Eivind Groven: TORKJELL HAUGERUD. Frå Syn og segn. 1955 Vol. 61

Torkjell Haugerud er ikkje meir. Fela hans hev tagna. Det er berre i minne me no gøymer hans klåre mjuke bogedrag, som av og til kunde sprette so leikande lett, og hans rappe treffsikre fingrar. Men fram gjennom tidene vil me spore åndskrafti som lever etter ham. Eit varmhjarta og vensælt menneske med den sterke…

Hardingfelespelemenn frå Krødsherad

Fra boken Krødsherred : jubilæumsskrift 1914 av Ivar Sæter, publisert Kristiania, 1914 «Det var noksaa rimelig, at Hardangerfelen fik sine ivrige Dyrkere her i Bygden, og den var da ogsaa sammen med Mundharpen Kryllingens kjæreste Musikinstrurnent. Og til dens Toner har Slægt efter Slægt svunget sig lystig i Dansen. Krødsherred har havt mange gode Halling-…