Låtteliste – hardingfelespelemenn i Hallingdal, basert på opptak i NRK, Norsk Folkemusikksamling og Ål bygdearkiv

Opphavsrett til denne listen eies av Olav H Sataslåtten. . Dokumentet er lisensert som Creative Commons lisens «Navngivelse-Ikke-Kommersiell-Del-På-Samme-Vilkår 4.0 Internasjonal».Legal code: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/no/legalcode

Låtteliste hardingfelespelemenn i Hallingdal, basert på opptak i NRK, Norsk Folkemusikksamling (NFS) og i Ål bygdearkiv (Ål).

Utarbeidet av Olav Sataslåtten. Sist oppdatert 06.10.2017
Musikkforskeren Olav Gurvin (født 1893 i Tysnes, Hordaland, død 1974) var med sitt arbeid for å bygge ut undervisningen i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo med på å legge grunnen for norsk musikkvitenskapelig forskning. 1951 hadde Gurvin fått opprettet Norsk Folkemusikkinstitutt, og han var ansvarlig for et stort innsamlingsarbeid i årene som fulgte. Hans videre arbeid i folkemusikkforskningen førte til at han, sammen med J. Sandstad, utviklet et elektroakustisk apparat for fotografisk analyse av melodiforløp, et arbeid som vakte betydelig interesse også utenfor landets grenser. 1958 ble Institutt for musikkvitenskap opprettet ved Universitetet i Oslo, med Gurvin som styrer. Instituttet tilbød med tiden hovedfag og bifag, senere hovedfag, mellomfag og grunnfag i musikk, og magistergrad i musikkvitenskap. 1958 utkom første bind i serien Norsk folkemusikk, Hardingfeleslåttene. Gurvin var hovedredaktør, med Arne Bjørndal, Eivind Groven og Truls Ørpen som redaksjonskomité. Fem bind var utkommet da Gurvin måtte forlate arbeidet i 1967.

Arne Bjørndal overlot sitt fond og heie samlingen sin til Universitetet i Bergen, som inneholdt omlag 9000 nummer musikkmanuskript, omlag 5000 sider med gamle vise- og notebøker (tradisjonsoppskrifter).  47 fulle utklippsbøker med kulturstoff – i hovedsak om folkemusikk. En mengde grammofonplater og bortimot 600 lydbånd. I tillegg kommer omlag 500 foto. Arne Bjørndal gjorde innspillinger i Hallingdal 07.08.1959 (Sataslåtten), 12.08. 1959 (Sataøen) og 14.08.1959 (Øvrevollseie).
Journalisten Gudbrand Brager fra Valdres reiste på oppdrag fra Norsk Folkemusikksamling rundt på 60-tallet med en magnetofon fra Tandberg. Innsamlingsarbeidet resulterte i omkring 80 bånd med både hardingfele og andre tradisjonsinstrumenter. På initiativ fra Hallgrim berg ble båndene kopiert over på kassetter, slik at alle bibliotek i dalen fikk en samling som yngre spelemenn kunne låne. Magne Myhren lagde et instruksjonsbånd i tillegg, som var en analyse over to av låttene til Øvrevollseie. Magne Myhren har for øvrig analysert opptak med Sataslåtten, Øvrevollseie og Sataøen i tre artikler i tidsskriftet Dølaminne.

Sevat Sataøen

Sevat Sataøen er dokumentert med 79 låtter i Norsk Folkemusikksamling, når dubletter ikke er medregnet. Disse er som følger:

 1. Asle Myro
 2. Asle Strond
 3. Basken
 4. Brennheiten
 5. Bråtå-Per
 6. Bulkaguten
 7. Dekken
 8. Den lunefulle
 9. Den som rulla etter golvet.
 10. Den synste
 11. Duft
 12. Faen på bordlasset
 13. Fanitullen
 14. Fru Stenersen
 15. Gamal halling
 16. Gamal springar
 17. Gamal Strandaspringar
 18. Gauken
 19. Goffalåtten
 20. Gro – Holto
 21. Gro Gudmundsrud
 22. Grålysningen
 23. Ha du kje hoppa, so hoppa du no
 24. Halling
 25. Halling etter Ola Dekko
 26. Halling etter Bråta-Per
 27. Halling etter Tor Grimsgard
 28. Ivar Jorde
 29. Jørnvrengje
 30. Klunkelåtten
 31. Kongelåtten
 32. Kristi Vangji
 33. Krullafuru
 34. Kåte – Reiar
 35. Linkom-Sara
 36. Nils Gudmundsrud
 37. Nitjan hundre og fem
 38. No må du vera inderlig sprek, for no e det siste l
 39. Nordfjordingen
 40. Numedølen
 41. Prillar – Guri
 42. Ragnhild Brunsvald
 43. Rande-Ambjør
 44. Randi
 45. Reinlender etter Ola Dekko
 46. Reinlender etter Tor Grimsgard
 47. Reiseslått
 48. Rotnheims – Knut
 49. Rustemann
 50. Rustemann etter Myreguten
 51. Sevlen
 52. Silde – Per
 53. Sylkjegulen
 54. Skinntrøya
 55. Skorin
 56. Skuslen
 57. Solmøy
 58. Sortebergen
 59. Spretten
 60. Springar
 61. Springar etter Bråta-Per
 62. Springar etter Grimsgaard
 63. Springar etter Gudmund Østen
 64. Springar etter Myreguten
 65. Springar etter Ola A. Øyno
 66. Springar etter Ola A.Strand.
 67. Springar etter Ola Dekko
 68. Springar etter Tor Grimsgard
 69. Springar etter Østen
 70. Storeslåtten
 71. Strandaspringar
 72. Sumbreien
 73. Sølve – Knut
 74. Søtepose
 75. Til gjestebods
 76. Tjednbaln
 77. Vals etter Ola A. Øyno
 78. Vals etter Tor Grimsgard
 79. Vesle – Dekken

 

Olav Sataslåtten

 

Olav Sataslåtten er dokumentert med 89 låtter i Norsk Folkemusikksamling, når dubletter ikke er medregnet. Disse er som følger:

 

 1. Asle Myro I
 2. Asle Myro II
 3. Asle Strond
 4. Basken
 5. Baustatoppen
 6. Beinvegen
 7. Brennheiten
 8. Briskjehauga
 9. Bråta-Per I
 10. Bråta-Per II
 11. Den blårandute – Skrøviken
 12. Den som rulla ette gølve
 13. Fanitullen
 14. Fjellbekken
 15. Fuggel´n
 16. Gauken
 17. Gommolåtten
 18. Grimelien
 19. Gro Gudmundsrud- Springar etter Ola Strand
 20. Gro Holto
 21. Gudbrand Østen
 22. Halling
 23. Har du ligge me ho Jeger Sjugurd
 24. Hasselbuska
 25. Hei so dansa gjenta mi
 26. Hellinghaugen – Østen
 27. Hølje Plassen
 28. Ikkje sutra e», ikkje gret e»
 29. Jørnvrengja
 30. Kari-Per
 31. Kongelåtten
 32. Kristi Vangji
 33. Krullafuru
 34. Kåte-Reiar
 35. Leinen
 36. Liabekken
 37. Linkom-Sara
 38. Livet på Sandehussletten
 39. Masurka
 40. Moroguten
 41. Myreguten
 42. Måndagsmorgon
 43. Nitjan hundre og fem
 44. Ola heite guten min
 45. Ola Vangji
 46. Perigarden
 47. Prillarguri
 48. PÅl Eilevstøle
 49. Ragnhild Brunsvald
 50. Rande-Ambjørg
 51. Reinlender
 52. Ridalskongjin
 53. Rotneimsmordaren
 54. RotnemsmÅlaren
 55. Rotnheims-Knut
 56. Rustemann
 57. Rustemannlåtten
 58. Sevleguten
 59. Sevlen
 60. Skinntrøya
 61. Skjelleruden
 62. Skripalåtten
 63. Skuslen
 64. Sortebergen
 65. Spretten
 66. Springar
 67. Springar etter Asle Øyno
 68. Springar etter Ola Strand
 69. Springar etter Ola Dekko
 70. Springar etter Skjellerud
 71. Springar etter Thor Grimsgard
 72. Springar etter Truls Ørpen
 73. Springar frå Ål
 74. Storebråten
 75. Store-Dekken
 76. Stundo e mi kjerring go
 77. Sumbreien
 78. Sylkjegulen
 79. Sølve – Knut
 80. Tjednbaln
 81. Tjugedalarslåtten
 82. Toingen
 83. Trulseguten
 84. Ulrik Jensestugu
 85. Urjen
 86. Vassåren
 87. Vesle-Dekken
 88. Vesle Kari Ruud
 89. Vårflaumen

Kristian Øvrevollseie

Kristian Øvrevollseie er dokumentert med 79 låtter i Norsk Folkemusikksamling, når dubletter ikke er medregnet. Disse er som følger:

 1. Asle Myro – Åse Villand
 2. Basken – Fjellstemning på Storestøle
 3. Bordstabelen
 4. Brurelått
 5. Bruremarsj
 6. Bråta-per
 7. Bulkaguten
 8. Dei bundne låtta`dn (I)
 9. Dei bundne låtta`dn (II) – GrÅlysningen
 10. Den som rulla ette` golve`
 11. Fanitullen
 12. Fyryspel av Kristian Øvrevollseie
 13. Fyryspel etter Tor Grimsgard
 14. Godværsdagen
 15. Halling a
 16. Halling b
 17. Halling c
 18. Halling d
 19. Halling e
 20. Halling etter Ola Dekko
 21. Halling etter Eivind Hollebakken
 22. Halling etter Tor Grimsgard
 23. Ikkje sutra eg og ikkje gret eg
 24. Ivar Jorde
 25. Jon med hiten
 26. Jørnvrengja
 27. Kari Ruud
 28. Kjetil Geiterygg
 29. Klonkelåtten
 30. Kristi Vangji
 31. Krullefurua
 32. Kvannebergen
 33. Kveldsstemmning på Storestølen – Basken
 34. Kåte-Reiar
 35. Langåkeren
 36. Lausslått etter Ola Lein
 37. Nils Gudmundsrud
 38. No må du vera leug og sprek
 39. Prillar-Guri
 40. Raggsteindallåtten
 41. Rande – Ambjør
 42. Reinlender
 43. Reinlender frå Nes
 44. Reiselått
 45. Rotnheims-Knut
 46. Rotnheimsmordaren
 47. Rustemann
 48. Sevlid`n
 49. Sevliguten
 50. Silde-Per
 51. Silkjegulen
 52. Siri Spillemann
 53. Skinntrøya
 54. Skjelleruden
 55. Skutlen
 56. Skørin
 57. Solmøy
 58. Springar a
 59. Springar b
 60. Springar c
 61. Springar d
 62. Springar etter Asle Øyno
 63. Springar etter Harald Langåker
 64. Springar etter Myreguten
 65. Springar etter sin «goffa»
 66. Springar etter Tor Grimsgard
 67. Springar frå Hallingdal
 68. Springar frå Nes
 69. Storebråten
 70. Storeslåtten
 71. Sumbreien
 72. Sylkjegulen
 73. Sølve-Knut
 74. Søtepose
 75. Tjednbarden
 76. Tjødndalen
 77. Ulrik Jensestuen
 78. Vals etter Tor Grimsgard
 79. Vals frå Nes

 

 

 

 

 

Liste over utøverne det finnes opptak med:
Akervold,  Kolbjørn 1910-10-01 (NF)
Bakkerud, Odd 1931-1989 (NF) (ÅL): Hallingstad 1953, Folkemusikkhalvtimen «Slåtter frå Rukkedalen»
Brabant, Øyvind 1956-12-12 (NF) (ÅL)
Breiehagen, Paul 1922-07-18 (NF)
Bøygard, Arnfinn 1919-02-22 (NF)
Dekko, Botolv 1897-11-13 (NF) 1965-03-31 samler Brager, Gudbrand A.
Dekko, Knut 1885-12-19 (NF) 1963-10-17 samler Brager, Gudbrand A.
Eidal, Kristen A. 1878-06-23 (NF)
Foss, Olav H. 1908-09-02 (NF)
Gjeldokk, Lars 1908-12-02 (NF) (ÅL) Hallingstad,  Brager 17.10.1963, 18.10.1963, 20.01.1967 og Sven Nyhus 13.03.1973, 14.03.1973
Lars Gjeldokk ble kringkastet flere ganger i radio etter 1950, det må derfor være opptak med ham i NRK.
Gjeldokk, Nils 1911-12-2 (NF)(ÅL) Hallingstad,  Brager 18.10.1963, 19.10.1963, 16.02.1965, 18.03.1965, 19.03.1965 og Sven Nyhus 13.03.1973,         14.03.1973, Jon Faukstad 1974, OSATo og Lars Hallingstad. Nils Gjeldokk ble kringkastet flere ganger i radio etter 1950, det må derfor være opptak med ham i NRK.
Hagen, Olav T. 1887-08-23 (NF) Dokumentert av Brager 15.05.1964, 17.12.1964, 19.02.1965, 16.03.1965, 19.01.1967 og 21.01.1967 samt i et udatert opptak med 24 låtter hvor kilden er ukjent. Samtlige låtter i denne listen er i NFS; det er ikke registrert at det er gjort andre opptak med ham enn de Brager har gjort for NRK. Fødselsdatoene er de oppgitt til Norsk Folkemusikksamling.
Haugen, Gunnar 1912-08-26 (NF)
Holto, Hans 1902-08-07 (NF)
Husemoen, Jørgen 1905-09-29 (NF)  (Berg) (ÅL) (NRK) Alle innføringer er NRK såfremt ikke merket «NRK og ÅL».
Isungset, Vilhelm 1896-04-10 (NF)
Liahagen, Herbjørn (NF)
Liahagen, Herman 1906-02-07 (NF)
Liahagen, Vigger 1900-06-01 (NF) Brager, Gudbrand A.1964-05-05, 1964-05-06, 1964-05-10
Lian, Erling 1903-01-30 (NF)
Mathismoen, Ola 1893-07-18(NF)
Moslåtten, Per 1900-05-14 (NF)

 

