Jon Tjos av Rikard Berge, frå Syn & segn 1902 Vol. 8

Alle veit um Myllarguten, og at hans felespel var makelaust Men færre veit vel kven Myllar’ns fyrste og beste læremeister var. Namne hans hev dult seg so lengi, at no er de paa tidar aa skrive ogso paa dette blanke blade i den norske spel-sogo. Mannen heitte Jon Tjos. Han var fraa Aamotsdal i Telemork….

Feler og felemakarar i Hallingdal

Av Olav Sataslåtten. Denne oversikta er veldig langt frå komplett, og har hovedfokus på perioden fram til 1960-talet. Det har ikkje vært ambisjonen å beskrive fela til kvar einskild spelemann i dalen. Hovudkjelder har vore Arne Bjørndals eigne notater, Torleiv Perstølens notatbok bevart i same samling, artiklar av Magne Myhren og Sigurd Skrindo i Hallingdølen…

Arne Bjørndals kritikk av Myllargutens sønn, Torgeir Torgeirsons utgivelse av noen av slåttene etter Myllarguten i 1924.

av Olav Sataslåtten Myllarguten sønn, Torgeir Torgeirson søkte i 1919 Kirke- og undervisningsdepartementet om støtte til utgivelse av hans fars slåtter. Departementet ga etter anbefaling fra Kulturminnerådet i 1919-20 kr 1200,- til støtte for arbeidet. Slåttesamlingen ble utgitt i 1924. Torgeir Torgeirson, født i i november 1857, gikk bort i oktober 1923, 66 år gammel….

«Gibøens arv. Harald og Eilev Smedal. Teledølen 2. 9. 1926

«Gibø-arven kalles spillet efter Håvard Gibø fra Møsstrand, «Møllerens kollega. Gibø og Møllerspillet går side om side i nasjonalmusikken på haringfele den dag i dag, Vi skal idag nevne endel av de spillemenn som har Gibøens arv. Brødrene Olav, Harald, Gunleik og Eilev Smedal fra Flatdal er et kjent firkløver, under navnet Smedalkarene. Det er…