Hardingfelespelemenn frå Krødsherad

Fra boken Krødsherred : jubilæumsskrift 1914 av Ivar Sæter, publisert Kristiania, 1914 «Det var noksaa rimelig, at Hardangerfelen fik sine ivrige Dyrkere her i Bygden, og den var da ogsaa sammen med Mundharpen Kryllingens kjæreste Musikinstrurnent. Og til dens Toner har Slægt efter Slægt svunget sig lystig i Dansen. Krødsherred har havt mange gode Halling-…

Knut Fosslia – spelemann og felemaker

Denne artikkelen ble først publisert i «Under Norefjell -tidsskrift for Sigdal, Eggedal og Krødsherad»: http://www.undernorefjell.com/. Gjengitt med tillatelse fra redaktøren. Utgangspunktet for denne artikkelen er ei fele som Gunnar Runn nå eier, men som trolig også har tilhørt hans far storspellemannen Anton Runn. Nå er det en slektning, 11-åringen Ole Petter Hagen som bruker fela. Etter…