Torpo spelemannslag og Gol og Torpo spelemannslag

Av Olav Sataslåtten Hans Lien skriver i Dølaminne 1991 om Torpo spelemannslag. Her heter det «Dette var ikkje noko organisert lag med formann og styre. Det var nokre som vart einige om å koma saman og spela på hardingfele. Olav Sataslåtten var sjølvsagd leiar i spel. Dei andre som var med, var Olav E. Sire,…

Arne Bjørndals kritikk av Myllargutens sønn, Torgeir Torgeirsons utgivelse av noen av slåttene etter Myllarguten i 1924.

av Olav Sataslåtten Myllarguten sønn, Torgeir Torgeirson søkte i 1919 Kirke- og undervisningsdepartementet om støtte til utgivelse av hans fars slåtter. Departementet ga etter anbefaling fra Kulturminnerådet i 1919-20 kr 1200,- til støtte for arbeidet. Slåttesamlingen ble utgitt i 1924. Torgeir Torgeirson, født i i november 1857, gikk bort i oktober 1923, 66 år gammel….

Bare Bjørndal kunne marsjen og tersen røyk: Arne Bjørndals minner fra spelemannsferda til Verdensutstillingen i Gøteborg 1923

Torkjell Haugerud, Lorentz Hop, Olav Moe og Gunnulv Borgen i Gøteborg 1923. Bildet er trolig tatt av Sevat Sataøen, som leverte bilder til Noregs ungdomslag sin bok Stemneskrå : 1923. «Då seks kjende nordmenn spela høgt spel i Sverike. Eit 20-årsminne, etter Arne Bjørndal». Gjengitt i avisen Austland 27. mai 1943.  «Då seks kjende nordmenn spela høgt…

Arne Bjørndals innsamling av slåtter.

Forhandlinger i Stortinget. Bev. til videnskabelige, literære og kunstneriske formaal. Møte den 8de mars 1911 kl. 5 efterm. Præsident: Bratlie. Dagsorden: Fortsat behandling av de paa dagsordenen for Iste og 7de mars opførte saker. «Liestøl: Arne Bjørndal har søkt om at faa 1600 kroner til at indsamle slaatter. Departementet har ikke opført noget, og komiteen…