Myhren, Magne 1937-11-03 (NF) (ÅL)
Myrann, Knut 1932-01-19 (NF)
Myro, Jens A. 1921-09-01 (NF) (ÅL)
Opheim, Martin 1905-04-09 (NF)
Pukerud, Syver 1905-01-20 (NF)
Sandestølen, Aslak 1899-04-29 (NF) (ÅL) 1973-03-15 Nyhus, Sven (NFS) Leif Rygg 1972 (ÅL)
Sataslåtten,  Olav T. 1891-02-04 (NF) (ÅL) Bjørndal: 1959-08-07, Brager 1962-101962-11-02,1962-11-03, 1964-05-07,1965-03-17
I tillegg dokumentert av Sletten, Stave, Myhren/Berg/Tretterud, Håkon Sataslåtten, Hans Nestegard, Sigurd Skrindo og trolig Wigger Liahagen
Sataøen, Sevat S. 1892-02-14 (NF) (ÅL) Hallingstad på 50-tallet, Arne Bjørndal 12.08. 1959. Opptakene registrert som gjort av Brager for Noark Folkemusikksamling 11.01.1964 og 13.01.1964 er feilregistreringer ettersom Sataøen var gått bort allerede i 1962. Disse er ikke gjort av Brager, men er opptak fra Hallingstadsamlingen gitt av Magne Myhren til Brager på de to respektive tidspunktene. Hans Nestegard-opptaket fra 1956 er både i Ål bygdearkiv og i NFS. Grammofonplate-opptakene befinner seg både i NRK, NFS og i Ål (sistnevnte som del av samlingen etter Ål spel- og dansarlag. Det er Hallingstad-opptak av Sataøen i Norsk Folkemusikksamling og i NRK.
Sire, Olav E. 1918-04-23 (NF) (ÅL) Brager 02.11.1962, 16.10.1963, 05.05.1964, 06.05.1964, 10.05.1964, 15.02.1965, 17.02.1965, 18.02.1965 og 16.03.1965, Sven Nyhus 16.03.1973, Ål og i opptak fra Landskappleiken i Kristiansand 28.06.1980 (NFS)
Sjong, Kristian 1922-09-04 (NF)
Skrindo, Sigurd 1934-08-20 (NF) 1973-03-13 samler Nyhus, Sven
Sletten, Olav H. 1913-04-12 (NF) (ÅL) samler Brager, Gudbrand A.1964-01-14, 1964-05-09, 1967-01-24
Stakseng, Oddmund 1923-06-24 (NF)
Stave, Eiliv 1915-06-05 (NF) (ÅL)
Søgnen, Arthur 1928-08-06 (NF)
Trageton, Hans (NF)
Vesleslåtta, Knut 1891-09-24 (NF)
Vestenfor, Olav 1906-07-16 (NF) (ÅL)Hallingstad: 01.07.1961,  NRK Kopi 1956-08-05 Kongsberg (NFS), Brager 1963-10-19, 1963-10-28, 1964-01-16, 1964-01-24, 1964-05-12, 1962-06-23 Odda (Landskappleik)(NFS), Brager 1964-07-26, 1965-02-22, 1965-03-19, 1967-03-29, 1967-01-29, 1967-01-28, Lars Hallingstads opptak med Olav Vestenfor 1961 (NFS)

 

Ødegård, Engebret 1898-01-26 (NF) Brager: 1966-02-07, 1966-02-08, 1966-02-09, 1966-02-12, 1966-02-13, 1968-01-08
Øvrevollseie, Kristian G. 1910-05-11 (NF)( NRK) (ÅL), Hallingstad

 

Brager gjorde opptak i Hallingdal oktober 1962, 11.02.1962, 03.11.1962, 17.10.1963, 18.10.1963, 19.10.1963, 11.01.1964, 13.01.1964, 14.01.1964, 05.05.1964, 06.05.1964, 07.05.1964, 09.05.1964, 10.05.1964, 15.05.1964, 17.12.1964, 16.02.1965, 19.02.1965, 16.03.1965, 17.03.1965,  18.03.1965, 19.03.1965 19.01.1967, 20.01.1967, 21.01.1967 og 24.01.1967
Hallingstad-opptakene på 1950-tallet inneholder opptak med følgende utøvere:
Bakkerud, Odd
Gjeldokk, Lars
Gjeldokk, Nils
Myhren, Magne
Sataslåtten, Olav
Sataøen, Sevat
Vestenfor, Olav
Øvrevollseie, Kristian

Sataslåtten- og Sataøen-opptakene gjort av Hallingstad er helt eller delvis del av aksesjonene i NFS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste over opptak knyttet til utøver, arkivinstitusjon og med forklaring. FV= Feleverkene. Listen er ikke komplett, og det gjenstår en del opprydding ift låtter med betegnelse «Springar» og «Halling», osv.

 

Forkortelser:

OB:Bakkerud, Odd

BD: NFS: Dekko, Botolv

KD: Dekko, Knut
KE: Eidal, Kristen

OF: Foss, Olav

LG: Gjeldokk, Lars

NG: Gjeldokk, Nils

OTH: Hagen, Olav T.

AH: Holt, Arne

JH: Husemoen, Jørgen
VI: Isungset, Vilhelm

VL: Liahagen, Vigger
PM: Per Moslåtten

MM Myhren, Magne

JM: Myro, Jens A.

MO: Martin Opheim

AS: Sandestølen, Aslak

OSAT: Sataslåtten,  Olav

SS: Sataøen, Sevat

OSi: Sire, Olav

SKR:Skrindo, Sigurd

OSL:Sletten, Olav

ES: Stave, Eiliv

OV: Vestenfor, Olav

EØ: Engebret Ødegård
TØ: Ørpen, Truls

KØ: Øvrevollseie, Kristian

     
Låttenavn Utøver Utøver og

Arkiv-tilhørighet
(NFS=Norsk Folkemusikk-samling

Ål=Ål bygde-arkiv)

Forklaring til låtten (form, navnevariasjoner, tradering osv)
75-åringen (Beinvegen) OSAT OSAT: Berg 68, Berg 66 Sataslåttens egen komposisjon
Anker OTH OTH: OTH: Berg 67,NFS
Asle-Knut OTH, KØ, JM, OV KØ: Ål-NRK,

OV: NFS, Hallingstad

Asle-Knut. På et Halingstadopptak forteller Sataslåtten at han hadde denne etter Eivind Hollebakken (1864-1957). På et opptak kalte han låtten for Asle Strond og en annen gang Gro Holto. Til Rudolf Tretterud sier han at denne låtten

hørte han mye da han var ung.  Ikke ulikt Sataøen og Olav Vestenfor sine former. Ingen av disse tre hadde låtten etter samme spelemann. Navnet er etter spelemannen Knut Asleson Strand, Asle Knut (1794-1881).  «I hallingdal var Knut Asleson Strand (1795-1881) den glupaste spelemann. Dei fortel at han var fange i Sverige i krigsåra 1808-14, og at det var der han lærte seg å spela» «Asle-Knut var ein av dei beste spelemenna i dalen i si tid.

Asle Myro I

 

 

 

 

 

LG, OTH, OB, KØ, OSAT, SS, KØ, OV, JM, KD KD: ÅL
LG: Ål, Berg KØ:NFS, Berg ’56, OTH:NFS, OB:Ål,
OSAT: NFS, NRK 1962,  1963,  Berg 64 og 66 og Hallingstad
KØ:NFS-NRK
SS: Ål, NRK, Berg 56, HallingstadOV: NFS
JM: Ål 1967
KØ NFS:  Åse Villand
SS etter Ola A Strand 

 

 

 

 

Asle Myro II/ Asle Myro på uppstilt OSAT MM OSAT: Ål og NFS

MM: CD

“Asle Myro pà uppstilt –

spr som Sataøyn hadde etter Ola Myro

og 0. Dekko, lærde eg etter opptak og

notar. låtten har stundom vore kalla

Kåte-Reiar som i Telemark. Asle Myro

var ein sprek dansar frå Hoi. Låtten går

att i Hallingdal og andre hardingfelebyg

der austanfjells, Anne Vik i Valdres og

Helgœ Træsk i Numedal. I Gol kalte de

denne for Skrapjødnlåtten.

Asle Strond/Strånd/
Strand
OSAT, SS Ål
SS: NRK, Berg 56, Hallingstad
OSAT: Hallingstad
SS etter Ola A StraBD: NFS

Asle Øyno hos OTH (Berg 67)

Asle Øyno OTH, KØ OTH:NFS, Berg 67

KØ: Ål-NRK

Øyno (oppstilt Asle Myro hos OTH)
Asle Øyno-lått OTH OTH: Berg 67 Kåte-Reiar
Baggen/Vassåren

 

 

LG, OTH, OSAT OTH: NFS
LG: Ål
«Baggen» Der var Olav Timann Hagen som kalla denne låtten «Baggen». Han hadde lært den av Ola Baggegard i Votndalen. Låtten blir spelt på trollstemt. JAM.
Basken /Kveldstemning på Storestøl hos KØ) NG, OTH, KØ, OSAT, SS, OV OSAT: NRK 1962, 1970, Berg 64, NFS og Ål
KØ: Ål-NRK-NFSOV: NFS.
SS. Berg 56, Hallingstad
«Basken» heiter på folkemunne ogso «Kuse-Basken». Kristian Øvrevollstie kalla den ogso Kveldstemning på Storestølen (ved Strandavatnet). Han spelte ofte denne låtten og fortalde ar han hadde lært han av den kjende kvedaren Guro Myrvold med han gjette hjå henne på

Storestølen.

 

KØ: (Basken) Ø. 411. FV
SS etter Ola Dekko.

Uvisst opphav. Sataslåttens form hadde en annen

utforming enn Sataøen og Øvrevollseie. Vestlandsspringaren Hei so dansa ho jenta mi kan være opphavslåtten. Vigger

Liahagen hadde denne etter Kittil Lien og Eivind Hollebakken, og Sataslåtten kan ha hatt samme kilde.

Baustatoppen OSAT, OSi OSAT: NRK 1951,  1962, 1970,  l, Berg 66 Baustatoppen. Springar på vanlig stille. Om denne låtten fortalt Sataslåtten på et Halingstadopptak: “Det va en gang eg drog bortover Ridalen. Eg ha mine gamle veger vet du. Det va um hausten, og so kom e te at e skulle ta me en tur bortover te sauo mine. Det bles nokso hardt. Og sa kom e upp på Baustatoppen, Baustahovda som me kaller der burt i Ridalen, a da fikk e høre saubjølludn mine langt nord i heio der. Og da vart e so gla, e hadde gjengi hele dagen og rakla um kring der da veit du. Og sa høyrde e bjella at sauo nordi der, og da vart e so gla at e tralla en lått. Og sa vart det te det at e laget» n te Baustatoppen, for e satt opp på høgste

Baustahøgda». Til Rudolf Tretterud fortalte han fra Baustahovda da han hørte bjella si: «Da vart e sa hoppende gla at e satt me rett ne, og so tralla e en lått.” Dette var trolig høsten 1949, for låtten var i alle fall ny i 50-års laget til Vigger Liahagen l. juni 1950.Han spilte den inn for NRK første gangen i 1951, og sendt i Kringkastinga 2. september samme året.

Beinvegen OSAT OSAT: NRK 1970, Berg Beinvegen/75-åringen. Springar på nedstilt bas. Sataslåtten hadde vært på fisking i fjellet og tok en beinveg hjem igjen. Da kom han på denne låtten, heter det i «Norsk Folkemusikk Vll”, s 273.
Billehuset BD: NFS BD: NFS
Bondetampen OTH OTH: NFS
Bordstabelen KØ:NRK-NFS
Botolv Eilevstølen OTH
Brennheiten LG, NG, OTH, OSAT, SS, OSi OSAT: NRK 1962, Ål, Hallingstad

SS: NRK, Berg 56, Hallingstad

LG: Berg

«Brennheiten» Denne springaren er noko ukjend  utanfor Hallingdal, men i melodi kan han minne noko om «Bjølleslåtten», som vore kalla «Billehusen» i Hallingdal. MAGNE MYHREN. Brennheiten. På nedstilt bas etter Ola Dekko. Dekkokarene kalte låtten også Billehusen. Sataøen hadde denne etter Myreguten.

 

SS:

(Brennheiten) G. 1422. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Brennheiten = ein som er snøgg i snuen, i vendinga, i rørslene. Stundom var brennheiten tilnamnet på ein mann. FV

 

OSAT: (Brennheiten) Ø. 513. Oppskr. 1956. Sataslåtten hadde springaren etter Ola Dekko (Gamledekken), Torpo. FV

SS etter Myreguten

 

«Brennheiten spr
(G-d-a-e) ogso kalla Billehusen hørde eg etter opptak med Sataøyn. Det var ein gjæv lått for dei gamle i Ål. Sevat Sataøyn og Ola Dekko hadde låtten frâ Ola J. Myro, som kan ha laga 1åtten – ein “brennande heit” danse-lått. Sataslåtten og Sataøyn reiv i med nokre lentuge bogakast, og dei må vera med, om låtten skal få rette “brennheten”.
(H V 434).
MM

Briskjehauga OSAT OSAT: NFS (Bjørndal) Briskjihauga. Uvisst hvem Sataslåtten hadde denne etter. Dette var av samspellåttane til Torpo Spelemannslag. Navnet er knytt til en nedlagt seter/støl i Limarka i Nes, som het Briskjihaugen. Det er et stev om en budeie der og gjesleguten hennes: “Briskjihauga, Briskjihauga, rulla ut over leina. Gjesleguten, gjesleguten hadde ho uppått aleine” (Kristoffer Gullingsrud). Olav Vestenfor kalte låtten for Kongsbergen, og i Krødsherad kalte de den Kjednbaln.
Brudemarsj etter Tor Grimsgard OSi OSi: NFS
Brudemarsj frå Seljord OB
Brulandsvalsen  – Brennheimsvalsen NG
Bruremarsj OTH, OSi, OS, KØ KØ: NFS

OV: NFS

Bruremarsj frå Krødsherad etter Kleven EØ: NFS EØ: NFS
Brurelått KØ:NFS
Brøtingen OTH OTH: NFS «Brøtingen» springar som Ola Braaten, Rukkedalen, har laga.
Bråta-Per I LG, NG, OTH, KØ, OB, JM, VL, OSAT, SS, OSi, MM, OF, OV OSAT: 1962, Hallingstad, NFS, Ål
KØ: Ål-NRK-NFS, OF: NRK 1953(tapt?)
SS: NRK, HallingstadOV: NFSJM: Berg 67
Bråta-Per» springar e. O la Dekko. SS hadde to former på denne låtten, ei svært einfeld form etter Per 0. Perplassen,  Bråta-Per, fra Bråta i Ål (1824-1910 -han var farbror til Dekkokarene), og ei meir utbygd form erter Ola Dekko. No er låtten helst kalla «Ulrik i Jensestugun», ( 1850-1919, Nord Aurdal i Valdres) MAGNE MYHREN Olav Moe hadde sage til Sataøen at denne låtten bette fanst i Hallingdal. Seinare er låtten funnen i svensken «Ødegårds optetkningar» som ein lått i Valdres. JAM.
Bråta-Per II

 

LG, KØ, OB, OSAT, SS & NG, JM, OTH, JH JH: NFS

KØ: Ål.

SS:  Hallingstad

SS & NG: Berg
LG: Berg 67

OSAT:  Berg 64, NFS
JM: Berg 67

OTH: Berg 67

Sataøen hadde denne direkte etter Bråta-Per, Sataslåtten fra Ola Dekko.
Bufarlåt etter Eivind Helling LG LG: Berg
Bulkaguten SS KØ: NFS
SS: NRK, Hallingstad
SS etter Ola Dekko
Bylesoparen OB OB: Berg 69
Bøheringen OSAT Tretterud Sataslåtten hadde denne etter Ola A Øyno
Dalehallingen OTH,  brukt i samspel i Gol og Torpo

Spelemannslag.

