Nationen på vitjing hjå Truls Ørpen 22. desember 1953.

«TRULS ØRPEN – en tolker av vår nasjonale musikkskatt Det mest særmerkte i norsk og samkjensle folkelynne kommer tilsyne gjennem hardingmusikken, sier Ørpen «Gammalt maal og felelaat, dikt og hallingkast: disse fire fylgjast aat. Bundne saman i ein ring. Lagde folkepanna kring som ein brudarkrans». Disse ordene leser jeg på et diplom til spillemannen Truls…

Om spelemenn i Krødsherad, Sigdal og Eggedal på 1700-tallet

Krødsherad «Felespellemenn ble det med tida mange av. Det er disse vi har de fyldigste opplysningene om, både mennene og musikken deres. Kongen fant ut at musikken kunne skaffe penger i statskassa. Derfor gav han i 1670 eneretten til all musikering i bryllup, barsel eller andre sammenkomster i Akershus stift, Lil Paul Raader, visst i…

Hardingfelespelemenn frå Krødsherad

Fra boken Krødsherred : jubilæumsskrift 1914 av Ivar Sæter, publisert Kristiania, 1914 «Det var noksaa rimelig, at Hardangerfelen fik sine ivrige Dyrkere her i Bygden, og den var da ogsaa sammen med Mundharpen Kryllingens kjæreste Musikinstrurnent. Og til dens Toner har Slægt efter Slægt svunget sig lystig i Dansen. Krødsherred har havt mange gode Halling-…

Knut Fosslia – spelemann og felemaker

Denne artikkelen ble først publisert i «Under Norefjell -tidsskrift for Sigdal, Eggedal og Krødsherad»: http://www.undernorefjell.com/. Gjengitt med tillatelse fra redaktøren. Utgangspunktet for denne artikkelen er ei fele som Gunnar Runn nå eier, men som trolig også har tilhørt hans far storspellemannen Anton Runn. Nå er det en slektning, 11-åringen Ole Petter Hagen som bruker fela. Etter…