Arne Bjørndals kritikk av Myllargutens sønn, Torgeir Torgeirsons utgivelse av noen av slåttene etter Myllarguten i 1924.

av Olav Sataslåtten Myllarguten sønn, Torgeir Torgeirson søkte i 1919 Kirke- og undervisningsdepartementet om støtte til utgivelse av hans fars slåtter. Departementet ga etter anbefaling fra Kulturminnerådet i 1919-20 kr 1200,- til støtte for arbeidet. Slåttesamlingen ble utgitt i 1924. Torgeir Torgeirson, født i i november 1857, gikk bort i oktober 1923, 66 år gammel….