 

OTH: NFS
Dekken SS SS: Hallingstad Dekken» SS meinte at Dekken kanskje kunne ha laga denne springaren, men der har han nok ikkje. Låtteemnet finn me att både i Hardanger og i Valdres. MM
Den blårandute – Skrøviken JM JM: Berg 67
Den eldste JM

KD

KD: ÅL «Den eldste» Sevat Sataøen spurde Dekken, kven han meinte var den eldste låtten i dalen. Ola Dekko spelte då ein enkel springarlått, på nedstilt kvint og bas, med to vek. Detta er den eldste låtten, sa han. Og låtten hadde han etter mor si, Rønnaug Knudsdtr. Dekko, f. 1836.Og ho hadde den etter si mor, Rønnaug Knudsdtr. f. Arnegard, l 765. Dei tralla låtten. Og sea har låtten votte kalla «Den eldste», fortalde Jens A. Myro. Han hadde lært låtten av Knut 0.Dekko.

 

Den fyrste OSi
Den halte merra EØ: NFS EØ: NFS
Den lunefulle KØ, SS KØ: Ål-NRK

SS:NRK, Berg 56, Hallingstad

«Den Lunefulle» Sevat Sataøen har laga denne. MM

(Den lunefulle) G. 1430. Oppskr. 1961. Det vert fortalt at Sataøen har laga slåtten sjølv. FV

Den namnlause OTH
Den som rulla etter golvet LG, OTH, KØ, JM, OSAT, OV, SS OSAT: NRK 1962, 1963, 1970,  Berg 68, NFS, Hallingstad
KØ: Ål-NRK-NFS
SS: NRK,  Berg 56OTH: Berg 67
«Den som rulla ette golve• Nedstilt bas, mykje nytta i Hallingdal og har vore kjend i Aurdal, Valdres. Oppskriven etter Ulrik i Jensetugun. MM Dette er ein av dei mest sermerkte låttane frå Hallingdal, som mange spelinteresserte også utanfrå vil dra kjensel på. Når ein ralar om låttar som kan få spelemannen og/eller dansarane i ekstase, må vel denne vera eir godt eksempel. Mørk og mystisk som han er, roleg og rullande og eggjande, med lyse stikkande islett i tonane frå kvinten. Låtten kan verke uskyldig, men har farlege understraumar som utan tvil, i spesielle stemningar kan verke suggererande. Dette er nok grunnen til at låtten er so populær blant dalens fremste dansarar, og at han har fått mystiske segner knytt til seg. Låtten har fått mange namn: «Hallibrekka» er namnet på ein bratt bakke på gamlevegen til Nesbyen. Eit namn i Ål har vore «Einar, etter ein flink dansar som heitte Einar Skomakarmoen. To namn med meir mystisk sus over seg er «Romheimsmordaren» eller «RomeimsmÅlaren ». Dette er egentleg same namnet, men dialektuttale av orda har forveksla namnet. Det blir fortalt at det var to som kom i krangel i eie bryllaup på Rotnheim. Den eine vart drepen medan spelemannen let på denne låtten. l rolla som mordar har legendariske Romheims-Knut votte nemnt og som spelemann Knut T. Thoen. Men historisk gransking har vist at denne soga er noko overdramatisert. Det er ikkje funne noko skriftleg frå eit slikt bryllaup på Romheim som enda med mannedrap. Men derte er eit døme på koss ein svært levande folkemuntttadisjon kan leggja meir kjøt på beinet ennhendinga helst var. Men det er likevel under det sereigne namnet «Den som rulla ette golve» at låtten har votte mest kjend. Der eine er knytt til det moglege basketaket i ovanfor nemnde bryllaup. Ein annan teori er ar namnet speglar av den melodiske oppbygginga av låtten: Han rullar og smyg seg so fint burtover. I Hol går han under namnet «Den som rullar ette golve». Kristian Øvrevollseie er den som har gjort låtten mest kjend under dette namnet. Denne låtten finst i like mange former som spelemenn, kvar og ein har sin eigen måte å spela han  på. Men det er likevel under det sereigne namnet Den som rulla ette golve» at låtten har votte mest kjend. Der eine er knytt til det moglege basketaket i ovanfor nemnde bryllaup. Ein annan teori er ar namnet speglar av den melodiske oppbygginga av låtten: Han rullar og smyg seg so fint burtover. I Hol går han under namnet «Den som rullar ette golve». Kristian Øvrevollseie er den som har gjort låtten mest kjend under dette namnet. Denne låtten finst i like mange former som spelemenn, kvar og ein har sin eigen måte å spela han  på. HARALD B KNUTSEN

 

(Den som rullar etter golvet) G. 1427. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Sataøen hadde slåtten etter Ola A. Strand, Ål, Hallingdal, som atter hadde han frå gamle spelmenn i Ål. Slåttenamnet skal koma av at ein brudgom som dansa etter denne slåtten, bøygde seg ihop og meir rulla etter golvet. Sjå og B.s. Slåttetradisjon frå Hallingdal s. 98. Jfr. B. 1322 og G. 376 FV

Den synste (Fuggeln) SS, KØ KØ:NRK

SS: NRK,  Berg 56, Hallingstad

(Den synste) G. 1451. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Sataøen hadde slåtten etter Tor Grimsgard, Nes, Hallingdal. Slåttenamnet «Den synste» er truleg i motsetnad til «Den nørdre», for dei hadde begge slåttenamna i Nes. FV
Det tilla og det læt LG LG: NFS
Duft OTH, SS, KØ, OSAT KØ: Ål, OSAT: Tretterud.

SS: Berg 56, Hallingstad

«Duft» Ein god del nytta mellom eldre spelemenn i dalen. Kristian Øvrevollseie hadde ein eldare form, ofte kalla «Musehaugen». Denne forma hugste Kristian etter goffa sin, Ola Halvorsen Lein. Låtten er vanleg i Telemark (MM).

 

Duft. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. N. 1978. Td. 674. Både Ola Dekko, Ål og Tor Grimsgard, Nes, nytta denne slåtten mykje. Jfr. band 1 nr. 107. FV

Dyrhøvden EØ: NFS
Eglefisken, Halling etter Knut Ødegård EØ: NFS
Einarsvoll – gråen EØ: NFS
Elgskytteren EØ: NFS
Etternonslåtten NG NG. NFS
Era knivadn sløv te bite OTH OTH Berg 67 OTH kaller denne  Sigrid Hansebråta
Faen på bordlasset SS SS: Berg 56 «Fan på bordlasset» er frå gamalt nytta i Hallingdal, men SS. nytta ei form etter Torkjell Haugerud. Forma til KØ kan ha utgangspunkt i mange kjelder. MM.
Fanitullen OB, OSAT, SS, KØ KØ: NFS
SS:  Berg 56,  HallingstadOSAT: Hallingstad og Skrindo-opptaket.
«Fanitullen», oppstile ters, etter Ola Jensen Myro. Denne forma var det visse berre Sevat Sataøyen som brukte. MM Jens A. Myro brukar denne forma. Ola A. Strand hadde ei annan form, som Bjørndal skreiv opp.

 

Magne Myhren Hallingdølen», nr. 4, 1991, om de to variantene vi har i Hallingdal av Fanitullen: Den slåtten Sevat Satøen spelte er elles kjend i Vaidres; spelt på langeleik og hardingfele — kalla Kjerringi i snødrevet og Fanitullen. Pà Vestlandet (Voss) heiter han Geitaslåtten. eller Kjerringi pà snøfonni . I Telemark vart slåtten i eldre tid kalla «Daudingen,  Satanskviten. eller Gràen’» . Seinare kom namnet Fanitullen i bruk. Denne slåtten ser det ut som Schart skreiv opp etter Myllarguten i 1850-åri; ei onnor form står hjå

Lindemann, kalla Fans marsj.

 

Arne Bjørndal har skrive opp «den eigenlege Fanitullen»

etter Ola A Strand. Han hadde lært låtten av Asle Øyno «Og han Asle-Knut let han truleg og,» sa Ola Strand. Om låtten sa Ola Strand: «Eg høyrde denne slåtten av Asle Øyno d.e.,

som kalla han Fanitullen. Det var noko omfram med Fanitullen, dei høyrde gjerne på denne slåtten. Det var så mandigt og morskt, særleg seinaste taket. Dei dansa han helst når dei var i godlag.» (Arne Bjørndal

 

 

Fanitullen II OB «Fanitullen», trollstemt, slik Odd Bakkerud spelte. Han sa han hadde han etter Kristen Eidal. Men Odd hadde stramma han opp med «rangsøles ristetak». Ettersom denne låtten

elles ikkje har vore spele av hallingspelemenn, må Eidal ha lært han av spelemenn fri andre kantar utanom Hallingdal. Av konsertspelemennen var innom Eidal. Eilev Smedal spelte inn «Fanitullen» på pathefon-plate i 1913. Odd var nok Åleine om si form i Hallingdal til andre tok etter, meiner Myro. Det var denne forma som Einar Mjølsnes, Voss, brukte.

Fele – Jan OTH OTH: NFS
Filleværen OB OB: Hallingstad 53
Fjellbekken OSAT OSAT: NRK 1962 (NFS)
Fjellstemning på Storestølen (NFS merket Basken) KØ:NFS
Flatlanden OTH, OTH: NFS
Fløværingen LG LG. NFS
Fløyteslått etter Eivind Helling OSi, LG LG: Berg
Folkedalen LG, NG NFS
Fossegrimen         OV OV: Ål
Fossheimen NG, NFS
Friheitslåtten OS OS: Hallingstad
Fru Stenersen, etter Myreguten BD: NFS, OTH, OSAT, SS, JM SS: NRK, Hallingstad
JM: Berg 67
«Fru Stenersen» etter Ole Jensen Myro, er ei forenkla form av «Myllargutens draum» MM. Låtten har truleg fått namnet etter fru Anne Birgitte, kona til prest Gabriel Hofgaard Stenersen, som var prest i Ål i tida l840-50. Stenersen var ein velfødd mann, og han skrytte av at han vog 20 skipund. Anne Birgitte var eit gode menneske som tok seg av fattige born, og elles hjelpte fatige i bygda. Ho hadde medisiner som ho gjekk rundt med til dei som trong. Det var gjestfritt i prestegarden på hennar tid og der samlast ofre mange, både av bygdens folk og tilreisande. Og det var samkomer med dans der og «Fru Stenersen» skulle sjølv ha vore flink til å danse.
Sataøen skriver i brev til Arne Bjørndal av 09.06.1959 at han hadde denne låtten etter Myreguten. Han hevder at til tross for at den ligner på Myllargutens Drøm, så kan den ikke være fra Myllarguten.SS etter Myreguten
Fuggel´n/Fuglen KD: NFS, JM, OSi, OSAT, OV, JH OSAT: NRK 1961, 1963, 1970,  Berg 64,  Berg 66, Ål, NFS
OV: Berg 56JH: NFS
På nedstilt bas. Dette var et av glansnummerne hans.

Hvem han hadde denne utgaven etter er uvisst. I bind VI av. Norsk

Folkemusikk» heter det at Sataslåtten hadde låtten etter Ola Dekko, men det må være feil. Botolv Dekko hadde en annen springar på nedstilt som han kalte Fuggeln. På Nes har de låtten i en helt annen form. Formen til Sataslåtten er elegant oppbygd, og det må være Øynolått, etter gamle Asle Øyno. Navnet skal være etter Ola Olsson fra Øvre-Ål (f 1799), som vart kalt Fuggeln. Dette kallenavnet fikk han fordi han hadde slik lyst til a gjøre andre streker. Dette var mens han bodde hjemme på Øvre-Lå. Det kunne være en nabo som sette att en spade eller et jørv ute på jorde, og då så Ola “Se snitt» etter at folka var gatt inn til kvelds, til å flytte denne redskapen til en annen stad. Og sa var han tidlig oppe om morgenen, og stod i låvegluggen åå Øvre-La og gapskratta og lo av den arme bonden eller arbeidskaren, som gjekk å lette etter redskapen sin. Det var et fast ordtak i der Øvre-Ål når noe var borte og det æ vel denne Fuggeln her oppe, vent e». (Fortalt av Nils Gjeldokk etter far sin).

 

Fuglesangen KD: NFS, JM, OSi EØ: NFS

KD: ÅL

Fyken EØ: NFS Fyken, lausl 2/4 ogso kalla
Skjelleruden, hadde eg lært det meste av
før Sevat Sataøyn døydde. Han hadde låtten
frå Grimsgard, men utan namn. Eg
tok det eg vanta etter opptak. I slutten har
eg flett inn tak etter Truls Ørpen. Låtten
kom nok til Nes med Gudbrand Skjellerud, og det er mogleg at han fekk låtten hjå Gamle Hans Fykerud. Namnet Fvken, nytta i Krødsherad og Numedal, kan tyda på det.MM
Fykeruden NG, OTH NFS
Fykeruds farvel til Amerika OSi NFS
Fyrispellåtten hass Kristian Øvrevollseie KØ: Ål, NFS
Fyrispellåtten hass Ola Dekko/Halling etter Ola Dekko SS SS: Hallingstad «Fyryspel-låtten lausl

2/4 tok eg etter opptak med Sevat

Sataøyn og stødde meg på oppskrift. Eg

høyrde ikkje låtten av nokon annan. Sevat

fortalde at Dekken gjerne prøvde fela

med denne låttcn før dansen tok til. Difor

har eg brukt namnet Fyryspel-låtten. Han

tek med seg del fleste grep og samklangar

på fela og gjer seg godt som prøvelått.

Med små avbrigd går same taki att på

“grant og grovt’. låtten minner noko om

Lange-dragen (1-1 11119).

(H Villil 177 N SS.)». MM

Fyrispellåtten hass Tor Grimsgard KØ, SS KØ: Ål

SS: Hallingstad

Fyrste stubben eg lærde OSAT OSAT:  Berg 66
Førnesbrunen NG, OSAT NFS. OSAT: Tretterud Sataslåtten etter Torkjell Haugerud
Galopp LG NFS
Gamal halling SS, NG NG: NRK 1957 (Berg)
SS: Hallingstad
Gamal reinlender OSAT OSAT: NRK 1951
Gamal reiselått OB
Gamal springar SS, OSAT OSAT: NRK 1951
Gamle -Hagen EØ: NFS EØ: NFS
Gamle-Kleven OTH OTH:Berg 67
Gamlelåtten Ål spel- og dansarlag Samspellått – Strandalått.
Gammal Strandaspringar (Hallingstugu) SS, OV OV: NFS
SS: Hallingstad
SS etter Ola A Strand
Gangar av Eivind Mo OB
Gangar etter Fykerud EØ: NFS EØ: NFS
Gangar etter Hallvor Flatland OB
Gangar etter Hans Flatland OB
Gangar etter Knut Dahle (Sandsdalsgangaren).

 

OB
Gangar etter PÅl Løytnantsdreng EØ: NFS EØ: NFS
Gangar etter Sortebergen EØ: NFS EØ: NFS
Gangar etter Steingrim Gladheim, Numedal EØ: NFS EØ: NFS
Gangar lært av Kjetil Løndal.

