Jon Tjos av Rikard Berge, frå Syn & segn 1902 Vol. 8

Alle veit um Myllarguten, og at hans felespel var makelaust Men færre veit vel kven Myllar’ns fyrste og beste læremeister var. Namne hans hev dult seg so lengi, at no er de paa tidar aa skrive ogso paa dette blanke blade i den norske spel-sogo. Mannen heitte Jon Tjos. Han var fraa Aamotsdal i Telemork….

«Ole Mossefin» av Didrik Grønvold. Publisert i boka «Diktere og musikere -personlige erindringer om noen av dem»

«Ole Mossefin» av Didrik Grønvold. Publisert i boka «Diktere og musikere -personlige erindringer om noen av dem». Cammermeyer 1945. Didrik Hegermann Grønvold (født 1855 i Bergen, død 1928), var en norsk skolemann, museumsbestyrer og forfatter. Grønvold var musikkanmelder i Bergenspressen i 1882-1895. Han etterlot seg en rekke artikler, dikt, skuespill og romaner. Grønvold arbeidet for…

Asle Vangen frå Ål lærde spel av Myllarguten

av Olav Sataslåtten d.y. Det var to Asle Vangen, Store–Asle og Vesle–Asle. Store–Asle var den velkjende spelemannen Asle Øino. Han budde  i Øino, eit lite bruk på vestsida tå Strande-fjorden like ved utfaldsoset. Hans yngre bror, Vesle–Asle, hadde usedvanlig, gode evnu. Han studerte jus i Kristiania, fikk seg jobb i Justisdepartementet, men havna i eit…

Arne Bjørndals kritikk av Myllargutens sønn, Torgeir Torgeirsons utgivelse av noen av slåttene etter Myllarguten i 1924.

av Olav Sataslåtten Myllarguten sønn, Torgeir Torgeirson søkte i 1919 Kirke- og undervisningsdepartementet om støtte til utgivelse av hans fars slåtter. Departementet ga etter anbefaling fra Kulturminnerådet i 1919-20 kr 1200,- til støtte for arbeidet. Slåttesamlingen ble utgitt i 1924. Torgeir Torgeirson, født i i november 1857, gikk bort i oktober 1923, 66 år gammel….

«Gibøens arv. Harald og Eilev Smedal. Teledølen 2. 9. 1926

«Gibø-arven kalles spillet efter Håvard Gibø fra Møsstrand, «Møllerens kollega. Gibø og Møllerspillet går side om side i nasjonalmusikken på haringfele den dag i dag, Vi skal idag nevne endel av de spillemenn som har Gibøens arv. Brødrene Olav, Harald, Gunleik og Eilev Smedal fra Flatdal er et kjent firkløver, under navnet Smedalkarene. Det er…

Leiv Sandsdalen -artikkel Teledølen 08. juli 1926

«Leiv Sandsdalen var født på Moen i Seljord i 1826. Han var søn til den kjente spillemann Øistein Langedrag. Leiv begynte å spille haringfele som guttunge og faren var den selvskrevne læremester. «Mølleren» lærte og en del av Øisten Langedrag — en av disse slåtter, kallet «Langedragen nr. 1», var den første slåtten Mølleren spillte…

Da Myllarguten spilte for ålingen Svein Halvorsgard i Drammen i 1871

Svein Halvorsgard Svein Mikkelsson Halvorsgard var født 13.10. 1853, og han gikk bort i 1926 i Amerika. Foreldrene hans var Mikkel Knutsson Arnegard Halvorsgard Odden og Gunhild Sveinsdtr. Halvorsgard.Han var gift med Margit Andersdtr. Underåsen 1859—1951. Svein arbeidde på sagbruk og var lærar. Ei ulykke på saga førte til at høgre leggen vart skadd, og…