band.

 1. Tale v/Leif
 2. Storeslåtten, rull m/Leif

3.

 1. Fuggel’n, springar m/Olav Sataslåtten.
 2. Skuslen, springar m/0. Sataslåtten.
 3. Ulrik i Jensestugun, springar m/0. Sataslåtten.
 4. Tale v/ ein tørping? (Ein i spelemannslaget).
 5. Tale v/Leif Rygg (Om Aslak Sandestølen).
 6. Heimhaugen, lydarlått av A.Sandestølen,  m/Leif

 

BAND 35:

 

EYKERUD SLÅTTAR:

NRK-opptak.

 1. Fjellrosa, springar  m/Torkjell
 2. Rosa, lydarlått m/Kjetil Løndal.
 3. Markensmåndagen, springar  m/Anund
 4. Duft, gangar m/Kjetil Løndal.
 5. Vårlengt, gangar  m/Anund Roheim.
 6. Springar etter Fykeruden, m/Gunnar
 7. Fyken ds farvel til Amerika, marsj m/Kristiane

 

Signe Elatio Neset og Leif Neset:

 1. Den frilynte, reinlender av Geitvik.

 

 1. Prærien, springar  m/Kjetil Løndal.
 2. Vossabrure, brureslått m/Sigbjørn  Bernhoft
 3. Setesdalsgangar (Klunkaren),  m/Sigbjørn  Bernhoft
 4. Månekåsen, springar  m/Magne

 

Side B på MC:

 

 1. Høybøen, springar m/Kjetil Løndal.
 2. Halling og springar på langeleik, m/Olav
 3. Halling etter Ola Mosafinn, m/Løndal, Manheim og

 

 1. Fele-Jan, springar av og med Olav H.
 2. Sylkjigulen, springar m/Kristian Øvrevollseie.
 3. Fyrispellåtten hass Ola Dekka, m/Sevat Sataøyn.
 4. Basken, springar  m/Sevat Sataøyn.
 5. Spretten, halling m/Sevat Sataøyn.
 6. Kåte-Reiar, springar m/Nils
 7. Bråta-Per, halling m/Nils
 8. Halling på langeleik, m/Einar
 9. Springar frå Nes, m/Odd
 10. Spretten, halling m/Odd
 11. Skjelleruden, springar m/Odd

 

 1. Springar m/Olav Flåto.

 

BAND 36:

 

DIVERSE  OPPTAK  FRÅ NRK:

 1. Fanta, gangar etter Knut Vågen, m/Johannes
 2. Springar frå Valdres, m/Olav
 3. Thomasklokkelåtten, m/Lorentz Hop.
 4. Siklebekken, springar  m/Gjermund
 5. Sevlen, halling m/Kristiane
 6. Vals på
 7. Vals på vanlig fele,
 8. Filleværen, gangar m/  Søren
 9. Førnesbrunen, gangar  m/Magne
 10. Rotnheims Knut, halling m/Gjermund

 

Framhald frå band 37:

OTTO FURHOLT, hardingfele:

 1. Amtmannen, springar  lært av Ola
 2. Reiseslag frå Mykland, lært av Eilev

 

Side B på MC:

 

 1. Springar, m/Olav  Sletten.
 2. Gro Holto, springar m/Olav  Sletten.
 3. Springar mf Johannes
 4. Luråsen 2, gangar m/Gunnar Dahle (vert broten).

 

Noko forvrengte opptak:

 1. Tussen i Bussmannhaugen, gangar av og med Torkjell
 2. Hildalen, gangar mf Anders
 3. Guro rid til ottesong, m/Knut
 4. Bøheringen, springar m/Torbjørg Aas
 5. Nordafjells, gangar m/Otto
 6. Fanta, halling m/Kjetil Løndal (Porsgrunn-63).

 

TRULS ØRPEN, hardingfele:

Plateopptak.

 1. Sortebergen, springar etter W.
 2. Gamal halling etter Knut Fosslia (Perigarden).
 3. Gamal springar frå Krødsherad etter Wilhelm

 

BAND 37:

OLAV SATASLÅTTEN, hardingfele:

Privatopptak v/ Olav H. Sletten.

 1. Pål Eilevstøle,
 2. Bråta-Per 2,
 3. Tjødnbalen,
 4. Asle Myro,
 5. Storebråten,
 6. Leinen,
 7. Spretten, halling etter Tor
 8. Vassåren (Baggen),
 9. Riddalskongen, springar komp. av 0. Sataslåtten.
 10. Brennheiten, springar etter Ola Dekke.
 11. Rotnheimsmordaren, springar.
 12. Kåtereia,
 13. Kongelåtten etter Ola Øyno,
 14. Fuggel’n,
 15. Hellinghaugen, springar (Halv kvint).

j 6. Asle Myro, springar (Halv kvint).

 

Side B på MC:

 

 1. Store Dekken,
 2. Livet på Sandesletta, springar av 0. Sataslåtten.
 3. Prillar Guri,
 4. Myllargutens brudemarsj.
 5. Storelåtten, springar etter Ola
 6. Sortebergen, springar etter Truls Ørpen.
 7. Baustadtoppen, springar av 0. Sataslåtten.
 8. Hølje Plassen, springar (samspel mellom Sataslåtten og 0. Sletten).

 

Frå ein folkemusikkhalvtime:

 1. Rull, m/Torleiv
 2. Halling, m/Torleiv
 3. Hei so dansa jenta mi, springar m/Sveinung Kvåle.
 4. Rull etter Ola Mosafinn, m/Svenung Kvåle (lært av Osa).
 5. Urheimen, rull m/Sveinung Kvåle.
 6. Vegglijenta, springar m/Sveinung Kvåle.

 

 1. Prat m/Otto Furholt om Myklandstradisjonen. Myklandingen, springar lært av Jens Mykland.
 2. Gangar frå Mykland etter Ola Asen, m/Otto

 

Framhald med Otto Furholt på Band 36.

 

BAND 38:

 

SIGBJØRN BERNHOFT OSA, vanleg fele og hardingfele: Opptak frå ein folkemusikkhalvtime.

 1. Borkjen, etter Gunnulf Borgen (lært av Magne Manheim).
 2. Langedragen 1, gangar etter Knut Jonsson
 3. Myremonsleiken,
 4. Luråsen, gangar (på vanleg fele).
 5. Vals frå Sunnmøre.
 6. Gangar frå Nordmøre.
 7. Springar etter Petter L.

1f Springar frå Telemark, m/Kjetil Løndal(?). Vanleg fele, ukjend utøvar:

 1. Vals,
 2. Vals,
 3. Nåvårsetermarsjen. Side B på MC:
 4. Springar frå Bø, m/Jens Amundsen (lært av Hellek Fossland).
 5. Gangar etter Håvard Gibøen, m/Jens
 6. Springar, m/Kj. Løndal (?).
 7. Springar, m/Kj. Løndal (?).
 8. Setesdalsgangar, m/?.
 9. Springar frå Telemark, m/?.
 10. Springar frå Telemark,
 11. Halling frå Voss,
 12. Sevliden, m/?.
 13. Sumarkveld i Jotunheimen, m/Torleiv
 14. Brudemarsj frå Seljord,
 15. Kåte-Reiar, springar m/Odd Bakkerud (Vågå-64).

 

 1. Springar på nedstilt, m/Olav Sletten (?).
 2. Halling, m/Olav Sletten (?).

 

BAND 39:

 

KONSERT PÅ SUNDREHAL L MED

LAGET FOR FOLKEMUSIKK (Lff) IOSLO:

 

 1. Song, m/Dagne Groven .
 2. Brudemarsj etter Fiskestigen, lagspel
 3. Springar frå Valdres, lagspel
 4. Rotnheims»Knut, lagspel
 5. Fossegrimen, gangar m/?.
 6. Bøheringen, springar m/?.
 7. Sevliden, halling m/?.
 8. Kristofferrengja, springar  m/Torleiv •
 9. Rotnheims-Knut, halling  m/Odd
 10. Slutten av Krullafuru, springar m/Magne Myhren. Gro Holto, springar m/Magne Myhren.
 11. Valdresspri ngar m/Torleiv .
 12. Rotnheims-Knut, halling m/Torleiv ·
 13. Trumpen hass Trond, springar m/Torleiv .

