Springaren «More-Eilev» og Eilev Torsteinsson Langeland født 1791 frå Ål

av Olav Sataslåtten Bildet er av Aslak Sandestølen Eilev Torsteinsson Langeland ble født 13.06. 1791—dødsår ukjent. i Ål bygdebok heter det at Eilev gjekk arbeidslaus og vart difor idømd tukthusarbeid i 1809. Han budde hjå mor si i ei stugu på Strand. Truleg vart Eilev kalla «More-Eilev». Systera var Guro Torsteinsdotter, mor til Moreguten. More-Eilev laga…

Om springaren «Moreguten» og to andre låtter i tradisjon etter han

av Olav Sataslåtten Bildet er av Kitil Lien. Ål bygdearkiv, sikker kilde. Springaren Moreguten (i Feleverkene Moroguten B. 2217) ble oppskrevet av Arne Bjørndal etter Aslak Sandestølen i Ål i 1947. Sandestølen hadde slåtten etter Ketil Lien, Ål, Hallingdal. Manuskriptet «Mus.ms.a 5552: Hardingfeleslåtter, bind 4» har en verdifull tilleggs-opplysning som ikke er kommet med i…