Feler og felemakarar i Hallingdal

Av Olav Sataslåtten. Denne oversikta er veldig langt frå komplett, og har hovedfokus på perioden fram til 1960-talet. Det har ikkje vært ambisjonen å beskrive fela til kvar einskild spelemann i dalen. Hovudkjelder har vore Arne Bjørndals eigne notater, Torleiv Perstølens notatbok bevart i same samling, artiklar av Magne Myhren og Sigurd Skrindo i Hallingdølen…

Knut Fosslia – spelemann og felemaker

Denne artikkelen ble først publisert i «Under Norefjell -tidsskrift for Sigdal, Eggedal og Krødsherad»: http://www.undernorefjell.com/. Gjengitt med tillatelse fra redaktøren. Utgangspunktet for denne artikkelen er ei fele som Gunnar Runn nå eier, men som trolig også har tilhørt hans far storspellemannen Anton Runn. Nå er det en slektning, 11-åringen Ole Petter Hagen som bruker fela. Etter…