 

Side B på MC:

 

 1. Springar, lagspel
 2. Ringnesen, reinlender, lagspet
 3. Sjur i dammen, springar, lagspel
 4. Fanitullen, m/Nils
 5. Førnesbrunen, gangar, m/Nils

 

 1. Tårån i Troppin, lydarlått av og med Torkjell Haugerud(forvrenging).
 2. Huldrejenta, lydarlått av Torkjell Haugerud, m/Magne

 

LEIF RYGG. hardingfele: Privatopptak   v/Olav  H. Sletten.

 1. Innmed omnen, springar av Johs.
 2. Farande Fant, vals av Torleiv ·

 

BAND 40:

 

EINAR LØNDAL hardingfele:

Folkemsikkhalvtime v/Jon  Stuvøy  (frå ca. 1963).

 

 1. Lappen,
 2. Fossegrimen,
 3. Var det  du som leika med Guro,
 4. Nordfjorden,
 5. Skuldalsbruri,
 6. Siklebekken (Abildhaugen),

 

 1. Halling frå Vestlandet/Voss, spelemann?

 

Side B på MC:

 

 1. Håstadbøgangar, spelemann?
 2. Gangar frå Telemark (e. Gibøen?), m/E.Mo ?
 3. Filleværen, gangar, spelemann?
 4. Naparen,
 5. Rotnheims-Knut,
 6. Rull frå

 

Plateopptak:

 1. Brudemarsj etter  Gam/e-Kleven,  Truls Ørpen.
 2. Springar etter Kleven, Truls Ørpen.
 3. Halling etter Kleven, Truls Ørpen.
 4. Fjellbeken, springar  etter  Gibøen,  Eivind
 5. Fossheimen, gangar etter  Smedal, Eivind Mo.
 6. Bordstabelen, gangar etter Smedal, Eivind Mo. 21 . Springar etter Høye Kvåle, Eivind Mo.
 7. Førnesbrunen etter Knut Dahle, Magne
 8. Tjugedalaren, springar etter Harald Manheim, Magne Manheim. (-vert broten  på  )

 

BAND 41:

 

LEIF RYGG, hardingfele: Privatopptak  v/Olav  H.  Sletten.

 1. Heimhaugen, lydarlått  av Aslak Sandestølen.
 2. Bylesoparen,
 3. Springar frå
 4. Tuntreet, springar av Johs.
 5. Håstadbøgangar.
 6. Storeslåtten,
 7. Vals på
 8. Reinlender på
 9. Reinlender på
 10. Vals på

 

KONSERT PÅ SUNDREHALL

. MED VOSS SPELEMANNSLAG:

Frahald frå Band 42. Privatopptak  v/Olav Sletten.

 1. Rosa, lydarlått.
 2. Bjølleslåtten.
 3. Nordfjorden,

(Veit ikkje kven som spelar desse låttane.) Side B på MC:

 1. Rull, Sigbjørn B.
 2. Tukthusen, springar, S. B.
 3. Storevette-Per, springar,  lagspel  Voss

 

SPEL HARDINGFELE KLASSE A, LANDSKAPPLEIKEN PÅ NESBYEN 1961:

(Privatopptak  v/Olav H. Sletten, som og presenterer  låttane.)

 1. Den som styggen plystra i kyrkjitårnet, springar, Olav Øyråker.
 2. Springar, Einar Løndal.
 3. . Sevliden, halling, Einar Løndal.
 4. Førnesbrunen, gangar,  Signe Flatin
 5. Lars Fykeruds  minne  (Livius Smiths  minne), springar, S.  Neset.
 6. Springar (Bøheringen?),  Leif
 7. Frå morgon til kveld, springar, Hauk Buen. Framhald på Band

 

BAND 42:

 

«MED FELA FRÅ LEIKESTOVE TIL  KONSERTSAL»

Sigbjørn Bernhoft Osa 60 år: Folkemusikkhalvtime v/Rolf Myklebust. (Noko skurr frå radioen.)

 1. Gangar frå Todalen på Nord-Møre (frå E. Brein sine sam/..).
 1. Springar frå
 2. Bånsull frå

4 Halling frå Hjelmnes.

 1. Sindroen,
 2. Hitdalen, gangar  etter  Ola Håstadbø.
 3. Sandsdalen, springar etter  Ola
 4. Gamal brudeslått etter Ola
 5. Myllargutens brudemarsj,  etter  Knut
 6. Bjølleslåtten.

(Lått 5-9 har S. B. Osa lært av far sin.) Side B på MC:

KONSERT PÅ SUNDREHALL, MED VOSS SPELEMANNSLAG:

Privatopptak  v/Olav H. Sletten.

 1. Ringjaren,
 2. Jørnvrengja, springar   (g-d-a-e),  Lars
 3. Springar på nedstilt, Lars
 4. Myllargutens brudemarsj, Sigbjørn B. Osa. Halling.
 5. Store vetle Per,
 6. Fiskestigen, brudemarsj,
 7. Nøringen, Torleiv Gjernes ?.
 8. Rotnheims-Knut,
 9. Huldrejentas lokketonar,  lydarlått  T.  Haugerud, S.  B. Osa.
 10. Budeiene på Vikafjell, tonestykkje  av S. Helgeland,    B. Osa.

 

Framhald på Band 41 .

 

BAND 43:

 

«Meisterspelemann på kappleikar 1964.!» ODD BAKKERUD, hardingfele:

Folkemusikkhalvtime v/Rolf  Myklebust  (sendt 1965).

 1. Kristi Vangji, springar  (lært  av  Kristian Øvrevollseie).
 2. Perigarden, halling (lært av Knut Bakkerud).
 3. Sølve-Knut, springar (lært av K. Øvrevollseie).
 4. Skinntrøya, springar (lært av K. Øvrevolfseie).
 5. Halling etter Ola Dekko (Bråta-Per 2) (lært av K. Øvrevollseie).
 6. Ulrik i Jensestugun, springar (lært av Øvrevolfseie).
 7. Gangar etter Halvor Flatland (lært av Truls Ørpen).
 8. Springar etter Sortebergen (lært av T. Ørpen).

. 9. Sevliden, halling.

 1. Rotnheims-Knut, halling (Vågå-64).

 

Side B på MC:

 

OLAV VESTENFOR, hardingfele: Privatopptak v/Olav H. Sletten. 11. Sylkjigulen, springar.

 1. Ulrik i Jensestugun,
 2. Gro Holto,
 3. Skripalåtten,
 4. Basken,
 5. Valdreskvelven,
 6. Tjødnbalen,
 7. Storebråten,
 8. Sumbreien,

 

Framhald på band 44.

 

BAND 44:

Framhald frå  forrige  band: OLAV VESTENFOR, hardingfele:

Privatopptak  v/Olav  H. Sletten.

 1. Søtepose,
 2. Rotnheims-Knut,
 3. Kristi Vangji,
 4. Storevette-Per,
 5. Asle-Knut,
 6. Halling_ frå Nes (Murar «n).
 7. Springar (lnkji sutra e og inkji gret ..).
 8. Den som rulla  etter  golvet,
 9. Hutte meg tu (Kari Rud), springar på

 

Side B på MC:

 

 1. Silde-Per,
 2. Brudemarsj frå

 

LANDSKAPPLEIKEN PÅ NESBYEN  1961:

Privatopptak v/Olav H. Sletten. (Framhald frå  band 41.)

 1. Bråta-Per, halling, Magne
 2. Vals, spelemann frå Vågå.
 3. Kvennaslåtten, springar, Jens
 4. Kjempehallingen, gangar,  Bjarne
 5. Markensmåndagen, springar, Bjarne
 6. Kjenne du røven lambetjuven, Torleiv
 7. Springar etter Jørn Hilme (g-d-a-e),  Torleiv
 8. Gibøens draum, springar, Johannes
 9. Fykeruden, springar, Johannes Evensen.

