Ola A Øino og Ola A Strand på veg til Vestlandet omkring 1904

Ola A Strand t.v. og Øino t.h. Fotograf ukjent. Henta frå Ål bygdearkiv. Ola A Øino Håkon Ulshagen skriver i «Gamle Sundre at de var Ola Asleson Øino (O. A. Øino) som «sette opp dei to bygningane som står ved Larsgardtunet i dag. Han hadde vori i Amerika der han ei tid dreiv handel. Då…

Sevat Sataøens framføringar og innspelingar del 2 -1945-1962.

Av Olav Sataslåtten Sevat Sataøen ble spilt inn av Kringkastingen i 1949, 1952 og 1957. Han ble spelt inn av Arne Bjørndal i Ål 12. august 1959. Hans Nestegard gjorde opptak med han i 1956, og Bernard Berg og Lars Hallingstad gjorde også opptak med ham på 50-tallet. Sataøen ble gitt ut på flere syvtommer-singler…

Meisterspelemann og inspirator -Egil Syversbråten

Av Olav Sataslåtten Gofaen min Olav Sataslåtten gjekk bort då eg var 6 år gamal. Eg har månge minner om han, til dømes når spelemenn kom på besøk og det ble fyra i «finstua» i andre etasjen i huset på Torpo. Det var nok Leif Rygg og Torleiv Stave som vitja då, hausten 1971. Heile…

Spelemannen Levor Olsson Sundbreijordet 1870-1931

Av Olav Sataslåtten Levor Olsson Sundbreijordet var fødd i 1870 og han døydde i 1931. Foreldra hass var Ola Larsson Sandåker Sundbreijordet og Anne Eivindsdtr. Sundbrei. Han var gift med Gro Olsdtr. Reinton Sundbreijordet 1871—1905. Levor var spelemann, han spelte fele. «Han Levor Sundbreijorde spelte ofte til dans, både i grenda og ova skogen, ein god…

Då Leinen spelte på Sletto i Hovet

Då Leinen spelte på Sletto i Hovet Johs Brye fortel i eit gamalt nummer av Hallingdølen at Ivar Knutsen var fødd på Sletto i Hovet den 28. mars 1866, den 5. i rekka av 14 syskin. Han hugsar at «Leinen» spelemannen kom til Sletto ein kveld for å få til dans. Faren var ikkje heime,…

Folkemusikksendingene i NRK under krigen

av Olav Sataslåtten Folkemusikken i Nasjonal Samlings kontekst Jevnt over var kulturaktiviteten i Norge under okkupasjonen svært liten til tross for NS og den tyske okkupasjonsmaktens bestrebelser for å oppnå det motsatte, i deres regi. Nasjonal Samlings program definerte klart hvilke prinsipper som skulle styre kulturlivet. Nasjonens kulturliv skulle organiseres i selvstyrende og «legaliserte» yrkeslag,…