 

OB
Gauken (etter Ola Dekko) OSAT, SS, MM OSAT: NRK 1951,

SS: Hallingstad
MM:NRK (Ål)

«Gauken spr lærde eg i 1972 av eit NRK-opptak frå 1951 med

Sataslåtten som hadde låtten etter  0. Dekko. Truleg er låtten komen frå Telemark, men det må vera lenge sidan. Sevat Sataøen fortalde at Myreguten (f 1817), let Gauken og prøvde seg endå med fløytetonar når han skulle etterlikna gaukeljod, d e grunnemnet i låtten – ein stor ters.» MM
SS etter Vesle-Dekken iflg notatet hans i Hallingstad.

Geitehytten  – Jon Vestafe OTH NFS
Gibøspringar etter Eivind Mo. OB
Gjerki Haugland EØ: NFS EØ: NFS
Glomsåsen  – Ringnesen NG, OV OV: NFS
Godværsdagen/ Goværsdagen OTH, OB, JM, OSi, JH, AH, KØ KØ:NRK-NFS
OB: NRK 61 (Berg), Berg 68JH: NFS
Uvisst opphav, kanskje Øynolått. Han hadde med

de tre veka som er kjente etter at Odd Bakkerud tok låtten i bruk, og utgavene deres er nesten tonelike. Men Jørgen Husemoen og Amund Bentehaugen hadde bare to vek, de hadde ikke navn på låtten, og de hadde den etter Tor Grimsgard. Sataslåtten sa en gang at det var han som hadde sett navn på låtten. Det samme hevdet Odd

Bakkerud at han hadde gjort. Kristian Øvrevollsene spilte også låtten, med tre vek slik Sataslåtten har, men de to siste veka er nokså ulikt Sataslåtten sin utgave. Også han kaller låtten Goværsdagen, og at det var en lått han spilte mykji en tid, si han på et opptak. Det tyder vel på at låtten var gitt navn før Bakkerud sin tid.

Gofalåtten

 

 

 

BD: NFS, LG, NG, OTH, JM, SS, OSi, OSAT, KØ, SS KØ:NRK

SS: NRK, Berg 56, Hallingstad

OTH: Berg 67

«Goffalåtten» Jens A. Myro fortellar denne låtten lærde Dekken av goffa sin, Knut Sindresen Gjuven. Gjuven var då 70 år. SS etter Ola Dekko
Gomolåtten OTH, VL, OSAT OSAT: NRK 1962 Laus etter Tor Grimsgard som Haugjin tralla, og som Torpingane visstnok lærte slik, i alle fall gjorde Vigger Liahagen det.
Grimelien OTH, OSAT OSAT: NRK 78-plate 1951, EØ: NFS

OTH: Berg 67

I NRK er denne merket «Springar etter Asle Øyno» på innspelinga gjort med Sataslåtten i 1939 (opptaket er eldre, oppr innspilt på sjellak men overført til tonefilm i ’39).
Gro Gudmundrud- Springar etter Ola Strand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LG, OTH, KØ, OSAT, SS, MM OSAT: NRK 1962, KØ: Ål-NRK
SS: Hallingstad, NRKLG: Berg 67. MM: CD
«Gro Gudmundsrud» Vanleg felestille. Gro Gudmundsrud var dotter av Nils Gudmundsrud. Denne ætta var svært musikkalsk og Gro hadde nok denne låtten som sin favoritt. Der blir fortalt at ho ofte gjekk og plystra på denne springaren. Soga om Gro er elles tragisk. Men sjå meir om henne under «Fela i Amerika». Låtten har vorte mindre bruke, og er knapt kjend utanfor Ål og Hol. Denne trauste kvinna har rare eie fint ettermæle i denne melodiske og flytande springaren. Ein reknar med at låtten finst i to hovudformer:

l) Etter spelemannen Eivind Hollebakken, f. 1864, som lærde han til Kristian Øvrevollseie.

2) Den andre forma har gått frå O la A. Strand gjennom Sevat Saraøen til Jens A. Myro. Magne Myhren nemnde, i l985, at desse to formene skil seg sopass i frå kvarandre, at ein kanskje kan sjå på dei saom to sjølvstendige låttar. HARALD B KNUTSEN

 

«Gro Gudmundsrud
spr tok eg frå ei mager, uprenta oppskrift
(B i 1947) etter Eivind Hollebakkcn i Ål.
Denne formi skil seg frå det andre spelte.
Di lenger eg sleit med notane di betre lik-
te eg låtten, men eg stelte på sumt. Låtten
har namn etter ei evnerik gjente frå Ål.
Gro Nilsdotter Gudmundsrud. Ho reiste
ung til Amerika og døyddc der i 1877.
MM

 

 

 

Gro Holto, i form etter Grimsgard KD: NFS, LG, NG, OTH, OSAT, SS, OSAT, MM, OV, KØ, JH KØ: NRK
OV: NFS,   Hallingstad
SS: Hallingstad.  JH: NFSKD: ÅL
«Gro Holto» e. Tor Grimsgard. Kjend i Hallingdal og oppskriven etter Ulrik i Jensestugun. Ofte kalla «Gudbrand Østen».MM

 

Gro Holto. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. G. 1433, 1963. NRK magn. 1898. Jfr. Ø. 482 og B. 2144. Sataøen hadde slåtten etter Tor Grimsgard, Nes (Feleverkene)

 

Grålysningen, i  form etter Grimsgard OTH, SS, KØ KØ: NFS
SS: Hallingstad
«Grålysingen», e. Tor Grimsgard. Ogso kjend i Valdres i ei meir utbygd form, kalla «Den store sælmen». MAGNE MYHREN
SS etter Grimsgard
Gudbrandsdølen EØ: NFS
Gudbrand Østen OSAT, SS, ØB OSAT: NRK  1951( tapt?)1970
SS. NRK
«Gudbrand Østen» Andre namn er «Langåkeren» og «Hellinghaugen». MM

 

SS: (Gudbrand Østen) G. 1426. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Sataøen hadde slåtten etter Ola A. Strand, Ål, Hallingdal. FV

Gudvangen – etter Sorteberger´n EØ: NFS
Guri Lomodden EØ: NFS
Guttorm OV, JH OV: NFS. JH: NFS
Gygere sat på storestein LG NFS
Ha du kje hoppa, so hoppa du no SS, BD: NFS, OTH, OSi SS:  Berg 56, Hallingstad «Ha du kje hoppa … » Låtten SS spelte er rikt utbygd. Låtten finst elles i dei fleste Hallingdalsbygder. MAGNE MYHREN
SS etter Ola A Strand
Ha du kje lea deg, so lea du deg no OV
Halling LG, VL, OSAT, SS, OSAT, OV, KØ
KE
OV: NFS –

NRK 1960 ifm Hilme(tapt?)

OSAT: NRK 1962,

KØ:NFS og NRK
KE: Ål

Dette er ikkje same låtten hos de ulike utøvarane.
Halling OSAT
Halling 1-5 OTH OTH NFS
Halling BD: NFS NFS
Halling etter Arnfinn Rustberggard

 

JM JM: Berg 1973 Olav Satalåtten kaller denne “Ein gamal reinlender” på et Thorleiv Stave-opptak, hvor han synger stubben “Ho Barbro e gift og ho Gudrun Hesla, det e no jentadn som gutan like best”.
Halling etter Bråta-Per KD: NFS, SS, NG NG: NRK 1953(tapt?)
SS. Berg 56, HallingstadKD: ÅL
Halling» Ofte kalla «Bråta-Per nr. 2». Låtten er kjend i mange former, oftast kalla «Gudvangen». MAGNE MYHREN
Halling etter Ola Dekko/Grimsgard (Duft)
(Fyrispellåtten)
KØ, SS, NG, KØ, OB KØ: NFS, NRK. NG: Berg
SS:  Berg 56
Halling etter Gudbrand-Østen.

 

OB OB: NRK 1961 (Berg)

 

Halling etter Hollebakken KØ: NFS
Halling etter gamle Vestenfor OV
Halling etter Kleven EØ: NFS EØ: NFS
Halling etter Knut Ødegård EØ: NFS EØ: NFS
Halling etter Kvannebergen KØ: Berg 1956
Halling etter Myreguten NG, SS SS: Berg 56
Halling etter Nils Holto OTH OTH: Berg 67
Halling etter Ola Strand EØ: NFS EØ: NFS
Halling etter Sataøen LG LG: NFS
Halling etter Skåren KØ: Berg 56
Halling etter Sortebergen OTH NFS
Halling etter Tor Grimsgard OTH, OB, SS, KØ KØ:NFS-NRK, berg

SS: Hallingstad

OB: Hallingstad 53

Halling etter Ørpen OTH
Halling frå Nes – Murarn LG, NG, OV LG: Berg 67
Halling frå øvre Hallingdal NG NG: NRK 1953(tapt?)
Halling i form etter Ola Dekko SS SS: Hallingstad SS etter Ola Dekko
Hallingspringar OSAT Hallingstad
Hallingstugu NG, OTH, OSi, OSAT, OB, JH OB: NRK 61 (Berg)

JH: NFS

OB etter KE.  En av samspellåttane i Gol og Torpo Spelemannslag. Sataslåtten spilte nesningsformen av denne låtten.
Harald Anken, lorteklanken PM PM:NFS
Har du ligge me ho Jeger Sjugurd OSAT, OTH OSAT: Hallingstad
OTH: NFS
Hardangervalsen NG NG: NFS
Hardingjenta, gangar.

 

OB
Hardtre-Per OTH NFS
Hardingjenta EØ, OB EØ: NFS
OB: Hallingstad 53
Hasalåtten OTH OTH:Berg 67 (Solmøy, Gamle Guro)
Hasselbuska/ Haslebusken OSAT, OV OV: Berg 56
Haviken – Sjeko langt fram Sega-Olav- heile skrubbeskreie da OSi NFS
Hei, so dansa gjenta mi NG, OSAT, LG LG: Berg 67 og Ål, OSAT:Skrindo-opptaket
Heimhaugen AS AS: Berg 1970 Sandestølens egen komposisjon; lydarslått.
Hellinghaugen –  Østen OSAT OSAT. NRK 1962 kassetten,  Berg 66, Hallingstad (Halling-Haugen) Ø. 511. Oppskr. 1956. Sataslåtten hadde slåtten etter spelmannen Halling-Haugen, Ål , Hallingdal. FV
Hildalen OTH, OB, OSAT OB: NRK
OTH: NFS
Sataslåtten spilte denne i radio i 1935, ref programrapport
Hilme NG NG: NFS
Holingsvalsen OTH NFS
Hopparen, etter Ola A Strand SS SS:NRK
Hulderjentens sorg av Fykerud EØ: NFS EØ: NFS
Huldre på Langehaug EØ: NFS EØ: NFS
Huttemetu, vesle Kari Ru OTH, OV OV: NFS
Huttetu OTH, OV OV: Hallingstad OV: Lært i Numedal
Hølje Plassen NG, OB, OSAT, OSi, OV & NG, OTH OV & NG: Berg 56

OTH: Berg 67

OSAT: Ål

Sataslåtten skal ha lært denne av Truls Ørpen. Denne har de også i Telemark med samme navn, og der har de et stev til låtten. Olav T. Hagen spilte også denne låtten. Var en av samspellåttane i Torpo og Gol Spelemannslag.
Håvardsdraumen NG NFS
Ikkje sutra e», ikkje gret e» NG, OTH, OSAT, OV, KØ,
SS,
KØ:NFS
SS: NRK, Hallingstad, OV: NFS
OSAT: Hallingstad
Inkji sutra e a inkji græt e, a inkji vil e væra hær te væte.

(Ikkje sutra e», og ikkje græt e») G. 1446. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Sataøen hadde slåtten etter Ola Dekko, Torpo, Ål, Hallingdal. FV

Ivar Jorde (Levor Jordet) KØ, SS KØ: Ål/NFS. SS: Berg 56, Hallingstad «Ivar Jorde» SS fortalde at han hadde forma ut denne låtten over eir låttestev som Ola Dekko brukte: «Ha du liggji mæ o’Jæger-Sjugurd, fyst te bisk å so te dugurs? MAGNE MYHREN
I notatet i Hallingstadsamlingen har Sataøen notert «eigi form».
Jens Fresvik EØ: NFS EØ: NFS
Jenta sa nei EØ: NFS EØ: NFS
Jon med hiten KØ: Ål/NFS/NRK «Jon med Hiten» Kristian Øvrevollseie hadde denne låtten etter Helleik Kvanneberg. Minner noko om ein numedallått,  «Den sjuke Hallingen», og eit vek finn ein att i «So sulla ho mor med rokken sin».(MM)

 

KØ: Jon med hiten. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. G. 1786, 1968. NRK magn. 1868. Jfr. band 3 nr. 147. Eit vek minner om: So sulla ho mor, band 3 nr. 155. FV

Jonsen AS AS: Berg 1970
Jon Vestafe  – geitehytten NG NFS
Jørnvrengja KØ, OSAT, SS, JH KØ: Ål/NFS/NRK, OSAT: NRK 1951, Hallingstad

SS: Hallingstad

JH: NFS

«Frå Ål kom spelemannen Asle Larsson Øyno (1824-1907). Han var mykje nytta og god spelemann. ”Asle´s spel hadde en bløt, dyp tone så vel på de grove som granne strenger, med fengende rytme og ren vurdering av vek og overganger i slåtten” (Breiehagen 1998:229). Asle var mykje rundt på marknadane rundt omkring og skulle ha lært ”Jørnvrengja” på Lærdal».  Denne lærte han videre til Ola A Strand. Sataøen sammenliknet denne formen med den Olav Moe hadde og fant dem så å si like (Det tilla og det læt).
SS etter Ola A StrandKØ: Jørnvrengje. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. N. 1975. Td. 1443. Andre variantar: Ø. 337, Skjegle-Jørn, etter J. Kleven; B. 451, Rengja, etter U. Jensestogun; B. 111, Skakaren, etter O. Mosafinn. FV
Kanusen OTH NFS
Kjednbarn -se Tjednbalen –
Kjem du ruggand med di hit tå låva KØ:NRK
Kjepphesten OTH NFS
Kjetil/Kitil Geiterygg NG, OTH, OB, JM,, KØ, LG, JH JH: NFS
KØ: NFS, OB: Berg 1954JM: Berg 67LG: Berg 1967
«Kitil Geiterygg» Namnet er ener spelemannen Kitil Geiterygg, Flå, f. 1827, men flutte som vaksen til plassen Geiterygg i Nes. Han reiste til Amerika i 1882. Som spelemann har han nok vore ein av dei betre i si samtid. Han vert då og rekna som ein av hovudlæremeistrane til Tor Grimsgard. Låtten er nær skyld ein springar frå Krødsherad, kalla «Springar erter Kleven» eller «Sortebergen». Det har vore ein del utveksling av låttar mellom Krødsherad og nedre Hallingdal (Flå og Nes). Låtten har votte mykje brukt i Hallingdal. HARALD B KNUTSEN
Klunkelåtten (etter Myreguten) /Klonkelåtten:KØ) SS, KØ KØ: NFS

SS: Hallingstad

«Klunkelåtten» etter Dekko/Myreguten. Trollstemt, mykje klunking.

