Leiv Sandsdalen -artikkel Teledølen 08. juli 1926

«Leiv Sandsdalen var født på Moen i Seljord i 1826. Han var søn til den kjente spillemann Øistein Langedrag. Leiv begynte å spille haringfele som guttunge og faren var den selvskrevne læremester. «Mølleren» lærte og en del av Øisten Langedrag — en av disse slåtter, kallet «Langedragen nr. 1», var den første slåtten Mølleren spillte…

Harald Manheim intervjuet av Einar Tufte i Morgenposten 1932

«Det er ikke det samme å høre Manheim gjennem radio som å ha ham på scenen foran sig. Han er den stauteste og mest typiske representant jeg kan tenke mig blandt nasjonalmusikkensmestre, det er som han representerer selve tradisjonen der han sitter med hardingfelen sin. Harald Egildson Manheim er født på gården Manheim i ytre…

Om Halvor Jørnsson Lid i Teledølen 1926

«Halvor Jørnsson Lid var født i Bø 1862. Han var rikmannssøn, og blev derfor sendt til Oslo til videre utdannelse efter at han hadde gått skolen i sin hjembygd. I Oslo tok han til med å spille tysk fele, og lære noter. Men til dette var han for vill og utålmodig, og kastet snart både…

Hardingfelespelemenn frå Krødsherad

Fra boken Krødsherred : jubilæumsskrift 1914 av Ivar Sæter, publisert Kristiania, 1914 «Det var noksaa rimelig, at Hardangerfelen fik sine ivrige Dyrkere her i Bygden, og den var da ogsaa sammen med Mundharpen Kryllingens kjæreste Musikinstrurnent. Og til dens Toner har Slægt efter Slægt svunget sig lystig i Dansen. Krødsherred har havt mange gode Halling-…