Langeleikspel i Valdres og Hallingdal av Lars Reinton.

Første gang publisert i avisen Den 17de mai i 1917. Det er truleg mange av dei som les Den 17. Mai som ikkje hev set ein langeleik. Mange hev kanskie set han, t. d» paa musei, men ikkje høyrt han. Sume hev kanskje trutt som ein trudde, at det var eit slag vanleg leik, folkeviseleik…