SS etter Myreguten

Knausen                  OTH NFS
Knut Dahles farvel til Amerika EØ: NFS
Kongelåtten OB, OSAT, SS, MM, OSAT,  JH: NFS OSAT: NRK 1970, Ål, Hallingstad
SS: NRK, Berg 56,  Hallingstad. JH: NFS
(Kongelåtten) G. 1425. Sataøen hadde slåtten etter Tor Grimsgard, Nes, Hallingdal. Oppskrive etter opptak i NRK 1961. FV
Kongsberg for 50 år sida OTH NFS
Kongsbergen LG, OV OV: NFS
Kristi Vangji LG, NG, OTH, KØ, OB, JM, OSAT, SS, OSi, SSk, OV, AB, EØ: NFS, ES AB: NRK 1960 ifm Hilme(Tapt?)OSAT: NRK 1961, 1963,  Berg 64, Hallingstad, NFS

KØ: Ål/NFS, NG: NRK 1953 (tapt?), Berg 56
SS: NRK, Berg 56, Hallingstad

OV: NFS,   Hallingstad
ES:Berg 56

«Kristi Vangji» Nesten ingen annan springar frå Hallingdal har vel vorte nytta so mykje som danse- og kappleikslåtten «Kristi Vangji». Denne springaren og lauslåtten «Bråta-Per» vart so mykje brukt på kappleik, at det var ein som sa: «Ho Kristi Vangji og han Bråta- Per må ha vore eit gjævt par!» Denne springaren har ei lettfatteleg fin melodiføring som festar seg fore, og er ein grei lått å få brukbar dansetakt i, utan at låtten er noko enkel å spela godt av den grunn. Låtten har namnet etter Kristi Vangen, f. Torleivdotter Strand, 181 1- 1899. Ho vart gift med Levor 0. Kolbotten og busette seg på plassen Vangen i Ål. Kristi var farsyster til den kjende spelemannen Ola A. Strand, 1859-1945. Ei gong han spelte denne låtten sa ho: «Nei, den na må du kji spela». Og so tok ho til å gråte. Ho var oppi åre og og mintes nok ungdomstide si då ho dansa som sværast. Låtten har levd i stø Ålingstradisjon, og har vorte «stelt med» av spelemenn der, d.v.s. at alle har han si form av låtten. HARALD B KNUTSEN

 

Leif Stave, dotterson av O.A. Strand, har eim annan versjon av dette hendet: Oldebarnet hennar, Ola Vangen, fortalde at Kristi likte so godt denne låtten at då Ola A spelte den skulle han ha sage: «Me fær kalle denne låtten for Kristi Vangji då farsyste». Kristi og mannen var husmenn og budde d.å på Kristi-Vangen. Den stugu står rett aust for Vangesaga.

 

KØ: Kristi Vangje. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. N. 1975. Td. 1444. Jfr. Ø. 273. Øvrevollseie hadde slåtten etter Ola A. Strand, Ål, og slåttenamnet er etter farsyster til Strand. Kristi Vangje var sers flink til å danse, og ville helst ha denne slåtten. FV

 

SS etter Ola A Strand

Krullarfuru BD: NFS, OTH, OB, JM, SS, OSi, SS, MM, EØ: NFS, KØ, OV, OSAT OSAT: NRK 1951  1962, 1970, Berg 64,  Berg 66, NFS, Hallingstad, Ål
KØ: NFS
SS: NRK, Berg 56, HallingstadOV: NFS
OB: NRK 61 (Berg)JM: Berg 1973, Berg 1967
«Krullarafuru» Dette er truleg den låtten Sevat Sataøen brukte mest. Velkjend i Hallingdal. MM. Det går to versjonar om koss denne låtten har fått namnet. Den eine er at då Ola A. Strand skulle til Amerika, reiste han innom Tor Brattested på Nes for å få han til å spela for seg. Men Brattested» n ville ikkje spela so folk høyrde der, for det var messesundag. Dei reiste då oppetter Rukkedøla, der dei fann ein fin holme ute i elva, med nokre krokute furutre. Strand lærde denne låtten då og ga han namnet Krullafuru. Strand skulle ha vore i 20-årsalderen. Ein annan versjon av namngjevinga fortalde Olav Sataslåtten: Ola Dekko og Ola A. Strand var under ei furu ved Sataøyn (i Satakroken i Ål) og spelte. Og der ga dei springaren dette namnet. I Nesbyen har låtten gått frå Tor Grimsgard til Jørgen Huse moen og vidare til m.a. Odd Bakkerud. I Ål har låtten vorte spelt av dei fleste gode spelemenn, men har nok truleg sin noverande form hjå Ola Dekko. Han lærde låtten burt til Olav Sataslåtten som brukte han mykje. HARALD B KNUTSEN
SS etter Ola Dekko
Krøshaugen NG NG: Berg 67
Kubbestollåtten OB, JH OB: NRK.  JH: NFS
Kulufossen AS AS: Berg
Kvannebergen OTH, KØ KØ: Ål/NFS

OTH: Berg 67

Kvannebergen.  Denne låtten hadde Øvrevollseie etter Helleik Kvanneberg. Han hadde laga dei fyrste veka og kalla låtten Otthanen, men KØ bygde han vidare ut. «Men e ha no laga det meste, e», fortalde han til PB.

 

Kvannebergen. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. G. 1785, 1968. NRK magn. 53850. Hellik Kvanneberg laga slåtten og kalla han «Orrhanen». Øvrevollseie har bygd ut slåtten meir. Sml. Lars og Sigurd Reinton: Folk og fortid i Hol, II. FV

 

(«Springar etter Tor Grimsgard» hos OTH)

Kveldstemning i Hallingdal KØ:NFS
Kveldstemning på Storestølen (Basken) KØ:NFS
Kvenneslåtten NG, OV NFS
Kåte-Reiar NG, KØ, JM, SS, OSi, OSAT, OB, JH, OV, KE JH: NFS

KØ:Ål/NFS/

NRK, Berg ’56,
SS: NRK,  Berg 56, Hallingstad
OV: NFS
NG: Berg 56
OB: Berg 57
OSAT: Ål og Hallingstad

NG: Hallingstad

KE: Ål

SS etter Myreguten og Grimsgard
Langedragen EØ: NFS
Langåkeren KØ: Ål/NFS Langåkeren. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. G. 1784, 1965. NRK magn. 1870. Namnet er etter Harald Langåker (1768-1838), spelemann frå Nes i Hallingdal. (Magne Myhren). FV
Laus frå Nes (Murarn) KØ, LG KØ: Ål
LG: Ål
Lauslått etter Vesle-Asle Skalle LG LG: Berg
Leinen LG, OTH, OSAT, OSi, KØ, ØB OSAT: NRK 1961,  Ål, NFS

KØ: NFS

LG: Berg 1967 og Ål

Leiste-Hølje OTH OTH
Liabekken OSAT Hallingstad
Linken OSi NFS
Linkom-Sara NG, OTH, JM, VL, OSAT, SS, OSi, OV, LG,  KE OSAT: 1963, NFS
SS: NRK, Berg 56, Hallingstad
OV: NFSJM: Berg 67 og 1976LG: Berg 1967

KE: Ål

«Linkom-Sara» Kjend i Hallingdal og Krødsherad. MM

 

SS: Linkom-Sara. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. G. 1439, 1963. NRK magn. 1898. Sataøen lærte slåtten av Ola Dekko, Torpo. Jfr. band 4 nr. 191. Namnet finst i eit slåttestev som Ola Dekko brukte å synge (Magne Myhren) FV

 

Livet på Sandehussletten OSAT OSAT: NRK 1962, NFS, Ål, Hallingstad Egenkomponert av Sataslåtten. Han spiller den i en folkemusikksending i radio i januar 1938 som «Livet på Sandsletta», så låtten er i allefall laga for 1938. (Kilde:Nationen).
Lomelien etter Lars Fykerud EØ: NFS
Luråsen NG NG: Berg 67
Låtten hass Tor OTH, OB

 

 

OB: Hallingstad 53 «Låtten hass Tor», ein springar SS spelte ofrast. Nytta i Hallingdal og Numedal. Liknar ein del på Randi, men tredje veket er noko ulikt i dei andre formene i denne låttekrinsen.

MM

«Låtten bass Tori spr
som eg lærde av Sevat Sataøyn i 1954-55.
hadde han etter 0. Dekko. Det er ein god
danselâtt. Frå gamalt var visst låtten
namnlaus i Hailingdal. Men Tor Myre i
Nes likte låtten so godt, at Odd Bakkerud
fann på dette namnet, Låttenamnet finst i
alle hardingfelebygder. Vanlegaste namnet er vel Moguten; han er kalla Kolteguten i Flesberg og Gull-lykjelen i Hardanger. (H Viii 524 e G S.S)
MM

Låa ( Ei gamal legdekone ) EØ: NFS
Maltsteinen EØ: NFS
Markensmåndagen OTH, OB, AH OTH: NFS
AH: NFS
Marta Onstad NG, OTH NFS
Marsj AH NFS
Masurka OTH, OSAT OSAT: Hallingstad
Masurka 2 OTH NFS
Masurka etter Karl Dokken EØ: NFS
Mehanken (Spr frå Valdres) OB OB:  Berg 68
Moaguten VL, LG NFS, LG:Ål
Moguten OV NFS
More-Eiliv AS og MM AS: Berg 1970, MED MER: Cden Felelæte frå ÅL Sandestølen hadde denne etter Kittil Lien. MM kaller denne Moreguten 3.
Moreguten OTH OTH: Berg 67 «Moreguten I spr (G-d-a-e) tok eg etter eit opptak med

Sataslåtten hjå Hallingstad. Denne låtten er knapt so rik, men nook for seg sjølv. Låtten opnar med c på bassen og endar der, men når einkjem oppå kvinten verkar a-strengen som ny grunntone, og c nærmar seg ciss. Dette skjer stundom i låttar på låg bas. Difor vert grannstrenglutenav låtten toneartframand og sprikjer i høve til grovstrengluten. Låtten liksom rivst og slitst fra kvarandre med skrikjande ulæte. Dette er «styggaste» låtten eg kan. Men “det ma vera noko

stygt i spelet, for elles kjem ikkje det fine fram,” som Halldor Meland sa ein gong.»Magne Myhren

Moroguten OTH, OSAT, AS AS: BERH
OTH: NFS
OSAT: Hallingstad
(Moroguten) B. 2217. Oppskr. 1947. Sanderstølen hadde slåtten etter Ketil Lien, Ål, Hallingdal (Feleverkene). Dette er den same latten som Moreguten.
Murarn JH JH: NFS Se Lauslått frå Nes
Myllargutens bruremarsj OSAT OSAT: Ål
Myreguten OTH, OSAT OSAT: Berg og NFS
OTH: NFS
Måndagsmorgon OSAT OSAT: NRK ukjent dato, sendt 1989, Hallingstad Måndagsmorgonen. Truls Ørpen. Måndagsmorgonen) Ø. 506. Oppskr. 1956. Sataslåtten sa at han hadde laga slåtten sjølv, men han har nytta gamle slåttemotiv. Han hadde spela til dans heile sundagsnatta. Trøytt og sliten gjekk han heimover måndagsmorgonen. Han sette seg på ein stein ved vegkanten, tok fela fram og spela denne slåtten. Slåttenamnet skriv seg frå dette. (Etter Ørpen som hadde det frå Sataslåtten.) Slåtten byrjar noko likt «Grimelien», og siste taket er mykje likt siste taket i «Stårøyguten». (Feleverkene)
Napoleon gikk over Liane EØ: NFS
Napperen OTH, OV OV: NFS
Naustehaugen,  springar (g-d-a-e).

 

OB
Nauste Lars OB OB: NRK
Neimen om jeg ville KØ, JH KØ:NRK

JH: NFS

Nesningsvalsen NG NFS
Nils Gudmundsrud KØ, SS, OSAT, JM KØ: Ål/NFS/NRK
SS: NRK,  Berg 56, Hallingstad
OSAT:  Berg 68JM: Berg 1973
«Nils Gudmundsrud» Denne låtten har fått namnet sitt etter den kjende Nils Knutsson Gudmundsrud, 1803-1883. Han var ordførar i Hol og Ål, fyrste gong i 1840, og vart kalla «Åls klogeste hoved». Den forma av låtten som lever i dag er truleg etter O.A. Strand. Han lærde låtten vidare til Sevat Sataøen. Låtten har ikkje vore so mykje brukt, sjølv om han har ei flott melodiline og god rytme i seg. Den forma som blir brukt no har Jens A. Myro etter Sataøen. Låtten er soleis ein ekta Ålingslått. HARALD B KNUTSEN
SS: egen form og etter Dekko (SS sitt notat i Hallingstad)
Nils Holto OTH NFS
Nilseguten OTH NFS
Nitjan hundre og fem NG, OTH, OSAT, SS, OSi, OSAT, OV SS: NRK, Hallingstad
OV: NFSOSAT: Hallingstad
«Nitjan hundre og fem» Mykje nytta i Hallingdal og elles velkjend frå Numedal til Agder. MM

Nitjan hundre og fem. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. G. 1438. Sataøen hadde slåtten etter Tor Grimsgard frå Nes som sette dette namnet på slåtten.

No må du vera inderlig sprek (er dette «No må du vera leug og sprek» hos KØ? OTH, KØ, SS KØ: Ål/NFS
SS: Hallingstad
SS: No må du vera inderleg sprek. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. N. 1978. Td. 1796. Det har kome inn eit taktslag for mykje hos eksekutøren. Difor endar transkripsjonen med triolen framfor taktstreken. Jfr. band 4 nr. 200. Namnet er etter eit slåttestev. FV
SS etter Ola Dekko
No må du vera ledug og mjuk KØ: NRK (No må du vera ledug og mjuk) Ø. 126. Oppskr. 1918. Kleven hadde slåtten etter far sin, Ola Helgesen Kleiva (Gammelkleven). Slåttenamnet etter stevet. Slåtten er óg kalla Haraldhusen, etter Kittil Langebakke, Krødsherad, som kalla seg sjølv slik. Han spela denne slåtten då han rodde over Krøderen og skulle på Raudmyrdansen. Han fraus i hel den gongen der oppe på fjellet i 1858. (Feleverkene)
Nordfjorden NG, LG LG:Ål
Nordfjordvalsen

 

OB
Nordfjordingen (etter Ola A Strand) OTH, SS SS: Hallingstad «Nordfjordingen» SS spelte inn ei form etter Ola A Strand. SS hadde to former på denne låtten, men nytta dei lite. Han tykte det var ein «fillelått». Låtten er elles velkjend i mange

former. MM

Numedølen («Springar etter Ola Dekko» hos SS) OTH, KØ, SS KØ: Ål

SS:NRK, Hallingstad

«Numedølen”, ogso kalla «Sigdølen», «Hallingdølen», og «Hallingstugu». MM
SS etter Ola Dekko iflg oppl. gitt NRK og hans notat i Hallingstadsamlingen
Ola heite guten min LG, OTH, OSAT, MM OSAT: Brager (NFS)
LG: Hallingstad
Ola heite guten min spr lærde eg kring 1977-78 etter opptak. Sataslåtten hadde lete inn for A. Bjørndal i 1959. Dei har låtten i Nummedal – heiter Fleksasen der  og Tukthusen i Telemark. I Hallingdal har låtten stevet:

Magne Myhren.

