Bare Bjørndal kunne marsjen og tersen røyk: Arne Bjørndals minner fra spelemannsferda til Verdensutstillingen i Gøteborg 1923

Torkjell Haugerud, Lorentz Hop, Olav Moe og Gunnulv Borgen i Gøteborg 1923. Bildet er trolig tatt av Sevat Sataøen, som leverte bilder til Noregs ungdomslag sin bok Stemneskrå : 1923. «Då seks kjende nordmenn spela høgt spel i Sverike. Eit 20-årsminne, etter Arne Bjørndal». Gjengitt i avisen Austland 27. mai 1943.  «Då seks kjende nordmenn spela høgt…