Arnfinn Bøygard intervjuet av Olav Sataslåtten d.y. september 2015

Arnfinn Bøygard intervjuet i hans hjem i Ål av Olav Sataslåtten i Ål 26. september 2015. Transkribering av deler av opptaket.

OS: Hvem var det du lærte å spille av?
AB. Det var vel nesten ikke noen, det. Det var slikt en måtte lære seg sjøl på den tiden –det var slik med de fleste.
OS: Hva var det som gjorde at du ble interessert i hardingfela?
AB: Det kom no av seg sjøl.
OS. Hvor fikk du den første fela di fra?
AB: Jeg måtte lage fela. Det var ikke rare greiene, men jeg lærte nå å spele.

OB: Hvem lærte du å lage fele av?
AB: Jeg hadde en som hadde lagd fele, som hadde slikt verktøy. Det var her på Ål. (Bøygard husker ikke navnet).
OS: Kom du sammen med andre ungdommer som spilte?
AB. Det var noen kurs, og da fikk jeg være med på noen slike. Sigbjørn Bernhoft Osa. En lærte å holde i bogen i alle fall, han var nøye på det.
OS. Hvem andre var du sammen med av spelemenn?
AB: Det var spesielt Jens Myro, vi var omtrent like gamle. Vi traff hverandre i ungdommen, før krigen, i konfirmasjonsalderen, og var mye sammen. Han var god til å spele.
OS. Lærte du å spille av Olav Sataslåtten:
AB: Nei, du skjønner han spilte med tre fingre, han. Men han spilte søkkande fint, veit du. Flott og fint, det var moro å høyre på.

AB: Jeg hørte Arne Bjørndal flere ganger. Han var en stø spelemann. Han skrev opp låtane vet du. Han var utlært, han. Han var her også som dommer på kappleiker.

OS: Olav Sataslåtten bodde i Skjervheimshagen når du lærte han å kjenne?
AB: Ja, han bodde rett bort i her, ved Sando. Han hadde et lite bruk der før han flyttet til Torpo.

OS: Hørte du noen gang han fortelle om den gangen han hoppet av Bergenstoget i fart?
AB: Nei, jeg hørte aldri snakk om noe slikt.
OS: Spilte dere noe sammen i ettertid, dere som var på kurset med Osa?
AB: Nei, det var nå mest jeg og Jens Myro og stundo Olav Sire. Jeg var en del i lag med Nils Gjeldokk, men Lars Gjeldokk ga seg etter hvert.
OS viser AB kappleiksreferater fra forskjellige aviser.
AB: Vi var ikke med for å vinne, det var mest for moro. Vi var bare halvgode til å spille.
OS: Spilte du ofte?
AB: Det var nå mest slike småkappleiker.
OS: Spilte du i bryllup?
AB: Å ja, massevis. Nesten hver helg etter krigen. Men det ble slutt på dette på 60-tallet. Jeg spilte mye i lag med trekkspilleren Sevat Gudbrandsgard. Gjestebodspeling. Det gikk aldri over flere dager.
Det tok voldsomt av etter krigen, vi hadde jo vært bundne disse fem årene.

OS: Det var en stor kappleik her like etter krigen, i 1945, hvor Signe Flatin vant og Torbjørg Aas kom på andre plass.
AB: Ja, jeg husker dette. Jeg kjente dem godt. Jeg kjørte dem ofte til konsert, hentet dem på stasjonen. Husker bl a at jeg kjørte dem til en konsert på Votnahall. De var rundt overalt. Signe Flatin og Torbjørg Ås var modige til å spela. Kitil Flatin pratet jeg med. Han lagde feler. Jeg kjøpte ikke av ham. Jeg kjøpte fele av Røo i Hol, deretter Steinkjønndalfele etter Anund Roheim. Han kjente jeg, for han bodde nede på Ål. Han bygde line nedover dalen. Vi var mye sammen. Han spilte ikke konserter her. Voldsomt god spelemann. Han let veldig fint. Han hadde vært på Vestlandet og kjøpt ei fele der som han likte så godt og da fikk jeg kjøpt av han denne fela. Etter dette brukte jeg bare denne fela.

