Til minne om Leif Rygg og åra hans i Hallingdal 1967-1971

Av Olav Sataslåtten d.y. Leif Rygg var en kjent kar i Ål og spelemannsmiljøet i Hallingdal gjennom alle år han og kona Audhill bodde der fra 1967 til 1971, og i alle år etter. Rygg jobbet som oppmålingsassistent i Ål sammen med kommuneingeniør Arthur Søgnen. Også Søgnen var felespelar. Då bestod teknisk etat i Ål…

Torpo spelemannslag og Gol og Torpo spelemannslag

Av Olav Sataslåtten Hans Lien skriver i Dølaminne 1991 om Torpo spelemannslag. Her heter det «Dette var ikkje noko organisert lag med formann og styre. Det var nokre som vart einige om å koma saman og spela på hardingfele. Olav Sataslåtten var sjølvsagd leiar i spel. Dei andre som var med, var Olav E. Sire,…

Springaren «More-Eilev» og Eilev Torsteinsson Langeland født 1791 frå Ål

av Olav Sataslåtten Bildet er av Aslak Sandestølen Eilev Torsteinsson Langeland ble født 13.06. 1791—dødsår ukjent. i Ål bygdebok heter det at Eilev gjekk arbeidslaus og vart difor idømd tukthusarbeid i 1809. Han budde hjå mor si i ei stugu på Strand. Truleg vart Eilev kalla «More-Eilev». Systera var Guro Torsteinsdotter, mor til Moreguten. More-Eilev laga…

Aslak Sandestølen som felemakar -av Olav Sataslåtten d.y.

Magne Myhren vurderte Aslak Sandestølen til å være en av de eneste gode felemakerne i Hallingdal. Ingebjør Sørbøen intervjuet Myhren i sammenheng med sin oppgave om Olav Sataslåtten ved Ole Bull Akademiet våren 2010, og skriver følgende: «Magne kjende også Aslak Sandestølen godt. Han seier at hadde Aslak satsa på å bli felemakar, hadde han…