Springaren «More-Eilev» og Eilev Torsteinsson Langeland født 1791 frå Ål

av Olav Sataslåtten Bildet er av Aslak Sandestølen Eilev Torsteinsson Langeland ble født 13.06. 1791—dødsår ukjent. i Ål bygdebok heter det at Eilev gjekk arbeidslaus og vart difor idømd tukthusarbeid i 1809. Han budde hjå mor si i ei stugu på Strand. Truleg vart Eilev kalla «More-Eilev». Systera var Guro Torsteinsdotter, mor til Moreguten. More-Eilev laga…