OS: I 1962 var du med på Hilme-stevnet.
AB: Der har jeg vore med tre gonger, første gong på jubileumsstevnet.
OS: Har du noen minner fra disse stevnene?
AB: Jeg husker vi skulle spele ved denne bautaen. Jeg kjørte aleine over i bilen min. Olav Sataslåtten var ikke der når jeg var der.

OS: I mars 1949 var du med på et leikskeid på Gol.
AB. Ja, det var med han Torleiv Tveito. Han ville få meg med til radioen en gang, men jeg ville ikke det. Jeg var i fullt arbeid, overtok sagbruket nede ved kraftstasjonen. Drev der i 30 år, hadde alt for mye å gjøre.

OS: Hvor lenge var du aktiv på fela?
AB: Det var frem til midten av 60-tallet.

AB: De skipa et slags spelemannslag, og der var Olav Sataslåtten med. Men da var ikke jeg med.
OS: Var det slik at dere kviet dere for å vise frem fela i bygda?
AB: De regnet fela som synd. Jeg turde ikke vise fela om dagen, det var farlig, det. En hørte hva folk sa. Det var religionsgreia, de tålte ikke dette. En hadde sett at jeg gikk med fele, da ble det mye snakk.

OS: Når en ser på disse bildene kan en få inntrykk av det var en ganske sammensveiset gjeng.
AB: Å nei, det var nå mest jeg, Jens Myro og Olav Sire, stundo Nils Gjeldokk, og så traff jeg Olav Foss en del. Det var disse jeg kjente mest. Olav Sataslåtten var en eldre generasjon.

OS. Husker du Sevat Sataøen?
AB: Å ja. Han hadde en heilt anna stil. Det var liksom noko alldeles. Heilt anna. Spelet hans fall no ikkje for meg. Det var nesten umulig å få til det han spilte. Han hadde ingen elever tror jeg. Magne Myhren var vel den eneste.

OS. Fikk du noe inntrykk av forholdet mellom Sataøen og Sataslåtten?
AB: Jeg tror nå ikke de var uvenner, men jeg tror heller ikke at de var noe ilag, det var de absolutt ikke. De ble regnet for å være like gode, men på hvert sitt vis. Det var kraftigere spel, Sataøens. Men du vet han Olav spilte så fint og lett. Eg likte å høyre på han Olav. Sataøen spilte mest i bryllup før min tid. Sataøen hadde noen kurs, men der var bare disse gamlekara med. Nils Gjeldokk forsøkte, men sa at det ikke var noe å lære av ham. Han fikk det ikke til slik Sataøen gjorde. Jeg pratet mye med Sevat. Der var der vi kjøpte felestrenger. Først drev han ved Aal hotell, og siden bygde broen Ola hus borte i Sundrevegen, og drev urmakerforretningen derfra etter dette.
OS: Husker du Sigurd Skrindo?
AB: Ja, det var nå han som begynte å spille når jeg ga meg. Første gangen hadde han fela mi. Vi hadde mye kontakt. Han gikk bort så altfor fort. Jeg husker han Olav Sletten ville på kappleik, og da ville han kjøre bil. Og så skulle vi ha med Sigurd Skrindo men han hadde spilt trekkspill inne i Vats hele natten. Sigurd var med og fikk interesse for fela gjennom den turen. Olav Foss var alltid skrekkelig nervøs når han skulle spille, men aldri han Olav Satalåtten. Olav brukte fela mi. Han hadde ikke fele på sine gamle dager. En gang på Nes og en gang på Ål. Han lånte visst alltid fele.

