Signe Flatin på Sundre

Den første større kappleiken etter krigen ble arrangert på Ål i november 1945. Den er behørig omtalt i Kjell Thomsens kappleiksoge, men er der gitt feil datering (1946). Man kan argumentere med at dette ikke er en landskappleik ettersom det ikke var landslaget for spelemenn som sto som arrangører, men den favnet deltagere fra vestlandet…