Nationen på vitjing hjå Truls Ørpen 22. desember 1953.

«TRULS ØRPEN – en tolker av vår nasjonale musikkskatt Det mest særmerkte i norsk og samkjensle folkelynne kommer tilsyne gjennem hardingmusikken, sier Ørpen «Gammalt maal og felelaat, dikt og hallingkast: disse fire fylgjast aat. Bundne saman i ein ring. Lagde folkepanna kring som ein brudarkrans». Disse ordene leser jeg på et diplom til spillemannen Truls…

Hardingfelespelemenn frå Krødsherad

Fra boken Krødsherred : jubilæumsskrift 1914 av Ivar Sæter, publisert Kristiania, 1914 «Det var noksaa rimelig, at Hardangerfelen fik sine ivrige Dyrkere her i Bygden, og den var da ogsaa sammen med Mundharpen Kryllingens kjæreste Musikinstrurnent. Og til dens Toner har Slægt efter Slægt svunget sig lystig i Dansen. Krødsherred har havt mange gode Halling-…