Morten Espeset -«Sølvsmed-Morten» frå Nes

Morten Espeset ble født i 1849 og døde i 1936. Familien holdt til i grenden Espeset i Rukkedalen, et dalføre som gar vestover fra Nesbyen i Hallingdal. Slekten hadde også tidligere fostret smikyndige menn. En av forfedrene, Morten Smed fra Smedsmyre i Nes, laget for eksempel smijernsbeslag til Nes stavkirke i 1727.

Sølvsmed-Morten spilte fele og har en lått oppkalla etter seg, «Sølvsmed-Morten», og blant de eldre spelemenna i Hallingdal er den er bevart i et NRK-opptak med Jørgen Husemoen. Odd Bakkerud gav ut låtten på plate i 1970.

Blant mange håndverkere i Nes var det særlig to som utmerket seg i den grad at de må kunne betegnes som bygdekunstnere: Sølvsmeden Morten Espeset og felemaker og treskjærer Ole Isakbråten.

Morten Espeset var født i 1849 og døde i 1936, og lenge før hans tid hadde det vært dyktige sølvsmeder i bygda. Ingen kan fortelle hvor Morten lærte sitt fag, men det er grunn til å tro at han gikk i lære hos en av de sølvsmedene som er nevnt under forrige periode.

Morten Espeset, eller «Sølvsmed-Morten», som han ble kalt, utviklet imidlertid sin egen teknikk og stil som særlig kom til uttrykk i hans fine filigransarbeider. I sitt primitive verksted på Espeset laget han sølvgjenstander av meget høy kvalitet. Hit kom folk langveisfra for å få kjøpt hans originale arbeider, men Sølvsmed-Morten pakket også kofferten og dro på salgsturne utover bygdene.

espeset.jpgSølje laget av Sølvsmed-Morten

Morten Larsen Espeset vokste opp på et småbruk i lokalsamfunnet Espeset i Rukkedalen, Nes i Hallingdal. Der begynte han tidlig i lære som sølvsmed og virket som bygdekunstner fra 1870-årene til sin dod i 1936. 1 1972 ble det i registreringene av et bo i Rukkedalen i Nes antydet at Hallingdal Folkemuseum skulle overta «div. redskap til gammelt sølvsmedverksted m.v.» etter Morten Espeset. Redskaper fra hver hylle ble så pakket for seg og merket før de ble fraktet ned til museets kontor. Deretter overtok museets håndverker som demonterte vegg- og takpanel. Disse er tydeligvis overført fra et annet og eldre hus, og er dekorert med rosemaling, ant. av telemarks- kunstneren Thomas Luraas, som var i virsomhet i Rukkedalen og Nes i 1840-årene.

Morten Espeset var som nage andre bygdesmeder opptatt av hendelser i lokalmiljøet. Sølvsmedyrket var noe som hørte vinteren til, men om sommeren var han bonde. Han
hadde støl ved Myking. For venner trente han jakthunder, og han gikk ofte selv på jakt. Jaktbytte og skinn solgte han videre bl.a. til Drammen og Kristiania. Siden han var en nevenyttig mann, var det naturlig å reparere klokker og briller og utføre en del grovsmedarbeid. I tillegg skal han ha vært noe av en ingeniør: han stakk ut deler av veien fra Rukkedalen opp til Espeset og var rodemester for samme vei.

Det var ikke bare Sølvsmed-Morten som kjøpte ferdige ting fra andre, han selv hadde også egne forhandlere som stadig sendte bestillinger på sølvstas som søljer og kjeder. En del av brevene inneholder opplysninger som viser ulike moter, blant annet et brev fra Sevat Sataøen i ÅI. Han minner Morten om at man der bruker kjedene (lekkjene) lenger — 3 a 4
cm. Forøvrig bestiller han søljer, flaskeåpner, nåler, ringer, slipsnåler

At Morten Espeset var interessert i hallingdalskulturen utenom sitt eget arbeid, er tydelig, for han var med blant dem som tok initiativet til og startet Hallingdal Folkemuseum. Det ser vi at et opprop fra 1899. I flere perioder var han dessuten medlem av herredstyret i Nes. Imidlertid må all denne virksomheten ha gått ut over arbeidet, for blant de etterlatte papirer ligger mange brev med purringer fra folk som har bestilt sølvstas, men ikke mottatt det de ønsker innen rimelig tid. Likevel sender de nye bestillinger, noe som tyder på at Sølvsmed-Morten Espeset var en aktet kunstner i sitt fag. Som bygdekunstner må han regnes blant de bedre.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s