Om spelemenn i Krødsherad, Sigdal og Eggedal på 1700-tallet

Krødsherad «Felespellemenn ble det med tida mange av. Det er disse vi har de fyldigste opplysningene om, både mennene og musikken deres. Kongen fant ut at musikken kunne skaffe penger i statskassa. Derfor gav han i 1670 eneretten til all musikering i bryllup, barsel eller andre sammenkomster i Akershus stift, Lil Paul Raader, visst i…