Om springaren «Moreguten» og to andre låtter i tradisjon etter han

av Olav Sataslåtten Bildet er av Kitil Lien. Ål bygdearkiv, sikker kilde. Springaren Moreguten (i Feleverkene Moroguten B. 2217) ble oppskrevet av Arne Bjørndal etter Aslak Sandestølen i Ål i 1947. Sandestølen hadde slåtten etter Ketil Lien, Ål, Hallingdal. Manuskriptet «Mus.ms.a 5552: Hardingfeleslåtter, bind 4» har en verdifull tilleggs-opplysning som ikke er kommet med i…