Asle Vangen frå Ål lærde spel av Myllarguten

av Olav Sataslåtten d.y. Det var to Asle Vangen, Store–Asle og Vesle–Asle. Store–Asle var den velkjende spelemannen Asle Øino. Han budde  i Øino, eit lite bruk på vestsida tå Strande-fjorden like ved utfaldsoset. Hans yngre bror, Vesle–Asle, hadde usedvanlig, gode evnu. Han studerte jus i Kristiania, fikk seg jobb i Justisdepartementet, men havna i eit…