 

BAND 45:

 

ODD BAKKERUD, hardingfele: Frå ein folkemusikkhalvtime. (Berre låttane.)

 1. Storelåtten,
 2. Halling etter Gudbrand-Østen.
 3. Sølve-Knut,
 4. Godværsdagen,
 5. Reiselåtten,
 6. Hallingstugu, springar etter Kristen
 7. Krullafuru,
 8. Skinntrøya,

 

OLA OKSHOVD, hardingfele:

 1. Springar på grønt
 2. Springar på grønt
 3. Springar på grønt
 4. Springar på nedstilt
 5. Springar på

Side B på MC: Annan spelemann:

 1. Den vande låtten, lydarlått.
 2. Springar frå
 3. Springar frå
 4. Halling frå
 5. Springar etter Hamrisbrøtin.
 6. Lydarlått frå
 7. Purkekragen (g-d-a-e),
 8. Knut Vårum (g-d-a-e),

 

 1. Skuldalsbrure, gangar m/?.
 2. Gangar frå Telemark, m/?.

 

 1. Telemarkens brudemarsj, m/  Torkjell Haugerud.
 2. Huldreslått, halling  etter  Ola  Mosafinn  (a-e-a-ciss),  m/ Bjørndal.
 3. Springar på ljøsblått (g-d-a-d), m/ Ola Bø.

 

BAND 46:

 

LARS GJELDOKK. hardingfele: Privatopptak v/Olav H. Sletten.

 1. Spretten,
 2. Halling (Bråta-Per 2).
 3. Halling (Murar’n/Halling frå  Nes).
 4. Gofalåtten,
 5. Stakkars Per,
 6. Brennheiten, springar (g-d-a-e).
 7. Den som rulla etter golvet (g-d-a-e).
 8. Vesle Dekken, springar (g-d-a-e).
 9. Låa, springar (g-d-a-e).
 10. Fru Stenersen,
 11. Solmøy,
 12. Springar lært av Ola Lien (Gam/elåtten).

 

Side B på MC:

 

 1. Springar (Kongsbergen).
 2. Randi, springar lært av Lars Tollefsen
 3. Sølve-Knut,
 4. Gro Gudmundsrud,
 5. Ola guten min, springar (Tukthusen på vestlandet).
 6. Linkom-Sara,

 

 1. Sigdalsspringar, m/ Nils
 2. Grihamaren, lydar-lhuldrelått,  m/  Olav
 3. Gangar, m/ ?.
 4. Bokkoen, springar m/ Gunnar

 

 1. Langeleiklått.
 2. Langeleiklått (berre byrjinga).

 

 1. Sylkjigulen, springar m/ Ola Bø.

 

BAND 47:

EIVIND MO, hardingfele:

Folkemusikkhalvtime ved Rolf Myklebust.

 

 1. Springar i form etter Eilev
 2. Gangar iform etter  Eilev
 3. Guro Lomodden, springar i form etter Eilev
 4. Myllargutens draum, springar iform etter Torkjell Haugt:1rud.
 5. Høyværsdagen,
 6. Lappebakken, halling iform etter Torkjell Haugerud.
 7. Gudvangen, ganga
 8. Kivlemøyane: a)
  1. ·
 9. Tårån i Troppin,  lydarlått av T.  Haugerud, m/  Gjermund
 10. Sommarkveld i Jotunheimen, m/Gjermund
 11. Hildalen, gangar m/ Anund
 12. Gaute Navardskard,  springar  m/ Anund

 

Side B på MC:

folkemusikkhalvtime ved Olav øyråker og Ola Bø:

 1. Søre Myrelåtten, springar m/ Øyråker.
 2. Gamal bonde (Heimreisa) m/ Øyråker.
 3. Gam/e Teigen, springar  (e. Andris Teigen,  son av L. Krøsshaug)  m/  Øyråker.
 4. Brudelått m/ Øyråker.
 5. Låtten som styggen plystra i kyrkjitårnet (e.  Ivar  Ringestad),  springar  m/Ol a Bø.
 6. Jålin, springar m/Ola Bø.
 7. Gamal halling m/Ola Bø.
 8. Springar etter Jørn Røn m/Ola Bø.
 9. Grihamaren, lydarlått (e. Olav Moe) m/Ola Bø.
 10. Kjørstaddrepen, springar  m/Ola Bø.

 

 1. Fagerdalen, springar m/Torleiv

 

BAND 48:

NYKOMPONERTE   SLÅTTAR:

Folkemusikkhalvtime ved Rolf Myklebust og Magne Manheim.

 

 1. Springar av og med Hilmar Aleksandersen.
 1. Kleppdalsbekken, halling av og med Sjugurd
 2. Springar av og med Leif
 3. Slidreguten, springar  av og med Ola Bø.
 4. Anton, springar  av og med Kjetil Løndal.
 5. Helsing til Odda, springar av og med Rangvald
 6. Jutuldans, halling av og med Johannes
 7. Oppmed Gavlen, springar av og med Johannes
 8. Halling av og med Anders
 9. Springar av og med Anders

 

 1. Rotnheims-Knut, halling,
 2. Springar etter Sjur Helgeland,
 3. Leikarvollbekken, springar av T. Haugerud, lagspel. (Dette er antageleg Laget for folkemusikk i Oslo.)

 

Side B på MC:

OLAV MOE FYLLER 90 ÅR:

Folkemusikkhalvtime ved Olav Øyråker. Olav Moe spelar slåttane.

 1. Springar etter Jørn Røn.
 2. Lydarlått.
 3. Tussebrure (Røven),
 4. Kjeglesmeden,
 5. Halling (Bråta-Per 2).
 6. Grihamaren, huldrelått.

 

OM GULLIK         EIGSTOL:

Haldor Røine fortel og Ola Bø spelar hardingfele.

 1. Veksaren, springar.
 2. Sylkjigulen, springar (Vert brote11, heile finnst på Band 46).

 

BAND 49:

KNUT TRØEN OG OLA BØ SPELAR HARDINGFELE:

Folkemusikkhalvtime  ved Olav Øyråker.

Knut Trøen:

 1. Nils Uvøren,
 2. Høljehallingen.
 3. Sylkjigulen, springar (g-d-a-e).
 4. Springar etter Olav Moe (g-d-a-e).
 5. Lydarlått på klukkestille (e. Gullik Kirkevoll).

Ola Bø:

 1. Grålysningsspringar (grønt stille).
 2. Halling etter Jørn
 3. Søre Myrelåtten, springar (g-d-a-e).
 4. Lydarlått etter Olav-Moe.
 5. Thomasklukkelåtten e. Olav Moe.

 

Side B på MC:

TORBJØRG AAS GRAVAUD, haretingfele:

 1. Frå morgen til kveld, springar.
 2. Vårlengt,
 3. Håkanes Førlid, springar  etter  Knut Dahle i form etter Torkjell

 

 1. Luråsen 2, gangar m/Gunnar

 

Frå ein folkemusikkhalvtime ved Magne Myhren:

 1. Halling etter Per Bøe (Bråta-Per 2) m/Ola Bøe.
 2. Hei Kari Rud, springar m/Ragna Brenne Frydenberg,
 3. Perigarden, springar  m/Olav Øyråker.
 4. Rotnheims Knut, halling m/Olav Moe (-vert broten!).

 

 1. Gibøens brudemarsj, mf Johannes
 2. Knut Dahles trollstemte springar, mf Johannes
 3. Rjukanfossen, springar av Knut Dahle, mf Johannes

 

BAND 50:

EIVIND MO, hardingfele:

Folkemu$ikkhalvtime  ved  Rolf Myklebust.

 1. Knut Svadde,
 2. Slik spela Pål,
 3. Kåte-Reiar, springa i form etter Tov Rønningen.
 4. Gibøgangar.
 5. Myllargutens siste slått, gangar iform etter Torkjell
 6. Springar etter  Håvar Gibøen (g-d-a-e).
 7. Ondelåna,
 8. Nordmannklubben, gangar etter Sandsdalen, i
 9. Springar frå
 10. Ramskeidhjyla, gangar  etter Olav

 

Frå·ein folkemusikkhalvtime ved EIVIND GROVEN:

 1. Fossekallen, springar  m/Gunnar
 2. Knut Heddis minne, gangar m/Olav
 3. Førnesbrunen, gangar  m/Jørgen Tjønnstaul.

 

Side B på MC:

 

 1. Førnebrunen, gangar  m/Einar  Løndal. 15..Høybøen,  springar  m/Kjetil  Løndal (Kongsberg-56.).

 

Om spelemenn i Valdres i eldre tid:

v/ Olav Øråker.

