Harald Manheim intervjuet av Einar Tufte i Morgenposten 1932

«Det er ikke det samme å høre Manheim gjennem radio som å ha ham på scenen foran sig. Han er den stauteste og mest typiske representant jeg kan tenke mig blandt nasjonalmusikkensmestre, det er som han representerer selve tradisjonen der han sitter med hardingfelen sin. Harald Egildson Manheim er født på gården Manheim i ytre…