Sjur Helgeland skal ha spilt denne låtten, da under navnet Fattigguten eller Blindeguten.

Ola Skeimaker han er min mann, og han Kristen Feie EØ: NFS
Ola Vangji OSAT NRK
Oppheimsvalsen MO MO:NFS
Opp mot høgfjellsheimen eg stundar
Pariserpolka NG NG NFS
Peisestugu JH JH: NFS og NRK Peisestugu, slik kalla i Nes. Låtten vart spela med ymse rekkefylgje i veki. «Desse formene i Hallingdal høyrer til ein stor låttekrins med kjende storlåttar som «Urjen» og «Markensmåndagen». MM

 

Perigarden OSAT, OB, MM OSAT: Hallingstad “E skal spela en springar slik e ha lært» n her i Hallingdal. Er forresten en lått de bruke mykji i Valdres”, fortalte Sataslåtten  på et Halingstadopptak. Trolig hadde han lært låtten av

Tolleiv Haugen – Musehaugen –  På Gol.

Plassen KØ: Ål
Prestegangaren OTH, OB OTH: NFS
Prillar-Guri KØ, OSAT, SS OSAT: NRK 1939, Hallingstad, Ål, NFS

KØ: Ål-NRK-NFS

SS: Hallingstad

«Prillar-Guri», er opphavleg ein lurlått bygd ut som ein felelått. Prillar-Guri varsla bøndene ved Kringen i Gudbrandsdalen då ei hæravdeling frå Skottland kom nedover dalen. Bøndene bygde opp ei timrevelte som dei løyste ut då skottane kom, og mange vart drepne der. Sevat Sataøen spelte inn låtten på Pathefonplate i 1920-åra. SS hadde denne etter Ola Dekko
Pål Eilevstøle NG, OSAT, OSi, LG, MM OSAT: NRK 1962, Berg 66, NFS, Ål

LG: Berg

Navnet er etter en god danser som het Pål Botolvson

Eilevstølen, fra Trinterud, Ål (f 1811). Han dro med familien sin til Amerika i 1870.

«Pål Eilevstøle (spr) var ein lått spelemenn i Torpo, Olav Sataslåtten og andre, spelte mykje. Eg har låtten som eg minnest han frå 1951-52. Han er oppbygd på einfelde tak som ein med same avbrigd tek oppatt på grant og grovt. Det er ein god danselått som har vore nytta i nedre Hallingdal med.» MM

. . . .

På Ulrikkens topp OV OV: NFS
Raggsteindallåtten KØ, MM KØ: Ål-NRK-NFS «Åse Villand», eller «Raggsteindalslåtten», skal vera etter Åse Villand, f. 1765. Ho

«høyrde» låtten då ho som ung jente kom med buferda si til Eirikssrølen i Raggsteindalen. Per Lillesletr meiner ar dette må vera den eldste, eller ein av dei eldste låttane i Hol. Låtten har og mykje til felles med «Asle Myro» og «Skøren». Harald B. Knutsen er inne på at opphavet kanskje kan vera Silde Per, Per i Garen, som let etter seg fleire gode låttar på trollstemt.

Ragnhild Brunsvall LG, NG, OTH, KØ, OSAT, SS, OSi OSAT: NRK 1951,  1962, KØ: Ål-NRK, NG: Berg

NG: Hallingstad

«Ragnhild Brunsvall» Omtykt danselått. Låtteemner er vide kjend. MM

«Ragnhild Brunsvold», utalas Ragnhild Brunsvall, ein god danselått oppkalla etter ei god dansjente frå Nes. Brunsvold ligg i ytre Nes, like ved riksvegen i nærleiken av Bromma. Dette er ein vandrelått mellom anna kjend som «Kari Hagen» i Valdres, i Telemark er det fleire slåttar på same tema, mellom anna «Igletveiten». Ein finn og beslekta former på vestlandet». FB

Rande-ambjør

 

 

 

 

 

 

 

OTH, KØ, VL, OSAT, SS, MM OSAT: NRK 1951
(tapt?)1962, KØ: Ål/NFS
SS: NRK, Berg 56 

 

 

 

«Rande-Ambjør» Låtten ser ut til å ha vore kjend betre i Ål. Ola A. Strand og Sevat Sataøyn bygde ut låtten med eit vek kvar. MM. Namnet er etter Rande-Ambjør, «eir modige kvennfolk som dansa som den sprekaste kar», slik Kristian Øvrevollseie sa det. Ho var mor til Trulseguten. Ho var i frå ein plass nederst i Kvinnagardslia i Ål. Rande-Ambjør. På nedstilt bas, uvisst opphav, kanskje Øynolått.

Navnet er etter mor til Trulseguten, Ambjørg  Ivarsdtr. fra

Randedokken under Arnegard Nos (1777-1868). Ho dansa som den sprekeste kar, og kruka over golve med en mett ølskål i ene handa og et drammeglass i de andre.

Randi LG, SS SS:NRK, Hallingstad

LG: Berg 1967

«Randi» Svært utbreidd, ofrast kalla «Moguten». MM

SS: Randi. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. G. 1420, 1963. NRK magn. 1875. Namnet er etter Randi Breie Ørjansen frå Ål. (Magne Myhren). FV
LG: Randi. Etter Lars Gjeldok, Ål, Hallingdal. N. 1976. Td. 1418. Slåttenamnet er av nyare dato (sjå 524e). Gjeldok lærte slåtten av Sevat Sataøen. FV

SS etter Grimsgard

Raske – Jørand

 

 

OTH, MM OTH: NFS

MM: CD

 

 

«Raske-Jørand» Namnet er truleg etter ei jente frå Raske-slekta på Nes. Den kom i frå Danmark. «Raskestugu», som der heite i dagleg rale, ga ei rid tid rom for tingmøter og frå

1825 var der ogso skysstasjon.

 

«Raske-Jørønd spr lærde eg etter eit opptak som 0. T. Hagen hadde i NFS, og eg stødde meg på ei oppskrift. Namnet Raske-Jørønd er vel etter ei gjente av Rasch-ætti i Nes. Husemoen hadde ei form som skilde seg noko frå denne her. Låtten heiter Lagdagjordin i Valdres, Maria Onstad på Vestlandet og Hjarand Skinnarland i Telemark». MM (Skal være «Marta» Onstad (OHS).

Johannes Dahle i Tinn spelte ein stubb som høyrer hit, Skjelleruden; den hadde goffa, Knut Dale, lært av Gubrand
Skjellerud (1819-1901) frå Nes. (H VII, 1 526 d N O.T.H.).

Reinlender av Odd Bakkerud OB OB: Berg 57
Reinlender etter  Ludvig Larsen KØ: Ål
Reinlender etter Ola Børtnes, Nes i Hallingdal EØ: NFS
Reinlender etter Ola Dekko SS SS: Hallingstad
Reinlender NG, OTH, OSAT, OSAT, KØ, OV, JH OSAT: NRK, Stave 1962,  KØ: NFS

OV: NFS
JH: NFS

Dette er ikkje same låtten hos de ulike utøvarane. Dei ulike utøvarane har ofte fleire reinlendarar..
Reinlender 1, 2, 3 LG LG LG: NFS
Reinlender OTH OTH OTH: NFS
Reinlender BD: NFS BD: NFS
Reinlender etter  Tor Grimsgard OTH, SS, KØ KØ: NFS-NRK

SS: Hallingstad

Reiselått (frå Nes) SS, OB, KØ, JH OB: NRK 61 (Berg)

Sataøen: Hallingstad,

JH: NFS

Ridalskongjin OSAT OSAT. NRK 1962, Hallingstad, Ål, NFS KØ:NFS Ridalskongjin. Springar på nedstilt bas. «Det æ en lått e ha lagetda e rusla borti Ridalen”, fortalte Sataslåtten på et Halingstadopptak. Denne var navngitt etter at han flyttet til Torpo i 1939, og Ridalskongjin var Kolbjørn Gislerud, som var skogeier i Ridalen og hadde to hytter der. Den traff hverandre ofte i Ridalen, og det inspirerte han til navngivningen.
Ringnesen NG NG: Berg 67
Rjukanfossen OV NFS (Rjukanfossen) G. 1269. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Dale hadde slåtten etter bestefaren, Knut Dale, Tinn, Telemark, som skal ha laga slåtten. Det vert fortalt at han bygde ut ein eldre slått, medan han mol korn attmed Rjukanfossen. (Etter Truls Ørpen.) Etter Bjørndal lærde Knut Dale slåtten av Myllarguten i 1860 på Åmyri, Rauland, Telemark. (Merknad B. 130.) Jfr. Ø. 150, Nordbø 139.
Rosemålaren av Olav Vestenfor OV NRK 28. januar 1968 «Rosemålaren» finnes i NRK-opptak sendt 28. januar 1968. dette var i folkemusikkhalvtimen ledet av Hallgrim Berg, med tittelen «Danselåttar frå Hallingdal». Låtten er dessverre inkje i Ål bygdearkiv si samling. Vestenfor framfører fem låtter, Sataslåtten fire og Eilev Stave fire. Det er mogleg å få dette opptaket ut frå NRK.

«Olav laga ein springar «Rosemålaren» eg har lært den av Øyvind og Øyvind av Sigurd Skrindo». Anders Lunden Herfoss, Facebook-sida Såel- og dansetradisjonen i Hallingdal,oktober 2017.

Rotnheims-Knut AH, NG, OTH, OSAT, SS, OV, OB, JH, EØ: NFS, KØ OSAT: NRK 1951, NFS, Hallingstad
SS: NRK, Berg 56, HallingstadKØ: NFSOB: Berg 68

OV: Hallingstad JH: NFS

 

«Rotneims-Knut» Her flette SS. saman den nye forma som han lærde av Olav Moe, og den gamle Hallingdals-forma. Rotneims-Knut finst i mange former, MM . Østro skriv at

«Rorneims-Knut» var av dei låttane som Perigarden spelte. Rotneims-Knut var sonen hans. Låtten har eit veldig driv i seg og har votte mykje spele. Der var ein av favorittlåttane til Odd Bakkerud, og det var ei musikalsk oppleving då han brende til for fullt.  «Sevlien» SS spelte inn denne låtten på Pathephon kring 1920, og Øvrevollseie hadde truleg lånen etter denne. Fyrste luten, slik han spelte han svarar til forma etter Ola MOSATfinn, resten er vel etter spelemenn frå Telemark. MM

 

Rotneimsmordaren/Den som rulla ette golve OTH, OSAT, KØ, OV KØ:NFS,
OV: NFS
Rotnemsmålaren OSAT, OV OSAT: NRK 1939
Rukkedølen OTH OTH: Berg 67
Raudstakken Numedalsspringar EØ: NFS
Rustemann, springar etter Myreguten (Fugelsongen)

 

SS, KØ KØ:Ål/NFS/
NRK
JM: Berg 67
SS: NRK, Berg 56, Hallingstad
SS etter Myreguten
Rustemannlåtten OSAT OSAT: NRK 1962, Berg 66, Hallingstad Rustemannlåtten var det visst berre Olav Sataslatten

som spelte, og han hadde låtten fra Kjetil Lien. Eg kom fyrst over låtten i ei oppskrift ved Ørpen. Sumaren 1967 vart eg med Hallgrim Berg heim til Sataslåtten. Då spelte han inn Rustemannlåtten. Men det han då let, skilde seg frå det Ørpen hadde sett på notar. Eg granska båe kjeldone og tok det eg likte best or kvare. Det er som om den lause

kvinten e er grunntonen låtten, og det skil han frå andre låttar. Magne Myhren

Røyskatten EØ: NFS
Seteråsen EØ: NFS
Sevleguten (Sevliguten hos KØ?) OSAT, SS SS:  Berg 56
Sevlen KØ, OSAT, SS, JH KØ: Ål.  JH: NFS
Sevlien OTH, SS, OB, OSAT, JH, KØ OSAT: NRK 1951, HallingstadKØ:NRK. SS. Berg 56

OB: Berg 68
SS: Hallingstad

SS etter Ola Dekko
Selvliguten/Den gamle Sevleguten KØ:NFS Den gamle Sevleguten etter Tor Grimsgard. Også kalte Filludn, Lakadn. Denne spilte både Tolleiv Haugen og Arnfinn Rustberggard I Gol.
Sigdølen NG NG: NFS
Signe NG NG, EØ: NFS,
Sigrid Hansebråta/ Era knivdn sløv te bite OTH OTH: Berg 67
Siklebekken OB
Silde – Per KØ, JM, SS, OSAT, OV KØ: Ål-NRK, OSAT: NRK 1951,1962, 1970,

EØ: NFS,  OV: NFS
SS: Berg 56, Hallingstad

(Silde-Per) G. 1423. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Sataøen hadde slåtten etter Tor Grimsgard, Nes, Hallingdal. Jfr. G. 1188. Silde-Per osv. sjå 361b. FV

 

«Sílde-Per, spr
(G-d-a-e) skal ha namn etter ein speie-
mann frå Varaldsøy i Hardanger, men låtten er knapt kjend utanfor Hallingdal no. Silde-Per har yore omtykt og ofte fri i
bygnaden med improvisasjonsrom for dei som likar det. Formi hans Sevat Sataøyn er fasttimra med tri vek. Fyrste veket kjem påå grovt og på grant med kvints avstand. Her ter hallingdals-stilen tydeleg med rulletak og vritelege ristetak. Om det var Grimsgard eller Sataøyn som sette opp låtten soleis skal vera usagt. Eg har låtten etter opptak med Sevat.
(HV361 aG). I Hol har dei tvo Silde-Per-springarar til, båe på felestillet G-d-a-d.MM

Siri Spillemann KØ: NFS
Sjugurd i peise OTH OTH:Berg 67
Sjur i Dammen NG OTH, OSi, OSAT, OB, JM JM: Berg 67
Sjur i peise OTH NFS
Sjømannsvalsen etter Kleven EØ: NFS
Sjåheima OB
Skaralåtten OTH NFS
Skinnarlanden NG, LG LG: Berg 1967
Skinntrøya, springar etter Ola Dekko BD: NFS, KD: NFS, NG, OTH, KØ, OSAT, SS, OSi, OB, JH, JM KØ: Ål-NRK- NFS, Berg, Hallingstad

OSAT: NRK 1939, 1961, 1963, 1970,  Berg 64, Ål, NFS, Hallingstad

NG:NRK 1953(tapt?)
SS: NRK, Berg 56, Hallingstad
JM: Berg 1973

OB: Berg 68

KD: ÅL

«Skinnttøya» Mykje nytta i Hallingdal og Valdres. Ogso kjend i Hardanger. MAGNE MYHREN Låtten er etter spelemannen Ole Jensen Myro, ogso kalla Myreguren. Han har sjølv

fortalt til Ola Persrølen, at «me sat ei gong i Gterestugun på Sundre og spelte. Der var so mange livate jenru der, måta. Jørand, dotter i huset, kom inn or fjøset og ho hadde ei stor

skinnttøye på seg. So var det ein tå karo som fata ho Jørand med seg, og dei dansa med skinnttøya på. Der vart moro med dette, og sea kalla me låtten Skinntrøya».
Skinntrøya. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. N. 1975. Td. 1427. Øvrevollseie lærde slåtten av Sevat Sataøen, Ål. FV