Torleiv Bolstad spelar hardingfele.

 1. Norlanden, spnga
 2. Krøsshaugens siste lått, lydarlått.
 3. Okshovden,
 4. Bonde (I kveldsetun).
 5. Springar etter Ulrik i Jensestugun (g-d-a-e).
 6. Lydarlått i form etter Ola
 7. Springar på «gorrlaust» (Grimeliden?).

 

 1. Gangar m/ Johannes dahle (a-e-a-e).
 2. Gangar frå Telemark, m/ Jens
 3. Springar frå Bø, m/ Jens

 

BAND 51:

 

Frå eit radioprogram om Ola Mosafinn: 1.Brudeslått m/Arne Bjørndal.

 1. Røven, gangar m/Arne Bjørndal.
 2. Treskoslåtten, halling m/Arne Bjørndal.
 3. Springar frå Voss m/Arne Bjørndal (vert broten).
 4. Gjertrud Haukeland,

 

 1. Røven.
 2. Valdresspringar på nedstilt
 3. Fuggel’n, springar m/Olav Sataslåtten.
 4. Fanitullen, m/Sigbjørn Osa.

 

Ola Bø, hardingfele:

Privatopptak gjort av Ola Bø sjølv.

 1. Setesdalsgangar, (g-d-a-e).

11.Springar på grønt (Grålysningsspringar).

 1. Thomasklukkelåtten.

 

Side B på MC:

 

 

 1. Springar, spelemann?
 2. Rull frå Hardanger, spelemann?
 3. Gangar (Langedragen 2), spelemann?
 4. Springar frå Telemark, m/Steingrim
 5. Sevliden, halling m/Steingrim
 6. Vegglijenta, springar m/Steingrim
 7. ·

 

Privatopptak med ein numedalsspelemann:

 1. Fleksåsen, springar frå Flesberg.
 2. Haugan, springar frå

 

Frå elt radioprogram med Gunnar og Johannes Dahle.

 1. Fanden på bordlasset, gangar m/Knut 24.Fossekallen, springar m/Johannes Dahle.

Johannes Dahle fortel.

 1. Springar etter Sønnstaulen, m/Johannes Dahle. (Framhald på band 49.)

 

BAND 54:

 

Privatopptak  med Levor  Laa,  som  let på kjafte. Opptaket er gjort av Ola  Kortgard.

 

 1. Era knivadn sløv te …
 2. Gommolåtten, _
 3. Storebråten, springar etter Nils
 4. Pål Eilevstøle,
 5. Fru Stenersen, springar.
 6. Fløytelått etter Eivind
 7. Silda-Ola (?), springar (same som  Kagge-Tor).
 8. Skripalåtten hass far, springar (Skinntrøya).
 9. Ho mutter uppi stugun, springar (Ulrik i Jensestugun).
 10. Gro Gudmundsrud,
 11. Kusebasken,
 12. Tjødnbalen,
 13. Sevleguten,
 14. Asle Myro,
 15. Reinlender (Neimen om eg ..).

 

Slåttar etter Torgeir  lverstugun,  m/  Sigbj.  B. Osa, vanleg fele:

 1. Vals etter Kal-Fant.

 

KNUT TEIGEN, durspel: Opptak gjort av Ola Kortgard.

 1. 1905,
 2. Kongsbergen,
 3. Grisegjerden,

 

Side B på MC:

 

 1. Asle Myro,
 2. ?
 3. Vals (Kvasarvalsen).
 4. Holingen,

 

Ny utøvar (?):

 

Framhald neste side:

 

Framhald Band 54:

 

Utøvar (?), hardingfele:

 1. Den blårandute,

 

 1. Fagerdalen, springar  m/ Torleiv
 2. Setesdalsgangar, m/ ?
 3. Rjukanfossen, springar m/ ?
 4. Anton (?), springar  m/  Kjetil Løndal.

(Desse fire er veldig flott  spelt,  men noko svakt opptak.)

 

 1. Kjørstaddrepen,

 

BAND 55:

 

KNUT MYRANN, hardingfele: Opptak gjort av Ola  Kortgard:

 

 1. Vegglijenta,
 2. Sindroen,
 3. Jarand Skinnarland,
 4. Ramsen,
 5. Haugeslåtten,

 

 1. Langedragen 2, gangar m/  Knut
 2. Tov i Runningen, springar m/ Knut

 

Frå ein konsert med Sigbj. B. Osa og Gjermund Haugen på Sundrehall: Framhald frå Band 56.

 1. Håvard Heddevalsen, Osa og
 2. Springar, Osa og

 

 1. Eg heiter Halvor, stev m/ Talleiv Røysland.

 

Privatopptak m/ ? :

 1. Hasselbuskane,
 2. Tukthusen,
 3. Springar frå

 

Side B på MC:

 

 

KRISTIAN ØVREVOLLSEIE, hardingfele: Privatopptak.

 1. Springar etter Ola
 2. Jørnvrengje,
 3. Sevlen,
 4. Gro Gudmundsrud,

 

 1. «Spillopper-Ola», sketsj m/ Nils Gjeldokk og Ola

 

 1. Ulrik i Jensestugun, springar,

 

 1. Begjuven (g-d-a-e), springar  m/  Gjermund Haugen,
 2. Tinnemannen, gangar  m/  Gjermund  Haugen,

 

Framhald på Band 57.

 

BAND 56:

 

SIGBJØRN BERNHOFT OSA OG GJERMUND HAUGEN. konsert på Ål:

Opptak gjort av Ola Kortgard.

 

 1. Brudemarsj frå Seljord,
 2. B.Osa kåserer om korleis slåttane er vorte til.
 3. 8.Osa kåserer om fargar i musikken, og spelar Budeiene på Vikafjell av Sjur Helgeland.
 4. Springar etter Sjur Helgeland, m/ B. Osa.
 5. Brynjulf Olsson, gangar m/ Gjermund
 6. Heiloen, gangar m/ Gjermund
 7. Jørånnatten, springar m/ Gjermund

 

Side B på MC:

 

 1. Huldremøyane dansar, reinlenderinspirert lydarlått av og med Gjermund
 2. Kirken den er et gammelt hus, salmetone m/ Gjermund
 3. Tårån i Troppin, lydarslått m/ Gjermund
 4. Brudemarsj, m/ B. Osa.
 5. Skotsk fantasi, av og med B. Osa.
 6. Meistervalsen, m/ B. Osa.
 7. Bjølleslåtten etter Mosafinn, m/ B. Osa.
 8. Huldrejentas lokketonar, lydarslått m/ B. Osa.
 9. Gårdebylåten, gånglåt m/ B. Osa.
 10. Vals frå Sverige, m/ B. Osa.

 

Framhald på Band 55 (nr. 8 og 9).

 

BAND 57:

 

 1. Hølje Plassen, springar m/Gjermund
 2. Nordfjordvalsen, G.Haugen og S.B.
 3. Gårdebylåten, gånglåt m/ Haugen og S.B. Osa.
 4. Tukthusen, springar m/ Gjermund
 5. Springar frå Voss, m/ B. Osa.

Desse slåttane (1-5) er privatopptak, gjort av Ola Kortgard.

 

 1. Jørnvrengje, springar m/ Ola Bø ?

 

KRISTIAN ØVREVOLLSEI E. hardingfele:

 1. Asle-Knut,
 2. Basken,
 3. Ivar Jorde,
 4. Skøren,

 

Side B på MC:

 

 1. Silde-Per 2,
 2. Asle Myro (Raggsteindallåtten),
 3. Den som rulla etter golvet,
 4. Silde-Per 1,
 5. Vals etter Tor
 6. Reinlender etter Tor
 7. Bordstabelen,
 8. Klunkelåtten,

 

 1. Tårån i Troppin, lydarslått m/ B. Osa.
 2. Vals (Synnevavalsen), samspel m/?.

 

BAND 58:

 

KRISTIANE LUND, hardingfele: Opptaka er gjorde av Ola  Kortgard.