AB: Da jeg begynte å spille var det bare toraderen som gjeldt, men dette forandret seg.
AB: Jeg traff Bernhoft Osa i Sigdal en gang. Jeg var flere ganger i Sigdal og spilte på kappleiker. Da ville han følge med til Hallingdal. Men da hadde han ikke fele. Og så sa han at nå reiser vi bort på gamleheimen og spiller for dem (der i Sigdal). Dette var før premieutdelingen. Så fikk han med seg Roheimen og et dansepar fra Telemark. Osa hadde ikke fele så han brukte fela mi. Bestyreren ristet på hodet og sa at vi ikke kunne spille der på gamleheimen, det gikk nå ikke an. Men vi slapp nå inn. Og Osa pratet en del til de eldre og så spilte han Budeiene på Vikafjell. Så kom Roheimen og spilte en telemarkspringar og disse gamlingene dansa. Der satt disse gamlingene med tårer i auga. Det var så fin konsert. Etterpå sa Osa nå vil eg følgje med til Hallingdal. Det var bror min som kjørte. Da lå han over hos meg første natta, men siden på hotellet fordi han kjente godt Hallingstad-folket. Jeg kjørte ham bort til hotellet på motorsykkelen min. Osa bodde på hotellet hele uka, og så hadde han konsert på Ål etterpå, lørdagen. Han hadde ikke penger, han hadde ikke noen ting. Han gikk i en telemarksbundad, og fela står i stampen på Kongsberg, sa han.
AB: Lorentz Hop kjente jeg. En høst jeg var oppe hos Tor Underberg på Hovet fjellgard og så skulle Lorentz Hop spille konsert på Folkets hus. Der var jeg og Tor. Tor hadde rom han, vet du. Tor hadde dansa i London. Så spilte Lorentz, det var en fin konsert. Han var en artig mann. Så stor og svær, vet du.
AB: Olav Sataslåtten syklet ofte fra Torpo til oss på sine eldre dager, og da hendte det ofte på søndager at han satt og spilte for oss hele dagen. Når det ble mørkt tilbød jeg meg å kjøre han ned til Torpo, men nei, han ville sykle. Han var sprek som bare det. Han sydde ei bukse til meg når jeg gikk til konfirmasjon. Han drev nok mer i skogen enn han drev som skredder.

OS: Hvem lærte du å spille av
AB: Det var nå mest disse kursene. Jeg lærte nå mest av det jeg hørte. Det gikk nå mest i de vanlige låttene. Men jeg hørte mye på grammofon og lærte telemarkslåtter fra disse.

AB viser frem bilder av Odd Bakkerud med ektefelle sammen med Arnfinn Bøygard.

OS: Ola Timann Hagen hadde en fabelaktig låttekunne.
AB: Ja, han hadde vel det, men han drev og lærte etter noter. Han leste fra ei bok, kan du si. Han hadde ikke utviklet det. Han var i Amerika, der var vel der han hadde lært seg noter.

OS: Husker du Dekko-brødrene?
AB: Jeg hørte Ola Dekko (Dekken) en gang. Jeg kjente Botolv fordi han jobbet nedpå her. Så en dag var vi på besøk, og da skulle gamle-dekken spille Sylkjegulen. Men det var ikkje noko te spel. Det var ikkje slik jeg hadde hørt det. Det var ikke fordi han var gammel. Halve boga va nea hånde. Han spilte så likt han Knut. Knut spilte akkurat likt Dekken. Hadde du hørt Knut hadde du hørt Dekken.

OS: Var du på kappleiken på Torpo i 1936?
AB: Ja da hørte jeg Dekken og Knut Dekko spille. Hadde aldri hørt den typen spel. Jeg vet ikke om noen som spilte slik som gamle-dekken.

OS: Husker du Odd Bakkerud?
AB: Jeg kjente han godt og vi traff hverandre ofte. Han var ikke så god først, men så reiste han til Oslo og ble kolossalt god.

OS: Var du med på 80-årslaget til Olav Sataslåtten?
AB: Ja, det var siste gang jeg hørt han Olav spille. Han spilte godt da. Siste gang jeg traff han Olav var en søndag, da hadde han tenkt seg hit. Sønnen Torstein hadde lastebil og Olav fikk han til å kjøre. Men vi hadde reist opp på hytta, men de kom etter dit. Og da tenkte jeg at nå ser han Olav svak ut. Han lå ute på bakken, men han hadde problemer med å komme seg opp. Det var nok på sensommeren året han gikk bort. Det var aldri noen som hadde et vondt ord å si om han Olav.

 

 

 

 

 

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s