SS etter Ola Dekko

 

Skjeka langt fram OSi NFS
Skjelleruden OTH, OSAT, OSi, OSAT, JH, OB, KØ, OV OSAT: NRK 1939, Hallingstad,
KØ: NFS
OV: NFS, HallingstadOTH: Berg 67JH: NRK(Berg) og NFS

OB: Hallingstad 53

JH: Både Ål og NRK
Skorin/Skørin/Skåren/
Skoren/Skøren
KØ/SS/OB/MM, EØ: NFS KØ: Ål/NFS-NRK.
SS: NRK, Berg 56, Hallingstad
Skòren laus) 2/4 (G-d-a-d)
hadde eg på ei grammofonpiate med
Sevat Saaøyn, so eg tok tidleg tIl ã spela
på den utan á læra låtten frå fela. (Det var
den plata som vart sunds1egi). So var eg
heim til Krisian Øvrevoliseie som spelte
låtten godt pi sin måte. Kristian hadde
høyrt på Helleik Kvanneberg i Hol og på
Sevat. Til slutt samaniikna eg det. eg hadde oppfatta hjå del, med oppskrifter.
Namnet er etter Knut Skøro, men han har
knapt laga låtten. På vanleg hardinglelestille, A-d-a-e, er han kjend i Nordfjord og Hordaland, og han sleng innpå ein telelått Fossheimen, (H 111 3 1). Sermerkt for hallingdalsformi er stillet nedstemd bas og kvint – “halv kvint» dei kalla ¡ Åi.(HIII l49c ogfB).MMSS etter Ola A Strand«Skøren» Nedstilt kvint og bas. I Valdres heiter der ljøsblått. Om denne låtten kan me seie at han er l00 prosent original, då han ikkje har tak i seg som tydeleg har skyldskap med andre låttar. Han går og på eit spesielt felestille som me i Hallingdal berre har 5-6 låttar på. Og det er den einaste lauslåtten. Dette er ein svært eggjande og god danselått med mange særmerkte tak i seg. Låtten har namnet etter spelemannen Knut Knutsson Skøro (1822-1894) frå Sudndalen i Hol. Det heiter elles at det er han som har laga denne låtten. Spelet sitt lærde han vidare til Ola A. Strand og broren Tolleiv. Ein annan elev var Herleik Kvanneberg, som lærde låttane vidare til Kristian Øvrevollseie, slik at me kan snakke om ei ekte holingsline når der gjeld spel. HARALD B KNUTSEN.

Den beste spelemannen i Hol i på attenhundretallet var Skøren, Knut Knutson Skøro, f. 1822, son til Knut Helgeson Skøro, som var med i krigen 1807-14. Han var mye brukt til å låte i samvære. Han var so mjuk i fingrene, han spelte so fint, men fikk likevel godt mÅl i fela. Mange av de gamle spelemennene var so fæle til å bruke føttene og trødde takten so det smala. Det gjorde ikkje Skøren. Han satt still, han. Han lærde å spela av Asle-Knut på Strond i Al, de var så gode venner. Den Stranda-ætta i Al fostra mange gode spelemenn. «Asle-Knut- låtta” snakket de om, – de var gode. Noen av de mest kjente låttene hadde navn: Fanitullen, GrÅlysingen, Silde-Per, Jørnvrengja, Skjegle-Jørn. De to siste var oppkalt etter en skjeløyd spelemann på Nes, som het J øren. Denne Jørn var so fæl til å spela slåttene vrange, so de var vanskelige å spela etter. Fanitullen har de no visst laga um i det siste, – de let han annleis før. (Helleik Kvanneberg.) Skøren hadde en mengde slåtter. Og mange av dem hadde han fått hjå Strandakarane. Det var flere av dem. Og det var no ikkje anna enn fela med alle de. Sk0ren var ofte på Strond hjå de med fela. •Ho bi no elda storstugu med, når eg kjem!• sa

han. Ola og Tolleiv Strond reiste til Amerika. Sk0ren var på Strond då de reiste. Ola hadde

Sett seg i vogna og holdt på kjøre av sted. Best det var steig han ut og kom attende, – de trudde Det var for å si noe viktig til sine. Nei, han gjekk burt til Skøren og nevnte et par slåtter, at de måtte han lære i fra seg, so de ikkje vorto gløymde! Og so for han – til Amerika!

 

Skradden (gangar) OB
Skripalåtten NG, OTH, JM, OSAT, OSi, OV, JH, SS OSAT:  Berg 64, NRK1962, NFS, Hallingstad, Ål
SS: NRK,   Berg 56OV: NFS,  HallingstadJM: Berg 1973

NG: Hallingstad

JH: NFS

«Skripalåtten» Vanleg i Hallingdal og elles kjend frå Valdres og Setesdal. MM

 

SS: Skripalåtten. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. N. 1978. Td. 674. Sataøen lærte slåtten av Ola A. Strand, Ål. Jfr. band 1 nr. 105. Skriput kan i Hallingdal tyde vanskeleg, eggjande, kranglevoren. (M. Myhren).

 

 

Skruven OTH NFS
Skuldalsbruri NG NG NFS
Skuslen/Skutlen (Skyttelen) (Springar etter Moreguten med Olav Timann Hagen) OSAT, SS, OSi, KØ, OTH OSAT: Ål, NRK 1961, 1963, 1970,  Berg 64, NFS, Hallingstad
SS: NRK, HallingstadKØ: NFS
OTH:Berg 67
«Skuslen» Vestlandsnamn. Ein del nytta i ÅL Låtten har samanheng med ein springar i Hardanger og med «Leikanruden» og nærskylde låttar som serleg har votte nytta i Tinn og Tuddal. MM
SS: Skuslen. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. G. 1418, 1962. NRK magn. 1875. Sataøen hadde slåtten etter Myreguten, Ola J. Myro, Ål. I byrjinga av 2. takt nyttar ein posisjonsgrepet ciss på kvintstrengen. Då seier ein at ein skuslar handa oppover felehalsen. (Magne Myhren)
SS etter Myreguten
OSAT: Skuslen. Etter Olav Sataslåtten, Ål, Hallingdal. Ø. 503, 1956. Sataslåtten hadde lært slåtten av Ola Dekko, Torpo i Ål, men har og blanda inn nokre tak frå Fanteladda, band 5 nr. 325. FV
Skutaler OSi NFS
Skårelåtten OTH NFS
Skårøyguten NG NFS
Slidringen OTH OTH: Berg 67
Slått etter Knut Øyno OSAT OSAT: NRK 1970
Slått etter Ola Dekko OSAT OSAT: 1970
Solmøy LG, SS, KØ KØ: NFS. LG:Ål
SS: NRK
LG: Berg 67 og Hallingstad
«Solmøy» Denne er noko nytta i Hallingdal, og låtteemnet finn me og i eit par springarar som Truls Ørpen skreiv opp etter Engebret Ødegård frå Flå. Elles kan me jamføre med

låttar i Numedal og Telemark som «Gamle Guro», «Gamle Gudbrand», «Gurosonen», «Guro Lomodden» o.fl. MM

 

Solmøy. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. G. 1403, 1962. NRK magn. 1874. Det var spelemannen Tor Grimsgard, Nes, som kalla slåtten Solmøy. FV

Sortebergen/
Springar etter Tor Grimsgard
OSAT, SS, JH SS: NRK, Berg 56, Hallingstad
JH: NFSOSAT: NFS, Ål, Berg 66
(Sortebergen) G. 1407. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Sataøen hadde slåtten etter Tor Grimsgard, Nes, Hallingdal. Slåttenamnet etter spelmannen Wilhelm Sorteberg, Krødsherad. (FV)
Sortebergspringar EØ:NFS
Spretten LG, OB, OSAT, SS, OSi, JH, OTH JH: Ål-NRK og NFS
SS: NRK, Berg 56, Hallingstad
OB: Berg
OSAT: Berg 66, NFS, ÅlOTH: Berg 67
«Spretten» Vanleg i Hallingdal og Numedal, ogso kjend i Hovin. MM
SS etter Ola Dekko og Grimsgard
Springar NG, EØ: NFS, OV, SS, LG, KD, OSAT, OTH, KØ, BD, KE KD: ÅL
OSAT: NRK 1970,JM: ÅlEØ: NFS,  OV: NFS

KØ: Ål/NFS/NRK (KØ har 4 reg. springarar i NFS)
KE: Ål (2)

SS:
Hallingstad
SS: Berg 56, Hallingstad

LG & NG: Berg 1967,

BD: NFS

Dette er ikkje same låtten hos dei ulike utøvarane.
Springar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 OTH OTH: NFS Kan ikke identifiseres før materialet gjøres tilgjengelig
Springar etter Asle Øyno (Datt du ned du) OTH, OSAT, KØ, SS OSAT: NRK 1951, 1952, Berg 66, NFS, Ål

KØ:NRK-NFS

SS: Hallingstad

Springar etter Aslak Sandestølen AS AS. Berg 1970
Springar etter Bråta-Per SS SS: NRK, Hallingstad SS etter Ola Dekko (oppl. NRK)
Springar etter Grimsgaard SS, JH SS: Hallingstad
JH: NFS
SS etter Ola A Strand
Springar etter Gudbrand Østen SS SS:Berg 56
Springar etter Hallebakken VL NFS
Springar etter Harald Langaker KØ, EØ KØ: NFS
EØ: NFS
Springar etter Jørgen Husemoen OB Baggen (HBK)
Springar etter Jørn Hilme JM, OB, JH JH: NFS

OB: Berg 68

 

Springar etter Ketil Håvardson (son til H. Gibøen) EØ: NFS EØ: NFS
Springar etter Kjetil Geiterygg KØ, OB KØ:NRK. OB:Berg 1954
Springar etter Ketil Langbakke EØ: NFS
Springar etter (gamle) Kleven OB, JH JH: NFS
Springar etter Knut Strand OTH NFS
Springar etter Knut Vågen KD: NFS NFS
Springar etter Knut Ødegård EØ: NFS NFS
Springar etter Kristian Øvrevollseies goffa KØ:NFS
Springar etter Lars Bergoplass
Springar etter Lars Holestøl KØ: Ål
Springar etter Kvannebergen KØ: NRK
Springar etter Løndal OV NFS
Springar etter Moreguten OTH Berg 67 Skuslen
Springar etter Mosafinn OTH NFS
Springar etter Myreguten (Vesle-dekken) KD: NFS, KØ, SS, OSAT, OTH KØ: Ål/NFS/NRK
OSAT: Berg 66OTH: Berg 67SS: Hallingstad KD: ÅL
SS direkte fra Myreguten
Springar etter Ola A. Øyno OTH, SS, OSAT NRK 1963
Springar etter Ola A.Strand/Ola Strand Vangen OSAT, SS SS: NRK, Hallingstad, Berg 56, Hallingstad «Springar etter Ola A.Strand», stundom kalla «Asle Øyno» eller «Strandaspringaren». MM

 

Springar etter Ola Dekko (Baggen/

Kaldgufsen)

KØ, VL, SS SS: NRK, Berg 56, Hallingstad
Springar etter Ola Dekko (Låa) LG LG: Ål
Springar etter Ola Dekko (Låtten hass Tor) SS, OTH SS: NRK, Hallingstad

OTH: Berg 67

Springar etter Ola Dekko OSAT, MAGNE MYHREN, JM, OTH OSAT:NRK 1961,1966,  Austl.kapp 66 (Berg)
JM: Berg 67OTH:Berg 67
«Springar etter Ola Dekko» Ogso kjend i Hordaland, Numedal og Telemark, kalla Fossmarken og Kari Midtigard på Tinn. MM

 

Springar etter Ola Lein OSAT OLASAT: Hallingstad
Springar etter Ola Lien, Ål – Gamlelåtten LG NFS og Bergsamlinga
Springar etter Ola A Øyno SS, OSAT SS: Hallingstad
OSAT: NRK, Hallingstad
Springar etter Ola Ådngard/Ådngards-guten OTH OTH: Berg 67 Vassåren/Baggen/Spr etter Skjellerud
Springar etter Penislien LG LG: Berg 1967
Springar etter Sandsdalen OB OB: Berg 68

 

Springar etter Skjellerud OSAT, LG OSAT: NRK 1961, NFS

EØ: NFS:
LG: Berg 67

Springar etter Smedal OV NFS
Springar etter Sortebergen OB OB: Ål, EØ: NFS OB: Lært av Truls Ørpen
Springar etter Toingen JH JH: NFS
Springar etter Tor Grimsgard OSAT, SS, JH, KØ, OB KØ:NRK,  JH: NFS

OB:  Berg 68
SS: Hallingstad

 

OB: Springar etter Tor Grimsgard. Etter Odd Bakkerud, Nes, Hallingdal. N. 1977. Td. 1716. Bakkerud lærte slåtten av Knut Bakkerud, Nes. FV

KØ: Springar etter Tor Grimsgard. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. N. 1978. Td. 1842. Spelemannen gjør her stendige småendringar i detaljar under framføringa. FV

Springar etter Truls Ørpen OSAT OSAT: NFS
Springar etter Vilhelm Sorteberg EØ: NFS EØ: NFS: Opptak samme dag som Springar etter Sortebergen, må være ulike låtter.
Springar etter Østen SS Hallingstad
Springar etter Ådngardsguten (Vassåren, Baggen, spr e Skjellerud) OTH OTH: Berg 67
Springar frå Nes OSAT, OB, KØ, JH OB: Ål, EØ: NFS,  KØ: NFS,  JH: NFS
Springar frå Hallingdal SS, KØ SS:Hallingstad

KØ:NFS

KØ: Springar frå Hallingdal. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. Ø. 412. Jfr. band 4 nr. 155 og band 6 nr. 470. FV
Springar frå Hallingdal /øvre Hallingdal NG NG: NRK 1953( tapt?)
Springar frå Hol OTH, KØ KØ:NRK
OTH: NFS
Springar frå Krødsherad MAGNE MYHREN, MO, EØ: NFS EØ: NFS
MO: Berg 1966
Med Martin Opheim kan dette være både Kjetil Geiterygg og Springar etter Myreguten
Springar frå Ål OSAT SS MM OSAT: NRK 1951 (tapt?), NFS. MM CD

SS: Hallingstad

«Springar frå Ål (etter

Ola Dekko) tok eg kring 1980 frå eit opp-

tak med Sataøyn hjå Hallingstad. Låtten

er lite kjend og aldri oppskriven. Då eg

arbeidde med han, syntest eg det vanta

noko i midten, og eg fylte i eit brigde». MM

Springar i form etter Ola Dekko SS SS:Hallingstad SS etter Ola Dekko
Springar lært av Ola Dekko SS Hallingstad Springar etter Ola Dekko. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. G. 1415, 1962. NRK magn. 1873. Spelemannen Hans Holto, Ål i Hallingdal, kalla slåtten «Vårfuglen». (Feleverkene)
Springar på nedstilt bas JH JH: NRK (Berg)
Springar på nedstilt kvint og bas KØ, OB, LG KØ: Ål

LG: Berg 67

Variant av Vesle-Dekken (HBK)
Stakkars Per LG LG: Berg 67
Storebråten JM, OSAT, OB, NG, OTH, OSi, KØ, JH

OV, KØ, LG

OB: Ål , OSAT: NRK 1939, 1962, 1970,  Berg 66, NFS, Hallingstad KØ: NRK-NFS-Berg,  JH: NFS

OV: NFS, Hallingstad

LG: Berg

«Storebrøten» Namnet på denne låtten kan  gå attende til Halvor Halvorson Storebråten, f. Kvernsletten under Espeser i Nes i 1803. Ein juleeftan var Storebrøten i Nesbyen. Men der var der brennevinutsal og han drakk seg full. På heimveg vare han ratt ned av ei juleskrei. Ved Sjongsbakkane vakna han til og sa: «Jøsses namn æ e komen hir?» Men då vart han kasta av sleden. (Fotograf Lars Ødegaard i Dølaminne, 1922).