 

 1. lgletveiten, springar  etter  Halvor
 2. Høgsetebenken, springar etter  Flatland.
 3. ? , gangar e. H.
 4. Springar etter  Flatland.
 5. Lekarvollbekken, springar  av Torkjell
 6. Fjellrosa, gangar etter  Lars
 7. Vals frå
 8. Friaren, gangar i form etter Einar
 9. Vals frå
 10. Vals frå Sunnfjord, iform etter Johannes Meland ?
 11. Fanitullen, iform etter Ivar Kjellstad, Ålesund ?

 

OLAV VESTENFOR  OG NILS GJELDOKK.  hardingfele:

 1. Søtepose, springar,
 2. Linkom-Sara, springar,
 3. Hølje Plassen, springar, samspel. 17, Valdreskvelven, springar,
 4. Kjitil Geiterygg, springar,
 5. Nordfjordvalsen,
 6. Reinlender, m/?
 7. Jon Vestafe, springar m/ Nils GJeldokk?
 8. Gangar frå Telemark, m/Nils Gjeldokk?
 9. Springar frå Hallingdal (Ulrik i Jensestugun), m/ Gjeldokk.

 

OLAV  SKREDDERBERGET. trekkspel:

 1. Storøyguten,
 2. Valdreskvelven,

 

 1. Valdreskvelven, springar,  m/Komp.?

 

Song m  ?:

 1. «Fanitullen», av Jørgen
 2. Vise (om ein som alltid kjem ein time for seint).

 

BAND 59:

 

DURSPELEMANN??:

 1. Tjødnbalen,
 2. Gauken,
 3. ?,
 4. Kari Rud (Kari Rue),
 5. Amerikansk
 6. Golingsjenta,
 7. ?. , spri.ngar.
 8. Sevlen, lauslått.
 9. Fire vakre jenter på…,
 10. Holedokken,
 11. Silverbell, amerikansk (polkatype).

 

Side B på MC:

 

 1. Lokkern,
 2. Gamal

 

Trekkspelar???: Opptak v/ Ola Kortgard.

 1. Det blå hav (?), 18. ???
 2. Storøyguten, springar (vert broten).
 3. Du skal få sukkertøy…,
 4. Hele livet ..
 5. Ilove you baby,

 

Durspelemann???: Opptak v/ Ola Kortgard.

 1. Låtten hass Sevat Gudbrandsgard,
 2. Sylkjigulen,
 3. Golingsjenta,
 4. Hallingstadlåtten,
 5. Nordfjordingen,

 

Framhald på Band 60.

 

BAND 61:

 

GULLIK HAUGEN, hardingfele: Opptak v/ Ola  Kortgard.

 1. Kari Hagen,
 2. Sjåheimen,
 3. Veksaren,
 4. Kal-Fant

 

ODD  BAKKERUD, hardingfele:

 1. Siktebekken,
 2. Markendmåndagen etter G. Borgen,
 3. Springar etter Jørn Hilme (ca. 20 sek. teknisk  støy).
 4. Godværsdagen,

 

NILS GJELDOKK OG ODD BAKKERUD,  hardingfeler:

 1. Hølje Plassen,
 2. Valdreskvelven,

 

OTTO  FURHOLT  (?), hardingfele: NRK-opptak.

 1. Setesdalsgangar (g-d-a-e).
 2. Gangar frå

 

Side B på MC:

 

 1. Dolkaren, gangar frå Setesdal (vert broten).

 

 1. GJELDOKK OG 0. BAKKERUD, hardingfeler:
 2. Skradden (?), gånglåt.
 3. Brudemarsj frå Seljord (V-Telemark).
 4. Hølje Plassen,

 

TORADERSPELEMANN???:

 

BAND 62:

 

Radioprogram  frå  landskappleiken  på  Lillehammer 1968: vi Sven  Nyhus.

 1. Lurlakk/tenar.

– prat vi Sven Nyhus.

 1. Tonekavalkade med alle instrument  som var  representert  på
 2. Godt humør, pols i form etter M. Nytrøen, m/Tone
 3. Gangar etter Per Bulken, m/ Anders
 4. Fandens pelsdans, m/  Jenny  Grønli
 5. Rotnheims-Knut, m/ Tarjei
 6. Kulokk frå Sverige, m/ Karin
 7. Margit Hjukse, m/ Agnes
 8. Springar på langeleik,  m/  Synnøve Hegge Sæta.
 9. Intervju med svenske
 10. Pråstpolskan (frå Helsingland), m/3
 11. Skålhalling, etter Molykkjun, m/ Amund Bjørgen.
 12. Heringstadhallingen, m/  Bjørn

 

Side B på MC:

 

 1. Berit Hellekveen, springleik m/  Hans W.
 2. Morten Sålebindar, springar  m/  Kjetil Løndal.
 3. Godværsdagen, springar  m/  Odd
 4. Springleik frå Lom, m/  Lom
 5. Gånglåt frå Råttvik, m/ Spelemannslag frå

 

 1. Vals, m/Hilmar
 2. Huldreslått, m/ Alexandersen.
 3. Thomasklukkelåtten,  m/  H. Alexandersen.

 

 1. Stunde e» no kjeringji go» , springar m/ Ola Gurigard Halleset (?).

 

 1. Lydarslått på trollstilt, m/ Magne Manheim. Kivlejenta, —————-»———————-. 25. Lydarslått —————–»———————-.

Er desse 3 slåttane Kivlemøyane etter Harald Manheim?

 

BAND 63:

 

ODDEMANN  HAUGEN, durspel:

 

 1. Vals av
 2. Vals (G. Erichsen).
 3. Reinlender etter
 4. Golingsjenta,
 5. Knut Olsen,
 6. Ta det med ro,
 7. Grisegjerden,
 8. Gamal

 

Side B på MC:

 

 1. Livet i Finnskogarna,
 2. Kvåsarvalsen.
 3. Lokkern,
 4. Masurka (G. Erichsen).
 5. Holingen,
 6. Brudevals av

 

? KJÆMPERUD, durspel:

 

BAND 64:

 

Opptak  av TV-program  frå  landskappleiken  på Gol 1972: Program/eiar:  Hallgrim Berg.

 

 1. Den blårandute, Lagspel til dans.
 2. Intervju med Ola Fauske om Rotnheims-Knut.
 3. Rotnheims-Knut, halling mf Jens A.
 4. Ola Fauske fortel om
 5. Jeg vil aldri bort meg gifte, vise m/ Ola
 6. Holingen, reinlender, durspel m/ Rygg og
 7. Vals, durspel m/ Rygg og
 8. Baustadtoppen, springar  m/Frank Martinsen og Øyvind
 9. Vals på langeleik, m/valdresjenter .

.10. Springar  på langeleik, m/valdresjenter.

 1. Samtale med Haldor Røine, som fortel om då Andres på Teigi fekk besøk av prost og
 2. Kjørstaddrepen, springar  m/Torleiv
 3. Lea deg lea deg gam/e Ola, halling m/Torleiv

 

Side B på MC:

 

 1. Springleik frå Gudbrandsdalen,  m/Gudbrandsdølenes  m.lag  i Oslo.
 2. Sullen til Marit, m/Agnes Buen Garnås.
 3. Ei vise og Gjendines bånlåt, m/A. Garnås.
 4. Vi skal ikke sove bort sumarnatta, m/ B.  Garnås og Steinar  Ofsdal  (fløyte).
 5. To stev, m/Torbjørg Am/id
 6. Dikt av Torbjørg Am/id Paus (frå domarbordet  i Sogndal  1971).
 7. Rjukanfossen, springar m/Knut

 

Frå ein folkemusikkhalvtime frå Folkemusikkdagane på Ål: Program/eiar: Sven Nyhus.

