Feler og felemakarar i Hallingdal

Av Olav Sataslåtten. Denne oversikta er veldig langt frå komplett, og har hovedfokus på perioden fram til 1960-talet. Det har ikkje vært ambisjonen å beskrive fela til kvar einskild spelemann i dalen. Hovudkjelder har vore Arne Bjørndals eigne notater, Torleiv Perstølens notatbok bevart i same samling, artiklar av Magne Myhren og Sigurd Skrindo i Hallingdølen…

Då Olav Moe og Olav Sataslåtten spelte på Torpo framfor 1200 mennesker i 1938

Frå Hallingdølen 8. juli 1938 «Ei strålande Hallingdalsstemne -1200 menneske på Lya leirplass. Sundag 3. juli hadde Fedrelandslaget stemne på Lya leirplass på Torpo. Det var tydeleg at hallingdølene og folk langveges frå hadde hug til å høyre dei landskjende talarane. Med bil og jernbane kom det folk heile dagen til dess det hadde leira…

Spelemenn frå Valdres, Nes og Gol som gjestet Hemsedal på 1800-tallet.

I hemsedølingen Hans Flatens nedtegnelser av eldre historier frå Hemsedal, finner vi flere interessante beretninger om spelemenn som gjestet Hemsedal, samt om mindre kjente spelemenn fra bygda. Knut Ton – Toingen «Ola o Anne Eikre fertælja O Marit Sveinsdøtte Ullsaak i Aalrust vart gift sama mæssa som o Kari Hænsru i Snikkerhaaugo (1844), mæn me…

Lykkjedansen

Bilde: Fjellbygda Lykkja i Hemsedal Folkloristen Svale Solheim gir i boken Norsk sætertradisjon fra 1952 en interessant skildring av spel og dansartradisjonen slik den utfoldte seg i gamle dager i grenseområdene mellom Hallingdal, Valdres og Sogn. Den såkalte «Lykkjedansen» var en av de viktigste møteplassene for dansere og spelemenn fra Hallingdal og Valdres. I boken…

Stølsstemna på attenhundretalet

Samla og transkribert av Olav Sataslåtten d.y. Kvannestølslettun Svale Solheim beskriver samtlege av de kjente stølsstemnene i fjellområda mellom Hallingdal og Valdres. Han har funne dokumentasjon rundt 12 av disse, og skriver: «Den rikaste tradisjonen om dei større stølsstemnene har ein frå Valdres. Ei systematisk innsamling i 1930-åra gav som resultat fråsegner om heile 12…

Langeleikspel i Valdres og Hallingdal av Lars Reinton.

Første gang publisert i avisen Den 17de mai i 1917. Det er truleg mange av dei som les Den 17. Mai som ikkje hev set ein langeleik. Mange hev kanskie set han, t. d» paa musei, men ikkje høyrt han. Sume hev kanskje trutt som ein trudde, at det var eit slag vanleg leik, folkeviseleik…