Aslak Sandestølen som felemakar -av Olav Sataslåtten d.y.

Magne Myhren vurderte Aslak Sandestølen til å være en av de eneste gode felemakerne i Hallingdal. Ingebjør Sørbøen intervjuet Myhren i sammenheng med sin oppgave om Olav Sataslåtten ved Ole Bull Akademiet våren 2010, og skriver følgende: «Magne kjende også Aslak Sandestølen godt. Han seier at hadde Aslak satsa på å bli felemakar, hadde han…