 1. Springar etter Jørn Hilme, m/Odd
 2. No ha» e·vøre i Herad og fridd (Gommolåtten), låttestev m/Gunnlaug
 3. Stundo e» mi kjæring go» , springar på einrader m/Ola Gurigard
 4. Fru Stenersen, springar  m/Jens A.
 5. Raggsteindallåtten, springar  m/Magne
 6. Kubbestollåtten, halling m/Gol

 

 1. Den som rulla etter golvet, springar m/K. Øvrevollseie (NRK-oppt.).

 

BAND 65:

 

OLAV SATASLÅTTEN, hardingfele: Vonheim  1961. Noko forvrenging.

 1. Skripalåtten, halling.
 2. Sylkjigulen,
 3. Krullafuru,
 4. Trulseguten,
 5. Kristi Vangji,

 

 1. Brudemarsj etter Grimsgarden,  m/Gol og Torpo
 2. Hallingstugu, springar m/Gol og Torpo

 

Samspel på hardingfele m/?:

 1. Ulrik i Jensestugun,
 2. 1905,
 3. Valdreskvelven, springar.

 

 1. Bråta-Per, halling m/? (O.Sire).
 2. Store vesle Per, springar m/? (0. Sire).
 3. Springar på langeleik, m/?
 4. Halling på langeleik, m/?

 

Side B på MC:

 

ODD BAKKERUD, hardingfele:

 1. Kristi Vangji,
 2. Perigarden,
 3. Sølve-Knut,
 4. Skinntrøya,
 5. Bråta-Per 2,
 6. Ulrik i Jensestugun,
 7. Gangar etter Hans
 8. Springar etter
 9. Sevliden,
 10. Rotnheims-Knut, halling.

 

SEVAT SATAØYN, hardingfele:

 1. Ivar Jorde, springar (g-d-a-e).
 2. Prillar Guri, springar (a-e-a-ciss).
 3. Klunkelåtten, springar (a-e-a-ciss). Framhald på neste

 

BAND 66:

 

SEVAT  SATAØYN, hardingfele:

 1. Fanitullen (gamal form).
 2. Fanitullen (ny form), lydarlått.
 3. Store-Dekken,
 4. Fuggel’n,

 

 1. Marsj, samspel på
 2. Springar frå Telemark, m/?.
 3. Kivlemøyane (vert broten), m/?
 4. Skuldalsbrure, gangar, m/?
 5. Sjåheimen, springar m/Odd

 

KRISTIAN  ØVREVOLLSEI E, hardingfele:

 1. Rultemann,
 2. No må du vera inderleg sprek,
 3. Rande-Ambjør, halling (g-d-a-e).
 4. Ivar Jorde, springar (g-d-a-e).

 

 1. Lydarlått spelt på

 

Side B på MC:

 

 1. Springar spelt på

 

JØRGEN HUSEMOEN, hardingfele:.

Frå ein folkemusikkhalvtime v/Torleiv Tveita.

 1. Linkom Sara, springar i form etter Tor
 2. Peisestugu,
 3. Halling i form etter Grimsgarden (Skripalåtten).
 4. Sølvsmed Morten,

 

 

, hardingfele: Privatopptak ARNE HOLT gjort av ? Sollien.

 1. Rotnheims-Knut,
 2. Markensmåndagen,
 3. Marsj (Jølstrabrura?).
 4. Vals, samspel fele og
 5. Vals, samspel fele og
 6. Gårdebylåten, gånglåt på fele og
 7. Godværsdagen,
 8. Masurka, fele og

 

 1. Min første komposisjon, vals spelt på
 2. Springar frå Sigdal. Framhald på neste

 

BAND 67:

 

 1. Vestgardingen, springar,  samspel på fele og

 

KRISTIAN  ØVREVOLLSEI E, hardingfele: Frå ein folkemusikkhalvtime  v/Torleiv  Tveito.

 1. Asle Øyne,
 2. Springar frå Hallingdal (Tilla Haga).
 3. Asle-Knut,
 4. Bråta-Per,
 5. Jørnvrengje,
 6. Den som rulla etter golvet,

 

MAGNE  MYHREN, hardingfele:

 1. Kongelåtten,
 2. Springar på
 3. Springar frå Krødsherad (?).
 4. Skøren,
 5. Gro Gudmundsrud, springar.
 6. Rande-Ambjør,

 

Side B på MC:

 

 1. Far og mor og presten, sang m/Talleiv Røysland.
 2. Tjugedalaren, springar  m/Bjarne
 3. Krullafuru, springar m/Odd
 4. Bygdatråen, lydarlått m/?.
 5. Vals e Kal-Fant, m/Osa, Viken, Nyhus og
 6. Halling, m/M. Myhren (?).
 7. Springar, m/M. Myhren (?).

 

KRISTIAN ØVREVOLLSEI E, hardingfele:

 1. Nils Gudmundsrud,
 2. Langåkeren,
 3. Springar etter
 4. Jon med hiten,
 5. Plassen,
 6. Basken,

 

BAND 68:

 

 1. Grusomme skjebne,
 2. Skuldalsbrure,

 

 1. Grånhagavisa m/ Turid

 

 1. Gullfakse, springar m/ Anders

 

Side B på MC:

 

NRK-opptak frå Landskappleiken på Lillehammer 1968:

 1. Asle-Knut, springar m/Olav Sire (?).
 2. Rotnheims-Knut, halling m/Tarjei

 

Frå ein folkemusikkhalvtime med Leif Rygg og Knut Myrann:

 1. Brunsdalen, halling m/ Myrann.
 2. Hei so dansa jenta mi, springar m/ Rygg.
 3. Gangar etter Eivind Spellemann, m/ Myrann.
 4. Vegglijenta, springar m/ Myrann.
 5. Slik spela Pål, gangar m/ Myrann.
 6. Vossarull etter Helgeland, m/ Rygg.
 7. Springar, m/ Rygg.
 8. Eg er liten eg, halling m/ Rygg.
 9. Springar etter Per Bulken, m/ Rygg.
 10. Vassendaslåtten, springar m/ Rygg.

 

BAND 69:

 

Frå bryllaupet til Agnes og Sigurd  Kirkebøen: Dansespel.

 

Solo hardingfele:

 1. Springar (Randi).
 2. Neimen om eg ville,
 3. Springar (Skaralåtten?). Samspel hardingfeler:
 4. Ringnesen,
 5. Linkom-Sara,
 6. Gamal reinlender (Ola’s reinlender). Samspel hardingfele og trekkspel:

.7. Torpovalsen.

 1. Brudemarsj frå
 2. Storøyguten,

Side B på MC: Solo hardingfele:

 1. Rotnheims-Knut,
 2. Springar frå
 3. Asle-Knut,

 

Durspel:

 1. Springar.
 2. Springar (Kagge Tor?).

 

Samspel hardingfele og trekkspel:

 1. Det blir atter sol og sommer,
 2. Valdreskvelven,
 3. Gårdebylåten,

 

Framhald på neste band (Band 70).

 

BAND 70:

 

Bryllaupet til Agnes og Sigurd Kirkebøen: Framhald frå forrige band (Band 69).

 

Solo hardingfele:

 1. Tjødnbalen,
 2. Skripalåtten,

 

Samspel hardingfele:

 1. Kjitil Geiterygg,

 

Samspel hardingfele og trekkspel:

 1. Torpovalsen (Dette er brudevalsen).
 2. Storøyguten,
 3. Trekkspellått, foxtrott???

 

Side B på MC:

 

 1. Vals (dårleg lyd).

 

 

 1. Prillar Guri, springar m/Kristian Øvrevollseie.
 2. Springar på nedstilt kvint og bas, m/  Øvrevollseie.

 

Torkjell Haugerud, hardingfele:

 1. Førnesbrunen,
 2. Skuldalsbruri,
 3. Rjukanfossen,

 

_BAND 71:

 

Jørgen Husemoen. hardingfele:

 1. Godværsdagen,
 2. Jørnvrengje,
 3. Spretten,
 4. Skjelleruden,

 

 1. Brureslag, m/ ein av
 2. Springar etter Sortebergen, m/ Truls Ørpen  (?).
 3. Kjenne du røven lambetjuven, lydarlått m/   Bolstad.