Storebrøtin. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. N. 1978. Td. 1446. Jfr.band 1 nr. 91 og dette bandet nr. 132. FV
Store-Dekken OSAT, SS OSAT: NRK 1962, Berg 6, Ål, Hallingstad, NFS8

SS: Hallingstad

«Storedekken» Oppstilt ters. Denne springaren har flått namnet sitt etter spelemannen Ola Amundsson Dekko, 1858-1949, Ål. Han vatt kalla Store-Dekken, då han hadde ein yngre bror som og heitte Ola, og vart kalla Vesle-Dekken. Store-Dekken gjekk i lære hjå «Myreguten», hjå Bråta-Per, som han var brorson av, og Skøren. Det blir fortale at Ola gjekk til Nesbyen for å høyre Tor Grimsgard. Per MOSATåtren hermde dette etter Ola: «Då e høyrde fyrytonane (fyrespelet) hass Tor, so gret e». HARALD B KNUTSEN
Storelåtten/Storeslåtten/
Storevelten
BD: NFS, JM, OTH, SS, OSi, , OSAT, OB, KØ, JH OB: Hallingstad 53 Ål, NRK 61 (Berg)
OSAT: NRK, Hallingstad, Ål  JH: NFS. KØ: NFS-NRK-berg
SS: NRK,  Berg 56, HallingstadJM: Berg 67JH: NFS
Storeslåtten. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. G. 1414, 1963. NRK magn. 1873. Slåtten minner noko om Sortebergen, band 4 nr. 248. (FV)
SS etter Ola Dekko
Store-Vetle-Per LG, OTH, OV, EØ, OSAT EØ: NFS
LG: Hallingstad, OSAT: Skrindo-opptaket
Storøyguten EØ: NFS
Stranda-låtten OTH OTH: NFS
Strandaspringar SS Hallingstad
Stundo er  mi kjerring (so) go, stundom er ho so som so KD: NFS, OTH, VL, OSAT, KØ, JH, OV OSAT: NRK 1957, 1962,Hallingstad KØ:NRK, Berg JH: NFS

OV: NFS,  Hallingstad

KD: ÅL

«Kjerringa hans Lars Mikkjelsson Krøsshaug var Ragndi Eivindsdtr. Ellingbø. Ho Ragndi skulle ha yore noko av elt troll i huset. Han Lars laga ein lått om henne, Kjeringlåtten. Han var slik: «Stundo æ mi kjering go, Istundo æ ho so so, /stundo får e lite te mat, Istundo får e alder doe slag, /stundo får e graut o brim, /stundo får e gå so eit svin. /Tra la lala la, lala, /tra la lala, / so eit svin!»
Sven Nyhus: “Lyarlåttene i Valdres : notenedtegninger og utgreiing om en hardingfeletradisjon”, 1996
Sumbreien NG, KØ, OTH, OSAT, SS, OV, JH, OB KØ: Ål-NFS-NRK

OTH: Berg 67 OSAT. NRK 1962, 1970, Hallingstad, Ål, NFS JH: NFS,
OV: NFS, Hallingstad
SS:  Berg 56 og Hallingstad

OB: Berg 68

JH: NFS

 

«Sumrein» Vanleg i Hallingdal og Valdres. MM. Sumrein, Ole Sveinson Sundbrei, f. 1811, var spelemann og dansar. Han budde oppe ved Strandafjorden i Ål. Knut Skøro,

Skøren, var syskenbarnet hans, og han var gift med Anne, syster til Sumbrei’n. Skøren fekk vel elles med seg av låttane som Sumbrei’n let, og kanskje det var han som sette namnet på denne låtten.

SS etter Ola A Strand

 

Sundbreien. Etter Kristian Øvrevollseie, Hol, Hallingdal. N. 1975. Td. 1443. Øvrevollseie lærde slåtten av spelemannen Eivind Hollebakken, Ål. FV

Sunnivavalsen OV OV: Hallingstad
Sylkjegulen NG, KØ, OTH, OSAT, SS, OB, OV, JH, EØ: NFS, JM

 

 

OB: Ål ,

KØ: Ål, Hallingstad, NFS, Berg, NRK. OSAT: NRK 1951, 1961,

EØ: NFS,  OV: NFS, Hallingstad
SS:  Berg 56, Hallingstad

JM: Berg 1973

OSAT: Ål, Hallingstad, NRK

JH: NFS

«Sylkjegulen» Låtten er vide kjend. MM. SS spelte han inn på plate i 1920-åra.

SS etter Myreguten.

 

Syndrolen EØ: NFS EØ: NFS
Sølve-Knut/Sålve-Knut LG, KØ, JM, OTH, OSAT, VL, SS, OSi, SSk, OB OB: Hallingstad 53, Berg 68

KØ: Ål,NFS og NRK,

OSAT: NRK 1961, 1962, 1966,  Berg 66, Austl.kapp 66 (Berg)
SS:  Berg 56, Hallingstad

Ein gong Ola Dekko var på Sando, sette han namnet på låtten. Solve-Knut var der og botte fiskegarn, da sat han og let denne låtten med munnen.
SS etter Ola A Strand
Sølvsmed-Morten OB, JH OB: Ål, NRK

JH: NRK (Ål)

Søsterslått nr. 1 OTH OTH:Berg 67
Søsterslått nr. 2 OTH OTH:Berg 67
Søtepose (Stundo er  no kjerringji god) NG, KØ, SS, OV, OSAT

OV

KØ: Ål/NFS/NRK, OSAT: NRK 1951(tapt?)
OV: NFS og Berg 56SS:  Berg 56
SS form etter Grimsgard

«Søtepose» t. Tor Grimsgard. Omtykt danselått i Hallingdal. Kjend ogso i Valdres og Sogn. Har ofte namnet etter låttestevet «Stundo æ no kjeringji go». MM

Tannløysa

 

JH JH: NFS
Til gjestebods SS SS: Hallingstad «Til gjestebods» Reinlender. Sevat Sataøen laga denne låtten ein gong han skulle i vegen og spela i eit gjestebod. Sven Nyhus skreiv opp låtten etter Lars Gjeldokk og spelte han inn på plate med gamaldans-orkester.
Till till Tara, burti djupe dala LG LG NFS
Till till Tove, tolv mann i skogje LG LG NFS
Tjednbaln /Kjednbarn/
Kjednbalen
KØ, JM, OSAT, SS, OB, OV, NG, JH

BD, OTH, VL, OB, LG

OB: Ål, Berg 68, 69

KØ: Ål-NRK-NFS OSAT: NRK 1951,

BD: NFS, NG, OTH, VL, OB, KØ, OV
1962,1963, JH: NFS
LG: Ål

NG: NRK 1953(tapt?)

SS:Berg 56, Hallingstad
JM: Berg 67 og 68

OV: Hallingstad

OSAT: NRK, Ål, NFS, Hallingdal

«Tjednbarden» Mykje nytta i Hallingdal, ogso kjend i Valdres, Numedal og Hovin. MM. Tjednbalen, Ola Ivarson Tjednbard i Gol, f. 1775, var ein av låttane som Perigarden spelte. (Andres Olson Ottergard-Perig rd, f. l789). Tjednbalen, Sterke- Mykkelen, var verbror hans. Dei var begge kjende for kreftene sine, og begge spreke dansarar. Rotneimns-Knut var av same slekta. Ola Ivarson Kjednbal-Mykleset (1775-1854). Et kjent stev hører til låtten.

SS etter Ola Dekko

 

Tjugedalarslåtten OSAT OSAT: NRK 1951, Hallingstad
Tjødnbaln: se Tjednbaln
Tjønndalen OV, KØ KØ: NFS
Toingen OTH, OSAT, OB, JH OB: Ål

OTH: Berg 67

OSAT: NFS JH: NFS

Torger, springar etter Knut Ødegård EØ: NFS
Traskjen OB OB: Ål
Trulseguten                    OSAT, OSi OSAT: NRK 1961, NFS, Hallingstad
Tukthusen OB, LG OB: Ål, Hallingstad 53, LG:Ål Samme som «Ola heite guten min».
Ulrik Jensestugun NG, JM, OSAT, OSi, OSAT, OSAT, OB, OV, KØ, JH OB: Ål , NRKOSAT: NRK 1939, 1970, Hallingstad KØ:NFS/NRK
JM: Berg 1967 og 1976OLASAT: Ål, Hallingstad, NRK, NFSJH: NFS
«Ulrik i Jensesrugun» er etter spelemannen i Valdres av same namn. Han tok t il å spela på vanleg fele, men gjekk over til hardingfele. Han var den fyrste i Valdres som tok til å bruke lang boge og spela runddanslåttar, fortalde Torleiv Bolstad under eie opptak som Sven Nyhus gjorde med han i 1974.
Urjen OSAT, JH OSAT. Hallingstad og  Berg 64, Skrindo-opptaket

JH: NFS

Valdreskvelven OV, NG, OTH, OSi, OB EØ: NFS,  OV: NFS. OV & NG: Berg 56
Vals LG, OTH, OSi, JH EØ: NFS.  JH: NFS Dette er ikkje samme låtten hos dei ulike utøvarane.
Vals av Karl Fant

 

JM JM:NFS
Vals 2 OTH NFS
Vals etter Kittil Geiterygg OB OB: Berg 1954
Vals etter Ludvig Larsen KØ: Ål
Vals etter Martin Oppheim EØ: NFS
Vals etter Ola Lein KØ:NRK
Vals etter Ola A. Øyno SS Hallingstad
Vals etter Per Hesla, Gol OTH NFS
Vals etter Tor Grimsgard NG, KØ, SS, OSAT, OV KØ: Ål, OSAT: NRK 1951(tapt?),  OV: NFS

SS: Hallingstad

Vals frå Nes KØ: NFS
Vals på nedstilt JH JH: NFS
Vassåren/Baggen OSAT, OTH, OB, EØ OB:  Danmarks Radio 1969 (Berg)
OLASAT: Ål, NFS. EØ: NFS/Ål
«Vassåren» er og kalla «Kaldgufsen». Det var Andres Sundre, Ål, som sette på han dette namnet. Han opplevde låtten i bryllaup om veten. Fela lydde og folk gjekk ur og inn døra der dampen, kaldgufsen, valt ut frå den sveitte danselyden.
Vegglijenta OB OB: Hallingstad 53
Vesle Aslaug PM, OSAT PM:NFS, OSAT: Sigurd Skrindos opptak Ukjent opphav, minner om Sjur i Dammen. Tradert av Olav Sire.
Vesle-Dekken LG, OTH, OSAT, SS, OB, LH, KD KD: ÅL
JH: NFS OSAT: NRK 1962, 1970,  Berg 64,  Berg 66, Hallingstad
SS:  Berg 56 og Hallingstad 
Vesle-Dekken: Vanleg i Hallingdal og Valdres, ogso kjend i Numedal og Telemark. I Hallingdal er låtten stundom kalla «Toingen» og Guttorm. Myro lærde denne låtten av Olav Vestenfor. I Telemark er den ogso kalla «Tannlausen».

 

Vesledekken. Etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. G. 1429, 1963. NRK magn. 1876. Sataøen hadde slåtten etter Vesle-Ola Dekko, Ål, Hallingdal. Han var ein yngre bror av Ola Dekko d.e. som hadde slåtten frå Kitil Geiterygg, som igjen hadde han frå Gudbrand Skjellerud, Nes. Andre variantar: B. 942, Geiteryggen, etter Ola Dekko; Ø. 63, Tannlausen, etter Johan Kleven. Jfr. Nordbø 48. (Feleverkene)

Veslegarden OTH NFS
Vestgardingen JM, OF OF: NRK 1953(tapt?)
Vesle Kari Ruud KØ, OSAT, OV KØ: Ål-NRK-NFS
OV: Danmarks Radio 1969 (Berg)OLASAT: Hallingstad
Huttemegtu Velse-Kari Rud,

du skal få danse mette de du

e skal deg snu, det skal du tru,

Berre du står på føto di du.

 

Vesle Kari Rud. EtterJohan Kleven, Krødsherad, Buskerud. Ø. 52, 1921. Kleven hadde lært slåtten av far sin, Ola Helgesen Kleiva (Gammel-Kleven). Segna seier: Kari Rud var ei jente som var galen etter å danse. Ein gong i eit danselag kom det inn ein framandkar som song stevet «Hei, Kari Rud, eg skal deg snu, du skal få danse metta di du». Dei dansa og dansa og dei heldt ikkje opp før Kari låg død på golvet. Då gjekk framandkaren, og dei såg han hadde hestehov. Slåtten blir og spela i Hallingdal. (Feleverkene)

Veslelåtten OSi NFS
Vestligarden OTH NFS
Vinekrosspolka OTH NFS
Vistegarden OTH NFS
Vårflaumen LG, OSAT, JH JH: NFS

OSAT: Hallingstad

Vårflaumen. Etter Jørgen Husemoen, Nes, Hallingdal. N. 1977. Td. 644. Husemoen lærde slåtten av Tor Grimsgard, Nes. (Feleverkene)
Vårlengt NG NFS (Vårlengt) Ø. 125. Oppskr. 191. 8. Hovden, Lars¨Hovden lærde slåtten i Amerika av Lars Fykerud som hadde laga han. 93a-c er variantar. Slåttestevet sjå Cath. Elling – Norske Folkeviser VII s. 13. «Eg aktar inkje». (Feleverkene)
Yrheimen EØ: NFS EØ: NFS
Østenlåtten/Østen OB, JH OB: Ål, NRK

JH: NFS

Øynos vals (etter Ola Øyno) SS SS: Hallingstad
Å ha du ikkje hoppa, so hoppa du vel no BD: NFS, OTH, OSi NFS Feleverkene: Hev du «kje hoppa) B. 2668. Oppskr. 1930., Bjørndal.
Ådnegarden OTH NFS
Åsheimen OTH EØ: NFS

OTH: Berg 67

Feleverkene: Åsheimen. Etter Steingrim Haukjem, Veggli, Numedal. N. 1976. Td. 939. Andre variantar: Ø. 133, etter Steingrim Haukjem. OTH hadde denne etter Ørpen (Berg 67)
Åskehølen EØ: NFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s