 

Jens Amundsen.  hardingfele:

 1. Bylesoparen,
 2. Maris minne,
 3. Rakstejenta, springar  av Johannes

 

Løndal, Herrfoss eller Gravalid (???):

 1. Håkanes Førli,

 

Side B på MC:

 

 1. Hellosen,
 2. Jenta på Lauvøya,
 3. Tjugedalaren,

 

 1. Siklebekken, springar (gamal form)  m/  Groven.
 2. Siklebekken, springar  m/ Haugerud.
 3. Tårån i Troppin, lydarslått av T.
 4. Huldrejentas lokketonar, lydarslått av Haugerud.
 5. Jørånnatten, springar av T.  Haugerud,  spela av Kjetil  Løndal.

 

Band 72:

 

Bjarne  Herrefoss. hardingfele:

 1. Kjempehallingen,
 2. Jon Vestafe,
 3. Gangar etter
 4. Belarguten,
 5. lgletveiten,

 

Hauk  Buen, hardingfele:

 1. Rosa og Den som far spela juleftan, lydarslått og
 2. Gullfakse,
 3. Brynjulv Olsson,

 

Sigbjørn  B. Osa,  hardingfele og fiolin:

 1. Brudemarsj frå
 2. Springar frå
 3. Hildalen,
 4. Vals etter

 

Side B på MC:

 

 1. Reinlender etter Helgeland (vert broten).
 2. Springar (vert broten).

 

Torleiv Bolstad, hardingfele:

 1. Skraddarlåtten,
 2. Gamal
 3. Guro, lydarlått.
 4. Jonsokdagen,
 5. Bonde (vert broten).

 

Harald Røine. hardingfele:

Frå ein fokemusikkhalvtime sendt 6/7-1969.

 1. Springar frå
 2. Springar frå
 3. Halling (Bråta Per 2).
 4. Fanteladda,

 

 1. Hopparen, halling m/ Sigurd

 

BAND 73:

 

Olav  Løndal, hardingfele: Svært ruskut opptak.

 1. Guro Heddeli,
 2. Gjerki Haukeland,  gangar (g-d-a-e).

 

Kjetil Løndal, hardingfele: Sendt i NRK 7/5-1967.

 1. Gjestebodsgubben,
 2. meisterstykkje (vert brote).
 3. Belarguten,
 4. Vårlengt,
 5. Fjellrosa,
 6. Den gam/e Sevliden,
 7. Sønnstaulen,
 8. Aleine, springar komponert av Kjetil Løndal.

 

Side B på MC:

 

 1. Haslebuskane, springar  m/ sp.mann frå Tinn (?).
 2. Lars Fykeruds farvel til Amerika, lydarslåtUmarsj m/?.
 3. Springar m/ sp.mann frå

 

Gunnar Dahle, hardingfele:

 1. Gangar (Møsstrondsfenta).
 2. Signe,
 3. Heiloen,
 4. Kjetil Dalen,
 5. Knut Dahles farvel,
 6. Morten Sålebindar,

 

Odd Bakkerud, hardingfele:

 1. Skjelleruden,
 2. Fyken, halling (vert broten).
 3. Springar frå Nes (Baggen) (vert broten).

 

 1. Jolekvelden, springar m/Knut Buen Tjønn.

 

BAND 74:

 

Knut Trøen. hardingfele: Sendt i NRK 1511-1967.

Noko·mykje forvrenging.

 1. Vårflaumen, springar (g-d-a-e).
 2. Springar etter Torgeir  Trøen (g-d-a-e).
 3. Springar etter Torgeir  Trøen (g-d-a-e)
 4. Halling etter Ola Okshovd (g-d-a-e).
 5. Springar etter Ola Reishagen (g-d-a-e).
 6. Springar etter Ola Reishagen (g-d-a-d ?).
 7. Lydarslått etter Ola Okshovd (g-d-a-e).
 8. Springar etter  Beitahaugen (Thomasklukkestille).

 

 1. Springar frå Telemark, m/ Torbjørg As Gravalid  (?).

1O  Rull på nedstilt bas, m/ S. B. Osa  (?).

 

Kjetil Løndal, hardingfele:

 1. Gangar frå
 2. Springar frå
 3. Joleftan,
 4. Gangar frå
 5. Mannen med treskreppa,

 

Side B på MC:

 

 1. Vårlengt, gangar .
 2. Gaute Navardskard,
 3. Fanitullen, lydarslått.

 

 1. Kivlemøyane m/  Magne
  1. Kivlejenta,
  2. Lydarslått.

 

Torkjell  Haugerud, hardingfele: Noko forvrenging.

 

 1. Springar frå
 2. Siklebekken, springar  m/ Anund

 

BAND 75:

 

 1. Springar frå Telemark, m/ ?.
 2. Gangar, m/   Dahle (?).
 3. Bokkoen, springar, m/ Dahle  (?).
 4. Gangar, m/  Kjetil Løndal.
 5. Gjestebodsgubben, springar  m/  Kjetil Løndal.
 6. Trollhallingen, m/  Kjetil Løndal.
 7. Springar, m/ Kjetil Løndal. –
 8. Triløytingen, gangar  m/  Dahle.
 9. Springar på nedstilt, m/  Dahle.
 10. Springar m/  Kjetil Løndal.

 

 1. Fanitullen, m/?.
 2. Ein golo gut, rudi m/?.

 

Side 8 på MC:

 

 1. Sønnstaulen, springar  m/  ein
 2. Marsj, m/ein –
 3. Trollhallingen, m/Magne Manheim (?).
 4. Storeslåtten, halling m/Sigbj. Osa(?).
 5. Tonestykkje frå Vestlandet, m/ein
 6. Gullfakse, springar m/ Haldor Meland (?).
 7. Rosa, lydarslått; m/Kjetil Løndal (?).
 8. Springar etter  Sjur Helgeland,  m/Sigbjørn B.
 9. Skjoldmøysslaget, gangar m/ Olav Heggeland»
 10. Kvennaslåtten, springar  m/  Jens Amundsen  (Nesbyen 1962).
 11. Lea deg lea deg gam/e Ola, Torleiv

 

BAND 76:

 

 1. Huldrejentas lokketonar, m/ Magne Manheim.
 2. Springar på nedstilt bas, m/ Torleiv
 3. Gangar, m Johannes

 

ANDERS  KJERLAND, hardingfele:

 1. Huldreslått e. E. Medås.
 2. Rull på nedstilt
 3. Springar på nedstilt
 4. Flatabøen, brudeslått.

 

 1. Purkekragen, springar m/ Knut Trøen  (g-d-a-e).
 2. Luråsen 2, gangar m/ Gunnar Dahle.
 3. Høyværsdagen, springar m/?.
 4. Rotnheims-Knut, halling m/?.
 5. Stubben, springar  Svein Løndal (a-e-a-e),  m/?.

 

Side B på MC:

 

 1. Brynjulf Olsson, gangar m/ Torbjørg As Gravali  (?).
 2. Vals på hardingfele, m/?.

 

Amerikansk musikk, spelt på fiolin og piano: Houston i Texas, 1012-1963.

 1. Styrmannsvalsen.
 2. Schottis.
 3. Twostep (?). 21
 4. ? -in
 5. Vals i
 6. Vals i
 7. Vals i
 8. Pål på
 9. Vals.
 10. Schottis etter Lars
 11. Vals i

 

Framhald på neste band (Band 77).-

 

BAND 77:

 

Framhald frå forrige band (Band 76):

 

«Old-time tunes» frå Amerika, spelt på fiolin og piano:

 1. Vals.
 2. Amerikansk
 3. Langbeinten,
 4. Vals.
 5. Reel.
 6. Vals.

 

Side B på MC:

 

 1. Tennessee
 2. The girl Ilefl bahind me,

34, Musevisa, vals.

 

38’37»

 

BAND 78:

 

Torleiv Bolstad, hardingfele:

 1. Farande Fant, vals av Torleiv Bolstad.
 2. Fagerdalen,
 3. Sylkjigulen, springar (g-d-a-e).

 

Ola Gurigard Halleset. durspel:

 1. 1905,
 2. Skyttarhuslåtten,
 3. Silde-Per, springar (vert broten).

 

Sigbjørn 8. Osa, hardingfele:

 1. Labba-Gyri, ganga
 2. Fanitullen, gangar frå
 3. Lisbetslåtten, halling etter Ola
 4. Hildalen,

 

Side 8 på MC:

 

 

Leif Rygg, hardingfele: Folkemusikkhalvtime v/ Hallgrim Berg.

 1. Labba-Gyri, ganga
 2. Rull frå Hardanger (e. Kjell Midttun).
 3. Springar etter  Ola Mosafinn («Gamal vokkakona» ).
 4. Kjitil Geiterygg, springar.
 5. Skjemt og alvor,
 6. Lofthusen,
 7. Rull etter Gam/e-Hagen.
 8. Håstadbøen,

 

 1. Rull, m/ Olav
 2. Rull e. Per Berge, m/ Olav

 

 1. Skårsveikjen, gangar frå Setesdal, m/?.

 

BAND 79:

 

 1. Fossegrimen, gangar m/ ?.
 2. Rakstejenta, springar m/  Dahle.
 3. 2 setesdalsstev m/  (A. Austad ?).
 4. 2 setesdalsstev m/ Torleiv  Bjørgum.
 5. Lisbetslåtten, halling m/  Leif
 6. Rull frå Hardanger, m/ Leif
 7. Jørnvrengja, springar (g-d-a-e), m/ ?.
 8. Tjugedalaren, springar  m/  Bjarne
 9. Thomasklukkelåtten (e. Olav Moe), m/  Ola Grihamar  sen..
 10. Flatabøen, brudeslått  m/ Anders
 11. Tjønnbergen, rull m/ Anders
 12. Hildalen, halling m/ Anders
 13. Skjelleruden, springar  m/  Olav Sataslåtten.

 

Side B på MC:

 

 1. Intervju med Aslak Sandestølen på 70-års dagen hans, 29. april 1969. Intervjuet er gjort av Leif

 

Aslak Sandestølen spelar sin eigen komposisjon Heimhaugen, og hallingen Jonsen.

 

Framhald på neste band (Band 80).

 

BAND 80:

 

Framhald frå forrige band (Band 79):

 

Frå feiri’nga av Aslak Sandestølen sin 70-års dag, opptak gjort av Leif Rygg.

 1. Moreguten, springar m/ Aslak Sandestølen.
 2. historier/samtale v/ Rygg, Sandestølen og J. A. Myra.
 3. Springar, av og med Sandestølen.

 

Frå opninga av ei Sandastølen-utstilling, opptak v/ L. Rygg:

 1. Taler og historier.
 2. Heimhaugen, spelt av Leif Rygg og Sandestølen fortel om korleis slåtten vart til.

 

Side B på MC:

 

 1. Nils Gjeldokk kåserer om Luråsane (Felespel og rosemåling).

 

Framhald frå band 82: Nils Espegard. trekkspel:

 

BAND 81:

 

Kristian Øvrevollseie. hardingfele:

Opptak gjort av Olav Kyrkjedelen (Leveld) i 1958. Kristian fortel  myljo låttadn.

 1. Kåte Reiar, springar lært av Lars  Holestøl.
 2. Tjødnbalen, springar etter Lars  Holestøl.
 3. Springar etter Lars Holestøl (Siri Spillemann/Låtten hass ).
 4. Numedølen (Asle Øyno),  springar etter Lars Holestøl.
 5. Kvannebergen, Herleik Kvanneberg.
 6. Jon med hiten, halling e.  Herleik
 7. Jørnvrengje,
 8. Skinntrøya,

 

Side B på MC:

 

1O.  Sylkjigulen, springar.

 1. Bråta Per 2,
 2. Kristi Vangji,
 3. Søtepose,
 4. Kveldstemning på Storestølen  (Basken),
 5. Ivar Jorde (g-d-a-e),
 6. Vals etter Tor Grimsgard (g-d-a-e).
 7. Raggsteindallåtten (Asle Myro) (g-d-a-d),
 8. Skøren (g-d-a-d).,
 9. Silde Per (g-d-a-d),

 

Framhald på neste band (Band 82).

 

BAND 82:

 

Framhald frå Band 81:

 

Kristian Øvrevollseie, hardingfele:

 1. Langåkeren (g-d-a-d),
 2. Reinlender etter  Ludvig

 

Sigvat  Kirkedelen, durspel:

 1. Lauslått.
 2. Silde Per,
 3. Brennheiten,
 4. Skyttarhuslåtten,
 5. 1905,
 6. Kagge Tor,
 7. Springar lært av Ola
 8. Basken,
 9. Nordfjordingen, springar  (annonsert som Golingsjenta).

 

Side B på MC:

 

 1. Lauslått.

 

Nils Espegard, trekkspel:

 1. Gårdebylåten, svensk gånglåt.
 2. ? (vert broten).
 3. ?
 4. Drømmen om Elin,

 

Framhald på Band 80.

 

BAND 83:

 

Ola Gurigard Halleset. durspel:

 1. Du rikka kji rova på røyskatten du,
 2. Laus lært av Eirik
 3. Stunde e no kjeringji go,
 4. Gro Holto,
 5. lnkji sutra e og inkji gret e…,
 6. Dusegarden,
 7. Kjenne du .., springar.
 8. Jonsrudningen (e. Knut Jonsrudningen,  Gol),
 9. Springar etter Lars
 10. Springar etter Halvor
 11. 1905,
 12. Golingsjenta,

 

Side B på MC:

 

 1. Silde Per,
 2. Basken,
 3. Masurka frå
 4. Skyttarhuslåtten,
 5. Reinlender etter Torstein
 6. Vals etter Ola

 

44’45»

 

BAND 84:

 

Per Sataslåtten <«Per Salig»), durspel og prat: Opptaka er gjorde av Olav Oppsato.

 

 1. Golingsjenta,
 2. Heim kom han Ola,
 3. Reinlender (annonsert  som vals).

 

 

Side B på MC: Framhald av praten. 46’53»

 

BAND 85:

 

Sigvat Kirkedelen (1905-1992). durspel: Opptak gjort ca. 1959.

 1. Golingsjenta,
 2. Låtten hass Botolv Gurigard,
 3. Purka sat fast i grinden,
 4. Dusegarden,
 5. Lauslått.
 6. Sylkjigulen (?).
 7. Brennheiten,
 8. Etternonslåtten (Kagge-Tor),
 9. Jørnvrengja,
 10. Skyttarhuslåtten,
 11. Nordfjordingen,
 • 12. Silde-Per, springar.
 1. Gauken,
 2. Nordfjordingen,
 3. Sjugurd i peise,
 4. Votndalslåtten,
 5. Havardsgarden,
 6. Leinen,
 7. 1905,

 

Side B på MC:

 

Knut S. Gurigard (1900-1982), durspel: Opptak gjort ca. 1975.

 1. Golingsjenta,
 2. Gamal springar (Hålfisen),
 3. Havardsgarden,
 4. Basken, springar·(vert broten).
 5. Etternonslåtten,
 6. Sylkjigulen,
 7. Dusegarden,
 8. Silde-Per,
 9. Skyttarhuslåtten,

 

Knut S. Gurigard spelar durspel og presenterer låttadn:

 1. lnkji sutra e og inkji gret e,
 2. Kari Rud,
 3. No må du vera inderleg sprek,
 4. Havardsgarden, springar etter Ola
 5. Etternonslåtten (kagge-Tor), springar etter Tor
 6. Låtten hass Botolv Gurigard,
 7. Sylkjigulen,
 8. Jørnvrengja,
 9. Basken,

Bandet heldt fram på neste side:

 

C    11· ;

 

 

 

 

 

 

 

Framhald Band 85:

 

 1. Skyttarhuslåtten,
 2. 1905,
 3. Dusegarden,
 4. Nordfjordingen,
 5. Silde-Per,

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s